Το τελευταίο δεκαήμερο εκδηλώθηκαν στην περιοχή του Δήμου μας σειρά πυρκαγιών, που είχαν σαν αποτέλεσμα την αποτέφρωση σημαντικών εκτάσεων χερσολίβαδων και αυτοφυούς δάσους, αλλά και την καταστροφή αγροτικών καλλιεργειών, φυτικού κεφαλαίου και πάγιων γεωργοκτηνοτροφικών εγκαταστάσεων(αποθήκες, χορτονομή, αρδευτικοί αγωγοί και κ.λπ.)

Η παρέμβαση του Δήμου σε κάθε περίπτωση ήτανε άμεση και αποφασιστική, ενώ η κινητοποίηση των κατοίκων και η συμβολή του ήταν καταλυτική.

Ειδικά στην περίπτωση της τελευταίας πυρκαγιάς που έπληξε την τοπική Κοινότητα Συκιάς τον οικισμό της Ανάληψης και την Τοπική Κοινότητα Παλαιοκάστρου, η παρουσία του Δήμου υπήρξε άμεση και την επόμενη ημέρα, με την επί τόπου μετάβαση γεωτεχνικών υπαλλήλων του νεοσύστατου Γραφείου Γεωργικής Ανάπτυξης, όπου και κατέγραψαν τις ζημιές που προκλήθηκαν στο φυτικό κεφάλαιο, στην αγροτική παραγωγή και σε πάγιες εγκαταστάσεις των γεωργών και κτηνοτρόφων.

Τα συνολικά στοιχεία των ζημιών που προκλήθηκαν διαβιβάστηκαν αρμοδίως και αναμένεται η αυτοψία των αρμοδίων υπηρεσιών.

Ο Δήμος μας, εκτιμώντας ότι η περίοδος που διανύουμε με τις υψηλές θερμοκρασίες εγκυμονεί κινδύνους επανάληψης του φαινομένου καλεί τους Δημότες σε επαγρύπνηση και παράλληλα να λάβουν κάθε αυτονόητο μέτρο αποτροπής του κινδύνου πυρκαγιάς, με την αποψίλωση των ιδιόκτητων οικοπέδων τους απομακρύνοντας ξερά χόρτα και πάσης φύσεως εύφλεκτα υλικά. Οι ιδιοκτήτες κτηνοτροφικών και λοιπών αγροτικών εγκαταστάσεων, καλούνται να μεριμνήσουν ομοίως ως άνω δημιουργώντας ζώνες αντιπυρικής προστασίας πέριξ των εγκαταστάσεών τους .

Καλούμε τέλος τους Δημότες να ενημερώνουν άμεσα τις αρχές για κάθε περιστατικό, όσο ασήμαντο και μικρό και αν φαίνεται, καθώς επίσης και κάθε ύποπτη κίνηση στις χορτολιβαδικές και δασικές εκτάσεις του Δήμου μας.

Τα πρώτα στοιχεία που συλλέχθηκαν από τις ζημιές είναι:

ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΑΛΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ

Ελαιόδεντρα

(Αριθμός Δέντρων)

Αμυγδαλιές

(Αριθμός Δέντρων)

Ροδιές

(Αριθμός Δέντρων)

Καρυδιές

(Αριθμός Δέντρων)

Αποθήκες

(Κόστος Ευρώ)

Ζωοτροφές
(Κόστος Ευρώ)

Εξοπλισμός

(Κόστος Ευρώ)

4044

717

60

250

25000

16300

21290

ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΣΥΚΕΑΣ-ΑΝΑΛΗΨΗΣ

Ελαιόδεντρα

(Αριθμός Δέντρων)

Αμυγδαλιές

(Αριθμός Δέντρων)

Ακακίες

(στρέμματα)

Κυδωνιές

(Αριθμός Δέντρων)

Αμπέλι

(στρέμματα)

Αποθήκες

(Κόστος Ευρώ)

Ζωοτροφές
(Κόστος Ευρώ)

Εξοπλισμός

(Κόστος Ευρώ)

3392

120

131

337

5,5

91500

31400

20965