Λευκή Πόλη

Λευκή Πόλη, το ηλεκτρονικό περιοδικό της Ελασσόνας

WWW.LEUKIPOLI.GR, ΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ “ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΞΕΝΕΙΟ”

«Οι δ’ Αργισσαν έχον και Γυρτώνην ενέμοντο Όρθην, Ηλώνην τε πόλιν τ’ Ολοοσσόνα λευκήν των δ’ αυ ηγεμόνευε μενεπτόλεμος Πολυποίτης υιός Πειριθόοιο τον αθάνατος τέκετο Ζευς…».

Ομήρου Ιλιάδα | Ραψωδία Β | στίχοι 748 επ.

Λευκή Ολοοσσόνα αναφέρει ο Όμηρος στην Ιλιάδα του την αρχαία Ελασσόνα, μία πόλη που συμμετείχε στον Τρωικό Πόλεμο υπό την ηγεσία του βασιλιά Πολυποίτη.

Υπάρχουν διάφορες εκδοχές για την ομηρική αυτή αναφορά στην Ελασσόνα με την ιδιότητα “λευκή”. Αλλες αναφέρονται στα λευκόχρωμα ασβεστολιθικά εδάφη της περιοχής και άλλες στην διάταξη των λευκών κατοικιών στο λόφο της παλαιάς πόλης.

Η αρχαία Ελασσόνα ανεξάρτητα από τη λευκή ή όχι όψη της αποτελούσε σύμφωνα με τους μελετητές μία ισχυρή πόλη στην περιοχή της αρχαίας Περραιβίας, στην οποία γίνονται αναφορές από αρχαίους συγγραφείς και νεότερους ιστορικούς. Η θέση της δε στις παρυφές του Ολύμπου, του όρους των θεών, σε συνδυασμό με τις μυθολογικές και ιστορικές αναφορές σε αρχαίους ναούς, μαντεία, ενώσεις πόλεων και στρατηγικών δυνάμεων, εξάπτουν συχνά το ενδιαφέρον και την υποψία ότι μπορεί να κρύβει ανεξερεύνητους αρχαιολογικούς και μυθολογικούς θησαυρούς.

Χωρίς να αξιώνει την ιστορική επαλήθευση της “Λευκής Πόλης”, το Πολιτιστικό Προξενείο επιδιώκει να κρατήσει ζωντανό το ενδιαφέρον στο μύθο και την ιστορία της πόλης και της περιοχής, δημοσιεύοντας ανελλιπώς από τον Ιανουάριο του 2005 το πρώτο ηλεκτρονικό περιοδικό της Ελασσόνας, το leukipoli.gr .

Παρουσιάζει έτσι χωρίς αποκλεισμούς κάθε πολιτιστική, αθλητική, αναπτυξιακή και κοινωνική δραστηριότητα της περιοχής μέσα από τις ηλεκτρονικές του σελίδες, προβάλλοντας την περιοχή, αναδεικνύοντας πρόσωπα και γεγονότα, ενισχύοντας παράλληλα τους δεσμούς με τους απόδημους συμπατριώτες μας.

Μυθολογικές Αναφορές στην περιοχή

«Ο Απόλλων μετά τη γέννηση του στη Δήλο, σαν αστραπή ταξίδεψε και επισκέφτηκε τον πατέρα του Δία στον Όλυμπο. Έπειτα κατέβηκε από το παλάτι του πατέρα του και επισκέφτηκε την Πιερία. Αφού προσπέρασε τον Λέκτο τον αμμουδερόν και τους Αινιάνες μεσ’ από τους Περραιβούς, έφτασε στην Ιωλκό…».

Ύμνος προς Απόλλωνα Ορφέως

«Γουνεύς δ’ εκ Κύφου ήγε δύω και είκοσι νήας τω δ’ Ενιήνες έποντο μενεπτόλεμοί τε Περραιβοί οι περί Δωδώνην δυσχείμερον οίκι έθεντο οι τ’ αμφ’ ιμερτόν Τιταρήσιον έργα νέμοντο…».

Ομήρου Ιλιάς Β’ 748 κ.ε.

«Στην αργοναυτική εκστρατεία από την Περραιβία πήραν μέρος δύο σπουδαία πρόσωπα: Ο μάντις Μόψος, ο γιος του Αμπυκος και της Αρηγονίδος και ο Αζωρος ως πηδαλιούχος της Αργώς, εκ των όχθων του Τιταρησίου κατελθών…».

Γεωργιάδη: Γεωγραφία Θεσσαλίας.

«Ταύτην την χωράν (που εξουσίαζεν ο Πολυποίτης) πρότερον μεν ώκουν Περραιβοί, το προς θαλάττη μέρος νεμόμενοι και τω Πηνειώ μέχρι της εκβολής αυτού… είτα ταπεινώσαντες εκείνους Λαπίθαι, κατέσχον αυτά τα χωρία Ιξίων και υιός Πειρίθους… τινά δ’ αυτών και οι Περραιβοί κατείχον τα προς τω Ολύμπω εστί δ’ όπου και όλοι αναμίξ ώκουν».

«Στράβων»

Οι Περραιβοί ήσαν συνασπισμένοι σε μια πολιτικοστρατιωτική οργάνωση καλούμενη «Κοινό των Περραιβών» με στρατηγό που εκλέγονταν εκ περιτροπής από κάθε Περραιβική πόλη κατ’ έτος… Ιδιαίτερο δε συνασπισμόν-αμφικτυονία- αποτελούσαν οι πόλεις Πύθιο, Δολίχη και Αζωρος με το όνομα «Περραιβική Τρίπολις», ενταγμένη στο ίδιο κοινό.

«Ολύμπου κορυφής επί Πυθίου Απόλλωνος ιερόν, ύψος έχει-προς την κάθετον δ’ εμετρήθη- πλήρη μεν δεκάδα σταδίων μίαν, αυτάρ επ’ αυτή πλέθρω τετραπόδω λειπόμενον μεγέθει. Ευμήλου δε μιν υιός εθήκατο κελεύθου Ξειναγόρας. Συ δ’ άναξ χαίρε και εσθλόν δίδου.

«Πλουτάρχου: Βίοι παράλληλοι»

 

Ιστορικές Αναφορές στην περιοχή

Ο Όλυμπος με την αναπτυχθείσα ανθηρά και πρωτότυπη δημοτική ποίηση, θα καταστεί γνωστός σ’ όλον τον κόσμμο, ως ο γερο – Όλυμπος με «τις σαράντα δυο κορφές και εξήντα δυο βρυσούλες. Κάθε κορφή και φλάμπουρο κάθε κλαδί και κλέφτης», θα καταστεί το τελευταίο άσυλο της ηττηθείσης φυλής και το καταφύγιο των κλεφταρματωλών.

ΕΜΑΣ ΓΑΙΗ ΚΟΣΜΟΣ ΙΔ’ ΕΛΛΑΔΙ
ΔΙΟΣ ΟΛΥΜΠΟΣ
ΤΩ Δ’ ΑΥ ΗΔΕ ΜΟΝΗ ΤΗΔΕ ΝΑΜΑ ΤΟΔΕ

Απόσπασμα από Επίγραμμα Ιερ. Μονής Σπαρμού

«Αρτεμίσιος, Αγαγύλιος, Ομολώος, Φιλλικός, Ερμαίος, Αφριος, Ιτώνιος, Πάνημος, Θύος, Θεμίστιος… είναι ονόματα Περραιβικών μηνών»…

«Αρχές κάθε Περραιβικής πόλεως ήσαν: Ο ιερέας του πολιούχου θεού που θεωρούνταν και πρωτοστάτης κατά την ημέραν την αρχοστασίων, οι Ταγοί, οι Ταμίες, οι Γραμματείς και οι Εξεταστές…».

«Χυρετιέων οι Ταγοί και η πόλις, Ολοσσονίων τοις ταγοίς και τη πόλει χαίρειν. Απεστάλκαμεν προς υμάς Αντίσκονα Μελανθίου, Αλέξανδρον Μονίμου, Ασκληπιάδην Λεωνίδου τους αποδώσοντας υμών ας το ψήφισμα έχει τιμάς ΕΠΙΝΩ ΣΩΠΑΤΡΟΥ τω υμετέρω πολίτη αυτώ τε και εγκόνοις και παρακαλέσοντας περί ων έχουσι τας εντολάς…

Απόσπασμα από το ψήφισμα προξενείας των Χυρετιών
προς Ολοσσόνιον ΕΠΙΝΟΝ ΣΩΠΑΤΡΟΥ.

Πλησίον της Ελάσσονος επάνω εις ένα λόφον σώζεται ένα μοναστήριον, εν ω εορτάζεται η Κοίμησις της Θεοτόκου, περίφημον δια τα θαύματα όπου κατά καιρούς εγεννήθησαν διό και σώζεται αβλαβές από τους εχθρούς έως σήμερον. Αυτό καλύτερον να το ονομάσει τινάς ξενοδοχείον και πτωχοτροφείον, επειδή είναι πάντα διαφορετικό από τα εν Ελλάδι σωζόμενα Μοναστήρια τα οποία θησαυρίζουν προς ίδιον σαρδαναπαλισμόν.

Χριστ. Περραιβός

Add Comment