ΔΙΚΤΥΟ ΠΕΡΡΑΙΒΙΑ, ΚΟΙΝΩΝΙΑ, ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ

Αναγκαία η συνεργασία των Δήμων με την Κοινωνία των Πολιτών

Μια καινοτόμα Συνδιάσκεψη στη Θεσσαλονίκη του Πανελλήνιου Παρατηρητήριου της Κοινωνίας των Πολιτών Δημιουργία Πανελλήνιας Πλατφόρμας Ενεργών Πολιτών Στη Θεσσαλονίκη βρέθηκε…