ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ

Σας καλούμε στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ελασσόνας, που θα γίνει στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος την 31η του μηνός Μαΐου του έτους 2011, ημέρα Τρίτη και ώρα 20:00 με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Ορισμός υδρονομέων για την αρδευτική περίοδο 2011.
2. Καθορισμός ειδικοτήτων των εγκεκριμένων θέσεων του προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου.
3. Έγκριση παράτασης της μίσθωσης του Πολεοδομικού Γραφείου Ελασσόνας.
4. Αποδοχή Β’ δόσης χρηματοδότησης για την κάλυψη των λειτουργικών δαπανών των σχολείων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.
5. Έγκριση αναμόρφωσης προϋπολογισμού. εσόδων – εξόδων οικ. έτους 2011.
6. Έγκριση τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος.
7. Έγκριση ανάθεσης προμήθειας καυσίμων για τις ανάγκες του Δήμου.
8. Έγκριση πινάκων νομέων έτους 2011.
9. Έγκριση απολογισμού εσόδων – εξόδων οικ. έτους 2010 του Οργανισμού Μέριμνας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης του Δήμου Ελασσόνας.
10. ‘Εγκριση απολογισμού εσόδων – εξόδων οικ. έτους 2010 του Κέντρου Ανοικτής Προστασίας Ηλικιωμένων του Δήμου Αντιχασίων.
11. Έγκριση απολογισμού εσόδων – εξόδων οικ. έτους 2010 του Πολιτιστικού Οργανισμού Πνευματικού Κέντρου Δήμου Αντιχασίων.
12. ‘Εγκριση απολογισμού εσόδων – εξόδων οικ. έτους 2010 του Δημοτικού Παιδικού Σταθμού Κρανέας.
l3. Έγκριση απολογισμού εσόδων – εξόδων οικ. έτους 2010 του Αθλητικού Οργανισμού Δήμου Ποταμιάς.
14. ‘Εγκριση απολογισμού εσόδων – εξόδων οικ. έτους 2010 του Πολιτιστικού Οργανισμού Δήμου Ποταμιάς.
15. ‘Εγκριση απολογισμού εσόδων – εξόδων οικ. έτους 2010 του Κέντρου Ανοικτής Προστασίας Ηλικιωμένων του Δήμου Ποταμιάς.
16. Εξέταση αιτήματος της ΔΕΥΑΕΛ για παραχώρηση της χρήσης του κτιρίου του πρώην Δημοτικού Σφαγείου Ελασσόνας.
17. Έγκριση παραχώρησης της χρήσης οχημάτων του Δήμου στη ΔΕΥΑΕΛ.
18. Ορισμός εκπροσώπων του Δήμου στις Επιτροπές Ελέγχου Αθλητικών Εγκαταστάσεων.
19. Έγκριση εκμίσθωσης δημοτικού αναψυκτηρίου της Δ.Κ. Λιβαδίου.
20. Εξέταση αιτήματος για την μείωση του μισθώματος του δημοτικού ξενοδοχείου της Δ.Κ. Λιβαδίου.
21. Έγκριση της μελέτης του έργου «Αποχέτευση νοτιοδυτικού τμήματος Λιβαδίου». .
22. Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου «Επισκευή ρήγματος στο Φράγμα Δ.Δ. Φαρμάκης». .
23. Έγκριση 2ου ΑΠΕ του έργου «Τοποθέτηση ρυθμιστών στο δίκτυο άρδευσης και ολοκλήρωση αγωγών».
24. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Ασφαλτόστρωση δρόμων Αντιχασίων».
25. ‘Εγκριση αποδοχής των έργων «Ανάπτυξη ευρυζωνικού δικτύου τοπικής πρόσβασης» και «Προώθηση ευρυζωνικών υπηρεσιών και εφαρμογών με χρήση wi-fi hot spots» που υλοποιήθηκαν από την ΤΕΔΚ Ν. Λάρισας.
26. Παροχή γνωμοδοτήσεων προς το Δασαρχείο Ελασσόνας για τη χορήγηση άδειας λειτουργίας κτηνοτροφικών μονάδων σε δημόσιες δασικές εκτάσεις.
27. Εξέταση αιτημάτων μίσθωσης δημοτικών εκτάσεων με σκοπό την εγκατάσταση κτηνοτροφικών μονάδων.
28. Εξέταση αιτήματος της ΒΑΚΡΕΛ Α.Ε. για αγορά δημοτικής έκτασης με σκοπό την εγκατάσταση μονάδας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από βιομάζα.
29. Εξέταση αιτήματος για την κατ’ εξαίρεση εγκατάσταση της κτηνοτροφικής μονάδας της κ. Λίτσιου Χριστίνας σε μειωμένη απόσταση από τον οικισμό της Τ .Κ. Ολυμπιάδας.
30. Έγκριση του Καταστατικού του Διαδημοτικού Δικτύου Υγείας, έγκριση συμμετοχής του Δήμου σε αυτό και ορισμός εκπροσώπου.
31. Έγκριση εγγραφής του Δήμου ως συνδρομητή στην τράπεζα πληροφοριών «Δομική Πληροφορική».
32. Παροχή εξουσιοδότησης στον ταμία του Δήμου για την είσπραξη, από την Τράπεζα της Ελλάδος, μέρους της χρηματοδότησης του έργου «Μεταφορά νερού και υδροδότηση Ελασσόνας από τις πηγές Κεφαλοβρύσου».
33. Εξέταση αιτήματος διενέργειας εκσκαφής σε δημοτική έκταση της Τ.Κ. Σαρανταπόρου για την ανεύρεση κρυμμένου θησαυρού.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥ ΙΟΥ
ΚΑΦΦΕ – ΡΕΪΚΟΥ ΓΑΡΥΦΑΛΛΙΑ

Θέματα #Δημοτικό Συμβούλιο #Ελασσόνα #θέματα