Αιτήσεις πληρωμής του Προγράμματος Μείωσης Νιτρορύπανσης για την καλλιεργητική περίοδο 2010-2011

Η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής (Τμήμα Ζωϊκής και Φυτικής Παραγωγής)  καλεί τους παραγωγούς που εντάχθηκαν το 2006 στο πρόγραμμα Μείωσης Νιτρορύπανσης (Απόφαση 628 του Μέτρου 3.5)  να υποβάλλουν αιτήσεις πληρωμής από 7 Νοεμβρίου 2011 έως 9 Δεκεμβρίου 2011.
Αιτήσεις πληρωμής που θα υποβληθούν μετά την καταληκτική προθεσμία και για τις επόμενες 25 ημερολογιακές ημέρες υφίστανται ποινή 1% επί των οικονομικών ενισχύσεων για κάθε εργάσιμη ημέρα καθυστέρησης, ενώ πέραν των 25 ημερών  οι αιτήσεις απορρίπτονται και καμία οικονομική ενίσχυση δεν καταβάλλεται.
Η αίτηση πληρωμής θα πρέπει να συνοδεύεται από:
1. Έντυπο Μπαλτατζή
(Σύμφωνα με το αριθμ. Πρωτ.56619/14-4-2009 έγγραφο του ΟΠΕΚΕΠΕ, οι δικαιούχοι υποχρεούνται να υποβάλλουν μαζί με την αίτηση πληρωμής, υπογεγγραμένο από τον παραγωγό την «ΑΙΤΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΓΙΑ ΜΕΤΡΑ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΕΚΤΑΣΗ ΚΑΙ ΤΑ ΖΩΑ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ 2 ΤΟΥ Π.Α.Α. 2007-2013, ΚΑΝ(ΕΚ) 1698/2005, μετά την ψηφιοποίηση και οριστικοποίηση των αιτήσεων Ενιαίας Ενίσχυσης).
2. Όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά που αναφέρονται στη δεύτερη σελίδα του σώματος της αίτησης.
3. Την ετήσια έκθεση εφαρμογής.
4. Η τελευταία ημερομηνία εφαρμογής των επιφανειακών λιπασμάτων είναι η 20η Αυγούστου 2011. Οι λιπάνσεις θα συνοδεύονται από τα αντίστοιχα παραστατικά στοιχεία (δελτία αποστολής και τιμολόγια) με σφραγίδα εξόφλησης.
5. Αγροπεριβαλλοντικό Φάκελο για τους δικαιούχους που ήταν στο δείγμα των Επιτοπίων Ελέγχων (ημερολόγιο εργασιών και πίνακα αγροεφοδίων για ολόκληρη την περίοδο εφαρμογής 2010-2011).

Οι αιτήσεις πληρωμής μαζί με τα δικαιολογητικά για κάθε δικαιούχο θα προσκομίζονται σε κλασέρ με διαφάνεια και έλασμα.
Προς διευκόλυνση της υπηρεσίας, η κατάθεση των αιτήσεων πληρωμής να πραγματοποιείται μεταξύ 8:30 και 12:00 π.μ.
Οι αιτήσεις θα  ελέγχονται από ελεγκτές που θα οριστούν, για την πληρότητά τους και στη συνέχεια θα πρωτοκολλούνται.

Θέματα #Λάρισα #νιτρορύπανση #Περιφέρεια #πληρωμές