Σε ευρωπαϊκό πρόγραμμα συμμετέχει η Λαογραφική Εταιρία

Η Λαογραφική – Αρχαιολογική Εταιρία Ελασσόνας συμμετέχει στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα που έχει τίτλο «2IN pHIL» που στόχο έχει την προώθηση της ιδέας της αδελφοποίησης πόλεων που υλοποιείται από τον ECOSE…