Το ΚΠΕ Κισσάβου – Ελασσόνας, σε συνεργασία με το «Πολιτιστικό Προξενείο» και το «Δίκτυο Περραιβία», θα οργανώσει επιμορφωτική ημερίδα με θέμα «Περιβάλλον και Κινηματογράφος, Ενέργεια και Κλιματικές Αλλαγές, Ανθρωπογενές περιβάλλον και αειφόρος διαχείριση».

Υιοθετώντας τις σύγχρονες κατευθύνσεις της εκπαίδευσης για την αειφορία το πρόγραμμα επιδιώκει την ενημέρωση και την ευαισθητοποίηση των ενηλίκων για τις επερχόμενες κλιματικές αλλαγές ως αποτέλεσμα μη αειφόρων ενεργειακών διαχειριστικών πρακτικών. Το περιεχόμενο της ημερίδας αναφέρεται σε θέματα, όπως συμβατικές και εναλλακτικές πηγές ενέργειας, περιβαλλοντικές επιπτώσεις από την καύση ορυκτών καυσίμων, κλιματικές αλλαγές και υποβάθμιση περιβάλλοντος, κινηματογράφος και περιβάλλον κ.ά. Οι εκπαιδευτικές δραστηριότητες του προγράμματος θα πραγματοποιηθούν την Τρίτη 18 Δεκεμβρίου 2012 (ώρες 17.00 – 21.00) στο χώρο του ΚΠΕ Κισσάβου – Ελασσόνας στο Πνευματικό Κέντρο του Δήμου Ελασσόνας. Στους συμμετέχοντες θα χορηγηθούν βεβαιώσεις συμμετοχής.

Οι ενδιαφερόμενοι για συμμετοχή στην ημερίδα θα πρέπει να συμπληρώσουν τη σχετική αίτηση που έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του ΚΠΕ Κισσάβου – Ελασσόνας (http://thess.pde.sch.gr/kpe) και να τη στείλουν είτε ηλεκτρονικά στη διεύθυνση email: kpe@ thess.pde.sch.gr) είτε με φαξ (24930-29570) έως τη Δευτέρα 3 Δεκεμβρίου 2012.