ΦΟΡΟΥΜ ΠΟΛΙΤΩΝ
«Η Κοινή Γεωργική Πολιτική με χρονικό ορίζοντα το 2020»
Λάρισα, 4 Νοεμβρίου 2011
DivaniPalaceLarissa, αίθουσα «Αριστοτέλης»

16:30 – 17:00        Προσέλευση συμμετεχόντων – Εγγραφές
Εισαγωγικές παρατηρήσεις
Λεωνίδας ΑΝΤΩΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
Επικεφαλής Γραφείου Ενημέρωσης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Ελλάδα
Άρης ΠΕΡΟΥΛΑΚΗΣ
Προϊστάμενος Τμήματος Επικοινωνίας/Εταιρικών Σχέσεων και Δικτύων Πληροφόρησης, Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα
17:00 – 17:20        Κεντρικός ομιλητής
Τάσος ΧΑΝΙΩΤΗΣ, Διευθυντής στη Γενική Διεύθυνση «Γεωργία και
Ανάπτυξη της Υπαίθρου» της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
«Η Κοινή Γεωργική Πολιτική με χρονικό ορίζοντα το2020:
Νομοθετικές Προτάσεις»
Πρώτη ενότητα (Συντονισμός Λεωνίδας Αντωνακόπουλος)
17:20 – 17:30        Βαγγέλης ΔΙΒΑΡΗΣ,Ειδικός Γραμματέας Διοικητικού Τομέα Κοινοτικών
Πόρων και Υποδομών, Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων
17:30 – 17:40        Σπύρος ΔΑΝΕΛΛΗΣ, Μέλος του ΕΚ
17:40 – 17:50        Γεώργιος ΠΑΠΑΣΤΑΜΚΟΣ, Μέλος του ΕΚ
17:50  – 18:00    Νικόλαος ΣΑΛΑΒΡΑΚΟΣ, Μέλος του ΕΚ
18:00 – 18:10        ΝικόλαοςΧΟΥΝΤΗΣ, Μέλος του ΕΚ
18:10 – 18:20        Μιχάλης ΤΡΕΜΟΠΟΥΛΟΣ, Μέλος του ΕΚ
18:20 – 18:35        Διάλλειμα – καφές
Δεύτερη Ενότητα (Συντονισμός Δημήτρης Μιχαηλίδης,
Δημοσιογράφος – Συνεργάτης Αγρόραμα)
18:35- 20:30        Ερωτήσεις & Συζήτησητων ομιλητών με το κοινό
20:30            Τέλος εργασιών
**************

Θέματα #γεωργία #ημερίδα #Λάρισα