ΗΜΕΡΙΔΑ ΚΠΕ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ

Το ΚΠΕ Κισσάβου – Ελασσόνας, στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης «Κέντρα Εκπαίδευσης για το Περιβάλλον και την Αειφορία – Δράσεις δια βίου Μάθησης για τους Ενήλικες» μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και δια βίου Μάθηση» με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο – Ε.Κ.Τ.) και εθνικών πόρων, σε συνεργασία με το «Πολιτιστικό Προξενείο» και το «Δίκτυο Περραιβία για το Περιβάλλον και τον Πολιτισμό», οργάνωσε επιμορφωτική ημερίδα ενηλίκων με θέμα «Διαχείριση Αστικών Αποβλήτων, Ο Ενεργός Πολίτης για το Περιβάλλον και την Αειφορία».

Υιοθετώντας τις σύγχρονες κατευθύνσεις της εκπαίδευσης για την αειφορία, το πρόγραμμα επιδίωξε την ενημέρωση και την ευαισθητοποίηση των ενηλίκων για την υποβάθμιση του περιβάλλοντος ως αποτέλεσμα μη αειφόρων διαχειριστικών πρακτικών των αστικών αποβλήτων. Οι ομιλητές της ημερίδας αναφέρθηκαν σε ποικίλα θέματα για τη διαχείριση των αστικών αποβλήτων, όπως ο ρόλος της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στο Δήμο Ελασσόνας για την αντιμετώπιση της ρύπανσης από στερεά και βιομηχανικά απόβλητα, η διαχείριση των στερεών αποβλήτων στο νομό της Λάρισας, δράσεις των ενεργών πολιτών για υποστήριξη της περιβαλλοντικής αναβάθμισης του Δήμου Ελασσόνας, η διαχείριση των υγρών αποβλήτων στο Δήμο Ελασσόνας καθώς και η ενδυνάμωση του ρόλου του ενεργού πολίτη μέσα στο πλαίσιο της εκπαίδευσης για το περιβάλλον και την αειφορία κ.ά. Στην ημερίδα συμμετείχαν 55 ενήλικες προερχόμενοι από το θεσσαλικό χώρο. Οι εκπαιδευτικές δραστηριότητες του προγράμματος πραγματοποιήθηκαν την Τρίτη 28 Ιανουαρίου 2014 (ώρες 17.00 – 20.00) στο χώρο του ΚΠΕ Κισσάβου – Ελασσόνας στο Πνευματικό Κέντρο του Δήμου Ελασσόνας.

Τις εργασίες του προγράμματος υποστήριξαν με εισηγήσεις τους ο Δήμαρχος Ελασσόνας κ. Πασχόπουλος Γεώργιος, ο κ. Σκριάπας Κώστας από το Παρατηρητήριο Οργανώσεων Κοινωνίας Πολιτών Θεσσαλίας, ο κ. Καραγιάννης Βασίλειος Προϊστάμενος Τμήματος Περιβάλλοντος Δήμου Λάρισας και ο κ. Γκρίγκας Ιωάννης Μηχανικός Δήμου Ελασσόνας. Τέλος, στην εκδήλωση παρέστησαν ο αντιδήμαρχος κ. Γάτσας Νικόλαος, ο σχολικός σύμβουλος Α/θμιας Εκπαίδευσης Λάρισας κ. Δαραράς Αναστάσιος και η Δασάρχης Ελασσόνας κα Φτίκα Ζωή.