Δημιουργία Ομάδας Γονέων στην Ελασσόνα

“Εφηβεία – Πρόληψη και Γονεϊκός Ρόλος ”

Πραγματοποιήθηκε την περασμένη Πέμπτη 12-1-2012 η εκδήλωση – ομιλία με θέμα«Εφηβεία – Πρόληψη και Γονεϊκός Ρόλος», με ομιλητή τον κ. Πιτσίλκα Χρήστο – Κοινωνιολόγο του Κέντρου Πρόληψης Ν. Λάρισας – ΟΚΑΝΑ.


Στην εκδήλωση αναπτύχθηκαν θέματα για την εφηβεία και τα προβλήματα που εμφανίζονται καθώς και τρόποι αντιμετώπισής τους. Το ιδιαίτερα σημαντικό της όλης εκδήλωσης είναι η δημιουργία Ομάδας Γονέων στην Ελασσόνα, με στόχο να ενισχύσει τους γονείς και να τους ενθαρρύνει στο δύσκολο ρόλο τους, να τους διευκολύνει ώστε να αναγνωρίσουν και να επεξεργαστούν τους φόβους, τα συναισθήματα και τις ανησυχίες τους.
Με τη λειτουργία της Ομάδας:
Οι γονείς συμμετέχουν ενεργητικά μέσα από τη συζήτηση και την ανταλλαγή εμπειριών με τους άλλους γονείς.
Οι γονείς χωρίζονται σε ομάδες ανάλογα με την ηλικία των παιδιών τους (Δημοτικού – Γυμνασίου).
Η ομάδα γονέων απαρτίζεται από 15 περίπου ατόμα.
Οι συναντήσεις της ομάδας είναι 15, η κάθε συνάντηση διαρκεί 2 ώρες και πραγματοποιείται μια φορά την εβδομάδα σε σταθερό χώρο και χρόνο.

Η εκδήλωση ήταν με τη συνεργασία της Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Ελασσόνας και του Κέντρου Πρόληψης Ν. Λάρισας – ΟΚΑΝΑ.
Καλούνται όσοι γονείς επιθυμούν να συμμετάσχουν στην ομάδα Γονέων που θα λειτουργήσει, μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή στα γραφεία της Κ.Ε.Δ.Ε. ή στο τηλέφωνο 2493025440.

Add Comment