Χρήσιμη η ημερίδα για τις Κοινωνικές αγροτικές Επιχειρήσεις

από το Δίκτυο “ΠΕΡΡΑΙΒΙΑ” στην Ελασσόνα Μια ιδιαίτερα χρήσιμη Ημερίδα για την αύξηση της Απασχόλησης στην περιοχή του Δήμου Ελασσόνας και την καταπολέμηση της ανεργίας ,κυρίως των νέων , διοργάνωσε…

Επιμορφωτική ημερίδα οργάνωσε το ΚΠΕ Ελασσόνας

Το ΚΠΕ Κισσάβου – Ελασσόνας, στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης «Κέντρα Εκπαίδευσης για το Περιβάλλον και την Αειφορία – Δράσεις δια βίου Μάθησης για τους Ενήλικες» μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος…

Εξορμήσεις της επιτροπής του μπλόκου της Μελούνας

Συνεχίζονται οι συσκέψεις στα χωριά της επαρχίας Ελασσόνας, που πραγματοποιεί η Επιτροπή Αγώνα του μπλόκου της Μελούνας, με σκοπό την οργάνωση και την κλιμάκωση του αγώνα της φτωχομεσαίας αγροτιάς της…

Πρόγραμμα εκπαίδευσης ενηλίκων από τη Λαογραφική Ελασσόνας

“Non-formal and Formal Partnership in Adult Education” «Μη τυπική και τυπική Συνεργασία στην εκπαίδευση Ενηλίκων» Σε ένα νέο διετές πρόγραμμα εκπαίδευσης ενηλίκων Grundtving συμμετέχει η Λαογραφική Αρχαιολογική Εταιρεία Ελασσόνας, με…