ΑΓΟΡΑΣΤΟΣ - ΠΑΣΧΟΠΟΥΛΟΣ [1]Στο ΕΣΠΑ εντάσσεται με απόφαση του περιφερειάρχη Θεσσαλίας κ. Κώστα Αγοραστού το έργο ύδρευσης των οικισμών Συκαμινέας και Καρυάς Ελασσόνας, μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησής του από την Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Περιφέρειας Θεσσαλίας, στο πλαίσιο της σχετικής Πρόσκλησης. Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 680.000 ευρώ (με Φ.Π.Α.) και βαρύνει στον κύριο του έργου. Εντάσσεται δε στον Άξονα Προτεραιότητας 4 «Αειφόρος Ανάπτυξη και ποιότητα ζωής στην Θεσσαλία», ο οποίος συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (Ε.Τ.Π.Α.).
Όπως ανέφερε ο κ. Κ. Αγοραστός: «Τα έργα ύδρευσης είναι έργα ζωής. Το συγκεκριμένο καθίσταται ιδιαίτερα σημαντικό καθώς αναβαθμίζει την ποιότητα και την επάρκεια νερού, ενώ αντιμετωπίζει και τα προβλήματα ύδρευσης, που υπήρχαν μέχρι σήμερα στους οικισμούς αυτούς, του Δήμου Ελασσόνας. Στόχος μας ως αιρετή Περιφέρεια είναι η κατασκευή έργων που συμβάλλουν στην προστασία του περιβάλλοντος και την εξασφάλιση καλύτερης ποιότητας ζωής για τους πολίτες».
Το έργο έχει σαν στόχο την βελτίωση της ποιότητας του πόσιμου νερού και των υποδομών ύδρευσης για τους κατοίκους των ορεινών χωριών Συκαμινέας και Καρυάς Ελασσόνας. Συγκεκριμένα με την υλοποίηση του εξασφαλίζεται πόσιμο νερό κατάλληλο προς πόση στους δύο οικισμούς, καθώς το υπάρχον νερό είναι ακατάλληλο λόγω υψηλών συγκεντρώσεων νιτρικών. Περιλαμβάνει την κατασκευή νέου αντλιοστασίου για την υδροδότηση των δύο χωριών, την αντικατάσταση υπάρχοντος αντλητικού συγκροτήματος με ηλεκτρομηχανολογικό εξοπλισμό σε υφιστάμενη γεώτρηση στην Καρυά και την κατασκευή νέου καταθλιπτικού αγωγού συνολικού μήκους 6,6 χλμ. (4,8 χλμ προς Συκαμινέα και 1,8 χλμ. προς Καρυά) από υφιστάμενη υδρευτική γεώτρηση προς τις υφιστάμενες δεξαμενές της Συκαμινέας και Καρυάς. Φορέας υλοποίησης του έργου είναι ο Δήμος Ελασσόνας και κύριος – φορέας λειτουργίας του είναι η Δ.Ε.Υ.Α. Ελασσόνας.