Συνάντηση εργασίας στην Περιφέρεια Θεσσαλίας με θέμα την προετοιμασία της Περιφερειακής Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης της Θεσσαλίας

Συνάντηση εργασίας με θέμα την προετοιμασία της Περιφερειακής Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης της Θεσσαλίας στο πλαίσιο της προετοιμασίας της Νέας Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020, πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα του Περιφερειακού Συμβουλίου Θεσσαλίας.
Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε σε συνέχεια της ανάθεσης από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Μελέτης για τις 13 Περιφέρειες της χώρας μας, με θέμα «Regional Smart Specialization Strategy» (Στρατηγική Έξυπνης Περιφερειακής Εξειδίκευσης). Κατά την διάρκειά της, οι ευρωπαίοι μελετητές παρουσίασαν τις βασικές αρχές της Περιφερειακής Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, την Αρχή της «από κάτω προς τα πάνω» διαδικασίας εκπόνησης της στρατηγικής έρευνας και καινοτομίας, καθώς και τον ρόλο που καλούνται να διαδραματίσουν οι ενδιαφερόμενοι φορείς (stakeholders) στην διαμόρφωση της Στρατηγικής σε περιφερειακό επίπεδο.
Καλωσορίζοντας τους συμμετέχοντες στην συνάντηση ο περιφερειάρχης Θεσσαλίας κ. Κώστας Αγοραστός ανέφερε τα εξής: «Μέσα σ’ αυτό το περιβάλλον πρωτόγνωρης ύφεσης που βιώνουμε η καινοτομία μπορεί να διαδραματίσει κυρίαρχο ρόλο σε μια διαδικασία ανάκαμψης. Και το μέσο για να πετύχουμε το σκοπό μας είναι η «έξυπνη εξειδίκευση» η οποία μπορεί να φέρει βιώσιμα και χωρίς αποκλεισμούς μετρήσιμα αποτελέσματα. Στόχος μας είναι να δούμε τις ανάγκες του αύριο. Να καταγράψουμε τα πλεονεκτήματά μας, όπως και τις αδυναμίες και τα προβλήματά που εμφανίζονται και να αξιολογήσουμε το πού θέλουμε να φτάσουμε. Με ποιά εργαλεία, μηχανισμούς έργα και δράσεις. Να δημιουργηθεί ένας μηχανισμός παρακολούθησης και αξιολόγησης, που θα μας βοηθήσει να αναπτύξουμε το όραμά μας για το μέλλον. Και όλα αυτά μέσα από συγκεκριμένες ενέργειες, χρονοδιαγράμματα και με τη συνεργασία όλων μας, δημόσιου και ιδιωτικού τομέα. Με διάχυση των αποτελεσμάτων σε όλους και διαρκή δραστηριοποίηση διεθνώς. Και αυτό μπορεί να γίνει μόνο μέσα από στενή συνεργασία και συναπόφαση όλων των εμπλεκομένων φορέων και προς όφελος των ίδιων των χρηστών της έρευνας και της καινοτομίας. Οι ενέργειες πρέπει να έχουν μετρήσιμα αποτελέσματα, μόχλευση ιδιωτικών πόρων και ανάπτυξη της οικονομίας της Θεσσαλίας ».
Απ’ την πλευρά της η η αντιπεριφερειάρχης Λάρισας κα Ρένα Καραλαριώτου σημείωσε: «Προχωράμε σε μια διαφορετική λογική ώστε να εξειδικεύσουμε τους στόχους μας ενόψει της Νέας Προγραμματικής Περιόδου. Σκοπός μας είναι να καταρτίσουμε μια Περιφερειακή Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης για τη Θεσσαλία στους τομείς που μπορούν να βοηθήσουν τον τόπο μας να ανακάμψει. Ως Περιφέρεια Θεσσαλίας στηρίζουμε τους τομείς της έρευνας και της καινοτομίας όταν όμως αυτοί είναι συνδεδεμένοι με την επιχειρηματικότητα και στηρίζουν την πραγματική οικονομία. Δεν έχει νόημα να κάνουμε έρευνα για την έρευνα και καινοτομία για την καινοτομία χωρίς να έχουμε συγκεκριμένους στόχους οι οποίοι θα δίνουν έμφαση στην εξειδίκευση και τη διαφορετικότητα».
Ως μέρος της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» που υιοθετήθηκε από την Επιτροπή, η εμβληματική πρωτοβουλία της «Ένωσης Καινοτομίας» καθορίζει μια ολοκληρωμένη στρατηγική για την καινοτομία με στόχο την ενίσχυση της ικανότητας της Ευρώπης να επιτύχει έξυπνη, βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη. Η «έξυπνη» εξειδίκευση είναι μέσον για την επίτευξη αυτού του στόχου.

Η έννοια αυτή είναι συνεπής με τους στόχους και τα εργαλεία της πολιτικής για τη συνοχή, την προώθηση της ανάπτυξης και της απασχόλησης σε όλες τις χώρες και περιφέρειες της ΕΕ. Προτείνει μια στρατηγική και ένα παγκόσμιο ρόλο για κάθε εθνική και περιφερειακή οικονομία, συμπεριλαμβανομένων τόσο των προηγμένων όσο και των λιγότερο αναπτυγμένων περιφερειών και την προώθηση της συνεργασίας μεταξύ τους.

Στη συνέχεια της συνάντησης ακολούθησαν τοποθετήσεις εμπλεκομένων φορέων που συμμετείχαν στη συνάντηση, Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, ΚΕΤΕΑΘ, Συνδέσμου Βιομηχάνων Θεσσαλίας και Κεντρικής Ελλάδας, ΕΒΕΤΑΜ, ΕΘΙΑΓΕ και εποικοδομητική ανταλλαγή απόψεων για τα σημεία και βήματα που πρέπει να ακολουθηθούν για το ζήτημα. Στο αμέσως προσεχές διάστημα θα υπάρξει νέα συνεργασία των μερών σε επίπεδο Θεσσαλίας, με στόχο τη σύνταξη του Περιφερειακού Σχεδίου Έξυπνης Εξειδίκευσης.
Στη συνάντηση συμμετείχαν: ο πρόεδρος του ΚΕΤΕΑΘ κ. Ηλίας Χούστης, ο γεν. δ/ντης της ΕΒΕΤΑΜ Α.Ε κ. Αργύρης Τζαμτζής, ο Καθηγητής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας κ. Γιώργος Πετράκος, ο Καθηγητής του ΑΠΘ κ. Νίκος Κομνηνός, ο Καθηγητής του ΕΜΠ κ. Παν. Τσανακάς, ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου Μαγνησίας κ. Βασίλης Μπασδάνης, εκπρόσωποι των Επιμελητηρίων της Θεσσαλίας, η προϊσταμένη της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής Περιφέρειας Θεσσαλίας κα Μελίνα Σαραφίδου, ο δ/τνης της Δ/νσης Ανπτυξιακού Προγραμματισμού της Περιφέρειας Θεσσαλίας κ. Γιώργος Μπαχτσεβάνος, ο δ/ντης του ΕΛΓΟ-Δήμητρα κ. Χρήστος Τσαντήλας, ερευνητές του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, καθώς και υπηρεσιακά στελέχη της Περιφέρειας Θεσσαλίας

KAINOTOMIA (2) [13]KAINOTOMIA [12]
P9270275 [2]ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ 1 [15]
ΠΕΡ ΣΥΜΒ (2) [1]ΠΕΡ ΣΥΜΒ [6]

Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη και Ανταγωνιστικότητα των ΜΜΕ στην Περιφέρεια Θεσσαλίας –Πιλοτική Εφαρμογή Διαδικτυακού Εργαλείου

Η Περιφέρεια Θεσσαλίας, σε συνεργασία με διακρατικούς εταίρους από τη Μεσόγειο, συμμετέχει στην υλοποίηση του έργου RESPONSIBLE MED που αποσκοπεί στην αξιολόγηση και κεφαλαιοποίηση της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης για τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των ΜΜΕ. Ο απώτερος στόχος είναι να βελτιωθεί η αντίληψη της ΕΚΕ στις Μεσογειακές ΜΜΕ μέσω της ενημέρωσής τους για τις επιπτώσεις των πρακτικών ΕΚΕ στην αύξηση της ανταγωνιστικότητας και της καινοτομίας τους και της παροχής χρήσιμων εργαλείων για την αποτίμηση των συναφών πρακτικών τους, μέσω του σχεδιασμού συγκεκριμένων δράσεων για την κεφαλαιοποίηση των πρωτοβουλιών ΕΚΕ, και μέσω της δικτύωσης όλων των εμπλεκομένων φορέων.
Η εταιρική κοινωνική ευθύνη αφορά στην υιοθέτηση στοχευμένων πρωτοβουλιών κοινωνικού και περιβαλλοντικού περιεχομένου, σε αγαστή συνεργασία των επιχειρήσεων με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς (κυβερνητικούς, θεσμικούς κ.ο.κ.). Τόσο η βιβλιογραφία όσο και οι μέχρι σήμερα πρακτικές αποδεικνύουν ότι η ΕΚΕ δεν επιφέρει μόνο κοινωνικά οφέλη, αλλά και οικονομικά.
Κατά τη διάρκεια υλοποίησης του έργου «Responsible Med» αναπτύχθηκε διαδικτυακό εργαλείο λογισμικού που αποσκοπεί στην υποστήριξη των ΜΜΕ στην αξιολόγηση των δράσεων ΕΚΕ που αναλαμβάνουν, ώστε να εντοπίσουν πιθανούς τομείς βελτίωσης, ενισχύοντας κατ’ αυτό τον τρόπο την ανταγωνιστικότητά τους.
Το διαδικτυακό αυτό εργαλείο α) υποστηρίζει τις ΜΜΕ να κατανοήσουν το βαθμό ωριμότητάς τους σε δράσεις ΕΚΕ, και β) προτείνει στις ΜΜΕ εξατομικευμένες δράσεις για τη διαμόρφωση στρατηγικών ΕΚΕ σύμφωνα με την ωριμότητά τους, τον τομέα δραστηριοποίησής τους, αλλά και τη γεωγραφική τοποθεσία τους (διαθέσιμα εργαλεία χρηματοδότησης, συναφείς πρωτοβουλίες, κ.λπ. σε περιφερειακό και ευρωπαϊκό επίπεδο). Η πρόσβαση στο Διαδικτυακό Εργαλείο γίνεται μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης: http://responsible-med.it/.
Στην Περιφέρεια Θεσσαλίας, καθώς επίσης και στις υπόλοιπες περιφέρειες που συμμετέχουν στο έργο, πραγματοποιήθηκε πιλοτική εφαρμογή του εργαλείου σε επιχειρήσεις της περιοχής αρμοδιότητάς τους, οι οποίες και συνεισέφεραν με σχόλια και προτάσεις βελτίωσης του εργαλείου που ενσωματώθηκαν στην τελική του έκδοση.
Η υλοποίηση της πιλοτικής εφαρμογής στην Περιφέρεια Θεσσαλίας έγινε μέσω συνεντεύξεων με Θεσσαλικές ΜΜΕ. Όλες οι ΜΜΕ που συμμετείχαν στην πιλοτική εφαρμογή, ενημερώθηκαν για τον τρόπο λειτουργίας του εργαλείου και τα οφέλη που θα αποκομίσουν από τη χρήση του τόσο στο πλαίσιο εκδήλωσης που πραγματοποιήθηκε για το σκοπό αυτό στη Λάρισα στις 31/05/2012 όσο και κατά τη διάρκεια των συνεντεύξεων.
Μετά την ολοκλήρωση της πιλοτικής εφαρμογής του εργαλείου από τις ΜΜΕ η Περιφέρεια Θεσσαλίας προέβη στη συλλογή ερωτηματολογίων αξιολόγησης του εργαλείου από τις ΜΜΕ, επεξεργασία και ανάλυση των αποτελεσμάτων, τα οποία και ενσωματώθηκαν στην τελική έκδοση του εργαλείου λογισμικού.

 

Ανάμεσα στους 100 αιρετούς της Ευρώπης η αντιπεριφερειάρχης Λάρισας κ. Ρένα Καραλαριώτου που επελέγη να συμμετάσχει στο «Εράσμους για Αιρετούς»

Aνάμεσα στους 100 αιρετούς εκπροσώπους Δήμων και Περιφερειών από ολόκληρη την Ευρώπη που επελέγησαν, κατόπιν αξιολόγησης προσόντων κι εμπειρίας σε θέματα διοίκησης και διαχείρισης ευρωπαϊκών προγραμμάτων, να συμμετάσχουν στη δράση «Erasmus για Aιρετούς», βρίσκεται η αντιπεριφερειάρχης Λάρισας κ. Ρένα Καραλαριώτου, εκπροσωπώντας την Περιφέρεια Θεσσαλίας.

Μέσω του Προγράμματος «Erasmus για Αιρετούς» η αντιπεριφερειάρχης θα βρεθεί στις Βρυξέλλες από τις 8 έως και τις 11 Οκτωβρίου, προκειμένου να συμμετάσχει στις εκδηλώσεις OPEN DAYS,
Αξίζει να σημειωθεί ότι για το συγκεκριμένο Πρόγραμμα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η οποία και το χρηματοδοτεί, έλαβε περισσότερες από 1100 αιτήσεις αιρετών που επιθυμούν να γνωρίσουν καλύτερα την ΕΕ και την ευρωπαϊκή περιφερειακή πολιτική.

Το γεγονός ότι επελέγη η κ. Καραλαριώτου να συμμετάσχει στο «Εράσμους» αποτελεί μεγάλο όφελος για την περιοχή μας, δεδομένου ότι με αυτό τον τρόπο η Περιφέρεια Θεσσαλίας θα έχει άμεση ενημέρωση για το κανονιστικό πλαίσιο που θα διέπει την επόμενη προγραμματική περίοδο (2014-2020). Επίσης, θα διερευνηθούν οι δυνατότητες συνεργασίας με αντίστοιχες ευρωπαϊκές περιφέρειες προκειμένου να υπάρξει ταχύτερη και πιο αποτελεσματική χρήση των διαρθρωτικών ταμείων, με ουσιαστικά οφέλη για την περιοχή μας.

Erasmus για Αιρετούς Δήμων και Περιφερειών
Η ΕΕ, θέλοντας να προχωρήσει στην κατάρτιση εκπροσώπων των περιφερειακών και των τοπικών αρχών από τα κράτη μέλη, δημιούργησε το Πρόγραμμα «Εράσμους για Αιρετούς».
H πρωτοβουλία, η οποία έχει σχεδιαστεί σε συνεργασία με την Επιτροπή των Περιφερειών, θα επιτρέψει σε μία ομάδα 100 αιρετών που θα εκπροσωπούν Περιφέρειες ή Δήμους των 27 κρατών – μελών, να γνωρίσει καλύτερα την ευρωπαϊκή πολιτική, μέσα από ένα διασυνοριακό πρόγραμμα ειδικής κατάρτισης και μάθησης.

Το πρόγραμμα διαρκεί έξι μήνες – από το φθινόπωρο του 2012 έως την άνοιξη του 2013 – και αποτελείται από 3 μέρη: τη συμμετοχή στα «OPEN DAYS 2012», τη μετάβαση σε μία πόλη ή περιφέρεια της ΕΕ, για την ανταλλαγή εμπειριών και το τελικό διήμερο σεμινάριο στις Βρυξέλλες, ώστε οι συμμετέχοντες να αναλύσουν σε βάθος τα θέματα που καλύφθηκαν, να συζητήσουν τις εμπειρίες που αποκόμισαν και ανταλλάξουν πληροφορίες ή «καλές πρακτικές» σε θέματα πολιτικής συνοχής και περιφερειακής ανάπτυξης, κάνοντας μία ουσιαστική αποτίμηση της συμμετοχής τους.

Τι είναι τα «OPEN DAYS»

Τα «OPEN DAYS – Ευρωπαϊκή Εβδομάδα των Περιφερειών και των Πόλεων» – είναι μία ετήσια εκδήλωση, στην οποία μπορούν να παρευρεθούν κατά τηνπρώτη ημέρα, όσοι αιρετοί το επιθυμούν, ενώ οι 100 αιρετοί που επελέγησαν μέσω του «Εράσμους», θα έχουν την ευκαιρία να συμμετάσχουν σε επιλεγμένα σεμινάρια
Κατά τη διάρκεια των Open Days, οι πόλεις – περιφέρειες «επιδεικνύουν» την ικανότητά τους να δημιουργούν ανάπτυξη και θέσεις εργασίας, να εφαρμόζουν την Ευρωπαϊκή πολιτική συνοχής της Ε.Ε. και να αποδεικνύουν τη σημαντικότητα του ρόλου των τοπικών – περιφερειακών αρχών σε μία εύρρυθμη Ευρωπαϊκή διακυβέρνηση.