ΔΩΡΕΑΝ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ 50 ΩΡΩΝ ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: «Παραγωγή λαχανικών με χρήση καινοτόμου θερμοκηπιακής τεχνολογίας της αεροπονίας»

Πρόσκληση συμμετοχής νέων σε σεμινάριο βραχείας εκπαίδευσης, το οποίο θα υλοποιηθεί με τη συνεργασία του ΤΕΙ Θεσσαλίας στη Λάρισα στο πλαίσιο του προγράμματος «Τριπτόλεμος» 2017 – 2018
Η Γενική Γραμματεία Δια Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς, Διεύθυνση Νέας Γενιάς στο πλαίσιο των κεντρικών αξόνων της πολιτικής της για την προώθηση της απασχόλησης των νέων και συνεχίζοντας την προσπάθεια ενημέρωσης και υποστήριξης των νέων που θέλουν να δραστηριοποιηθούν επαγγελματικά στον πρωτογενή τομέα της παραγωγής ανακοινώνει την έναρξη ενός επιμορφωτικού σεμιναρίου βραχείας εκπαίδευσης (διάρκειας 50 ωρών), το οποίο θα υλοποιηθεί στη Λάρισα με τη συνεργασία του Τμήματος Τεχνολόγων Γεωπόνων της Σχολής Τεχνολογίας Γεωπονίας και Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής του Ανωτάτου Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Θεσσαλίας και συγκεκριμένα του Εργαστηρίου Μηχανικής Τροφίμων και Βιοσυστημάτων με το παρακάτω θέμα:
«Παραγωγή λαχανικών με χρήση καινοτόμου θερμοκηπιακής τεχνολογίας της αεροπονίας»

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν νέοι και νέες, ηλικίας 20 έως και 40 ετών, άνεργοι και εργαζόμενοι.
Η έναρξη του σεμιναρίου θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 1 Απριλίου 2018.
Το σεμινάριο, στο οποίο θα συμμετέχουν 20 άτομα, θα υλοποιηθεί στις εγκαταστάσεις του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Θεσσαλίας, στη Λάρισα.
Οι αιτήσεις συμμετοχής θα υποβάλλονται μόνο ηλεκτρονικά από την Πέμπτη 1 Μαρτίου 2018 έως και την Τρίτη 27 Μαρτίου 2018 στην ηλεκτρονική διεύθυνση: kthanopoulos@minedu.gov.gr με ταυτόχρονη κοινοποίηση στο e-mail του επιστημονικού υπευθύνου Αν. Καθ, Κωνσταντίνου Πετρωτού petrotos@teilar.gr
Κατά την συμπλήρωση των θέσεων συμμετοχής θα δοθεί προτεραιότητα στους ανέργους νέες/νέους.
Στην περίπτωση κατά την οποία ο αριθμός των ενδιαφερομένων υπερβαίνει τον αριθμό των προβλεπόμενων θέσεων θα πραγματοποιηθεί δημόσια κλήρωση.
Για το αναλυτικό πρόγραμμα και την αίτηση συμμετοχής ακολουθήστε τον παρακάτω σύνδεσμο:
http://www.minedu.gov.gr/ng-nea-genia/ng-draseis-programmata/33245-01-02-18-triptolemos-2-programmata-se-larisa-kefallonia

Πληροφορίες
Διεύθυνση Νέας Γενιάς
Τμήμα Αναπτυξιακών Πρωτοβουλιών Απασχόλησης και Επιχειρηματικότητας
Πανταζή Αθηνά: 210-3442492,
Θανόπουλος Κώστας: 210-3442491
Κατσαρού Άρτεμις: 210-3442491
ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΟΥ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ :
Δρ. Κωνσταντίνος Πετρωτός, τηλ. 694008069

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ MΑΘΗΜΑΤΩΝ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ ΒΡΑΧΕΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ «ΤΡΙΠΤΟΛΕΜΟΣ»

4A.3: «ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΟΥ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΑΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΣ ΑΕΡΟΠΟΝΙΑΣ»

ΕΝΟΤΗΤΑ

ΤΙΤΛΟΣ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

ΩΡΕΣ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΩΡΕΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ

1

Υποδοχή Εκπαιδευομένων, ενημέρωση για το Πρόγραμμα «Τριπτόλεμος», διερεύνηση των εκπαιδευτικών αναγκών τουςΕισαγωγή στην τεχνολογία της αεροπονίας

Πρόκειται να πραγματοποιηθεί η αρχική ενημέρωση των εκπαιδευομένων και να καταγραφούν οι εκπαιδευτικές ανάγκες του καθενός αλλά και να περιγραφεί θεωρητικά και με χρήση οπτικοακουστικών μέσων η τεχνολογία της αεροπονίας και οι εφαρμογές της και να γίνει και επίσκεψη και περιγραφή της λειτουργίας του αεροπονικού θερμοκηπίου του ΤΕΙ Θεσσαλίας

4

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:

1-4-2018

ΩΡΕΣ:

10:00-14:00

2

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:

1-4-2018

ΩΡΕΣ:

15:00-17:00

2

Τύποι αεροπονικών θερμοκηπίων και κατασκευαστικές λεπτομέρειες

Πρόκειται να αναλυθούν οι διάφορες κατασκευαστικές λεπτομέρειες και οι τύποι των αεροπονικών θερμοκηπίων τόσο θεωρητικά με χρήση οπτικοακουστικών μέσων όσο και με πραγματοποίηση εργαστηρίου στο αεροπονικό θερμοκήπιο

4

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:

14-4-2018

ΩΡΕΣ:

10:00-14:00

2

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:

14-4-2018

ΩΡΕΣ:

15:00-17:00

3

Η σύνθεση και η παραγωγή θρεπτικών διαλυμάτων

Θεωρητική ενημέρωση για την σύνθεση των θρεπτικών διαλυμάτων και πρακτική εφαρμογή στο θερμοκήπιο

3

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:

15-4-2018

ΩΡΕΣ:

10:00-13:00

3

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

15-4-2018

ΩΡΕΣ:

14:00-17:00

4

Οι αυτοματισμοί και η online παρακολούθηση των παραμέτρων του αεροπονικού θερμοκηπίου

Θεωρητική παρουσίαση των αυτοματισμών που απαιτούνται για την ομαλή λειτουργία του αεροπονικού θερμοκηπίου και εργαστήριο σχετικά με την λειτουργία τους

3

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:

21-4-2018

ΩΡΕΣ:

10:00-13:00

3

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:

21-4-2018

ΩΡΕΣ:

14:00-17:00

5

Λαχανικά που παράγονται με αεροπονία και συνθήκες παραγωγής τους.

Θεωρητική παρουσίαση των διαφόρων λαχανικών που καλλιεργούνται με αεροπονία (φυλλώδη-καρποί–βολβοί) και συνθήκες παραγωγής τους. Μελέτη περίπτωσης παραγωγή μαρουλιού στην πράξη στο θερμοκήπιο ΤΕΙ Θεσσαλίας

4

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:

22-4-2018

ΩΡΕΣ:

10:00-14:00

0

6

Μελέτη περίπτωσης παραγωγή μαρουλιού στην πράξη στο θερμοκήπιο ΤΕΙ Θεσσαλίας ΜΕΡΟΣ Ι

0

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:

22-4-2018

ΩΡΕΣ: 6

10:00-16:00

7

Μελέτη περίπτωσης παραγωγή μαρουλιού στην πράξη στο θερμοκήπιο ΤΕΙ Θεσσαλίας ΜΕΡΟΣ Ι

0

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:

28-4-2018

ΩΡΕΣ: 6

10:00-16:00

8

Συνθήκες που επηρεάζουν την παραγωγή των λαχανικών με χρήση αεροπονίας

Θεωρητική και πρακτική ενημέρωση με επίσκεψη στο θερμοκήπιο

2

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:

29-4-2018

ΩΡΕΣ:

15:00-17:00

2

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:

29-4-2018

ΩΡΕΣ:

10:00-12:00

9

Τεχνικοοικονομική μελέτη και μελέτη σκοπιμότητας παραγωγής λαχανικών με χρήση αεροπονίας

και ευκαιρίες χρηματοδότησης από Ευρωπαϊκά Προγράμματα – Αξιολόγηση Εκπαιδευτικής Δράσης

Θεωρητική ενημέρωση σχετικά με την αξία των μηχανημάτων και των εγκαταστάσεων αεροπονίας με διάφορα μεγέθη και στοιχεία σχετικά με την αγορά της κατασκευής αεροπονικών εγκαταστάσεων και παρουσίαση των χρηματοδοτικών εργαλείων για επενδύσεις μέσω Ευρωπαϊκών και άλλων προγραμμάτων.

6

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:

55-2018

ΩΡΕΣ:

10:00-16:00

0

 

 

Θέματα #Λάρισα #νέοι #ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ #σεμινάριο #ΤΕΙ Θεσσαλίας