ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ, ΔΗΜΟΣ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ, ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ

Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου την ερχόμενη Τετάρτη

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ Σας  καλούµε  στη  συνεδρίαση  του  ∆ηµοτικού  Συµβουλίου  Ελασσόνας,  που  θα  γίνει  στην αίθουσα συνεδριάσεων…