Στην περιοχή αρμοδιότητας του διευρυμένου Δήμου Ελασσόνας, η ζωική παραγωγή αποτελεί τον πλέον δυναμικό τομέα της παραγωγικής δραστηριότητας, με την εκτροφή αιγοπροβάτων, βοοειδών και χοίρων.

Για την μεταποίηση των παραγομένων ζωοκομικών προϊόντων λειτουργούν δύο (2) σφαγεία τριών (3) γραμμών και δεκατέσσερα (14) τυροκομεία με παραγωγή τεράστιο όγκο ζωικών αποβλήτων προς διαχείριση. Αν συνυπολογισθούν στα παραπάνω και τα πτωματικά απόβλητα που δημιουργούνται στις 2000 και πλέον εκτροφές ζώων, γίνεται αντιληπτό ότι το πρόβλημα μπορεί να πάρει εκρηκτικές διαστάσεις με δυσμενείς επιπτώσεις τόσο για το περιβάλλον όσο και για την δημόσια υγεία και την υγεία του ζωικού πληθυσμού.

Ο Δήμος Ελασσόνας συγκάλεσε σύσκεψη για το θέμα της διαχείρισης των ζωικών υποπροϊόντων – αποβλήτων (π.χ. του τυρογάλακτος και των νεκρών ζώων) όλους τους εμπλεκόμενους φορείς. Η σύσκεψη πραγματοποιήθηκε χθες στο Δημαρχείο Ελασσόνας παρουσία του Δημάρχου Ελασσόνας, κ. Γιώργου Πασχόπουλου, του αρμόδιου αντιδημάρχου, κ. Γιώργου Παπαδόπουλου, του αντιδημάρχου, κ. Τηλέμαχου Γκαμπέτα, φορέων, τυροκόμων, δημοτικών συμβούλων, κ.α.

Συμπερασματικά, διατυπώθηκε η πρόταση της δημιουργίας εργοστασίου παραγωγής βιοαερίου που θα επεξεργάζεται τα ζωικά υποπροϊόντα, καθώς και η πρόταση της επιδότησης χοιροτροφικών μονάδων για την απορρόφηση του τυρογάλακτος ως υγρή τροφή για τα ζώα.

Από την πλευρά του Δήμου Ελασσόνας εκφράστηκε η βούληση για την αρωγή σε κάθε είδους συνεργασία μεταξύ των αρμοδίων υπηρεσιών και των ιδιωτών για την διασφάλιση της δημόσιας υγείας και την προστασίας του περιβάλλοντος.

Θέματα #Δημαρχείο #διαχείριση #Ελασσόνα #ζωϊκά υπολείμματα