Αντίγραφο του ισολογισμού έναρξης εκκαθάρισης και της απογραφής των περιουσιακών στοιχείων του Αγροτικού Συνεταιρισμού Ομαδικών Καλλιεργειών Τσαριτσάνης – Στεφανόβουνου – Αετοράχης «Η ΜΕΛΟΥΝΑ ΟΛΥΜΠΟΥ» καταχωρίστηκαν στο Εθνικό Μητρώο Αγροτικών Συνεταιρισμών και άλλων συλλογικών φορέων του Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης σύμφωνα με το άρθρο 26 παρ 4 του ν.4384/2016 (ΦΕΚ Α’78) από τον Εκκαθαριστή.
Το γεγονός αυτό πιστοποιείται και με το υπ’ αριθμ. 1270/64608 – 7/5/2018 σχετικό έγγραφο της Διεύθυνσης Οικονομικών Ελέγχων και Επιθεώρησης του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Σε μίσθωση χώρου, που βρίσκεται στην Τοπική Κοινότητα Τσαριτσάνης του Δήμου Ελασσόνας, και θα αξιοποιηθεί για τη λειτουργία γραφείου ενημέρωσης των μελών του, προχώρησε ο Συνεταιρισμός, με σκοπό τη διευκόλυνσή τους στην προσκόμιση των απαραίτητων δικαιολογητικών για την επικαιροποίηση και κατάρτιση του Μητρώου του.
Ο συγκεκριμένος χώρος θα λειτουργήσει άμεσα, θα υπάρξει δε σχετική ενημέρωση για τον χρόνο έναρξης λειτουργίας του.

Θέματα #απογραφή #ΑΣΟΚ #ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ #ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ #ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΗΣ #ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ #Τσαριτσάνη