Θέμα : «Απολογισμός απερχόμενου Δ.Σ. της Ένωσης Συλλόγων Γονέων Μαθητών Δήμου Ελασσόνας σχετικά με τις συγχωνεύσεις»

Σχετικά με τις τελευταίες εξελίξεις που αφορούν την λειτουργία και δράση του απερχόμενου Δ.Σ.   της Ένωσης Συλλόγων Γονέων Μαθητών  (πρώην) Δήμου Ελασσόνας σας γνωρίζουμε τα παρακάτω:
Το πρακτικό με αρ. 15/6-4-2011 της Ένωσης Γονέων   που αφορούσε πρόταση για διαβούλευση σχετικά με τις συγχωνεύσεις σχολείων, αποφασίστηκε και υπογράφτηκε ομόφωνα από τους παρευρισκομένους του Δ.Σ. και μέλη της Ένωσης.
Συμφωνούμε ότι το κείμενο αυτό ήταν καθαρά μια πρόταση των μελών του Δ.Σ. της Ένωσης για διαβούλευση και δεν αφορά γενική απόφαση όλων των συλλόγων Γονέων του Καλλικρατικού Δήμου Ελασσόνας.
Το κείμενο αυτό, με πρωτοβουλία και προσωπική ευθύνη του προέδρου, και χωρίς να ενημερωθούν όλα τα μέλη του Δ.Σ.  κοινοποιήθηκε στο Υ.Π.Δ.Β.Μ.&Θ.
Εξάλλου η απόφαση περί συγχωνεύσεων  Σχολικών Μονάδων είχε ήδη υπογραφεί από την  Υφυπουργό Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων στις 14 Μαρτίου 2011 και δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως τις 18 Μαρτίου με αριθμό φύλλου 440.
Τονίζουμε ότι απαραίτητες προϋποθέσεις  για την συγχώνευση των σχολείων είναι:
Η επάρκεια των κτηριακών εγκαταστάσεων  και της υλικοτεχνικής υποδομής.
Η ασφαλής και δωρεάν μεταφορά των παιδιών.
Η μεταφορά με σχολικά οχήματα που θα τηρούν τις προδιαγραφές όπως ορίζει ο νόμος, γρήγορα χωρίς χρονική ταλαιπωρία.
Η πρόβλεψη και εξασφάλιση όλων των παραμέτρων εκείνων που θα συντελέσουν στην άνετη, φιλόξενη και δημιουργική παραμονή των παιδιών στο χώρο του σχολείου.
Τέλος για την πρόταση της συγχώνευσης των δύο Γυμνασίων Ελασσόνας σε ένα και των δύο  Γενικών Λυκείων  σε ένα, οι παράμετροι που μας έκαναν να δούμε θετικά την ανασύνταξη των σχολείων είναι οι παρακάτω:
1.Είναι καλύτερο να βρίσκονται 400 μαθητές Γυμνασίου  μαζί από 400 μαθητές Γυμνασίου  και Λυκείου μαζί αφού αυτό είναι εφικτό.

2.Θα εκλείψει ο μύθος που διατηρείται εδώ και χρόνια στην κοινωνία της Ελασσόνας ότι το ένα Γυμνάσιο και Λύκειο είναι καλύτερο από το άλλο.

3.Εξοικονόμηση εργαστηρίων και ανάπτυξη περισσοτέρων. Π.χ.
οι δύο αίθουσες μουσικής ή ζωγραφικής , κλπ  που έχει και το ένα σχολείο και το άλλο, θα μπορέσουν να αναπτυχθούν σε μια εξοικονομώντας χώρους για ανάπτυξη  και άλλων εργαστηρίων  όπως τεχνολογίας και να βελτιώσουμε τον υπάρχοντα εξοπλισμό.

4.Η ανάπτυξη των μαθημάτων επιλογής (σχέδιο, θέατρο, χορός, μουσική κλπ ) θα είναι πιο εύκολη. Παράδειγμα:
Στο 2ο Λύκειο εφαρμόζεται το σχέδιο ενώ στο 1ο ποτέ αν και υπάρχουν μαθητές. Οι μαθητές του 1ου Λυκείου που έχουν μάθημα επιλογής Σχέδιο δεν το διδάσκονται στο σχολείο τους και αναγκάζονται να καταφύγουν σε φροντιστήρια και μάλιστα στη Λάρισα. Αν λειτουργούσαν τα δυο λύκεια σε ένα θα εφαρμοζόταν το μάθημα σε όλους τους μαθητές.

5.Καλύτερη ανάπτυξη του προγράμματος.  Παράδειγμα:
Στο 1ο Λύκειο φέτος η Γ΄ τάξη Φυσική ξεκίνησε το Νοέμβριο ενώ το 2ο Λύκειο ξεκίνησε από τις 11 Σεπτεμβρίου. Αν λειτουργούσαν τα δυο λύκεια σε ένα θα ξεκινούσαν όλοι οι μαθητές στις 11 Σεπτεμβρίου γιατί υπήρχαν καθηγητές.

6.Οι καθηγητές με λίγες ώρες ανά μάθημα (Βιολόγος, Κοινωνιολόγος, Οικονομολόγος, Τεχνολόγος, Θεολόγος, κλπ) θα μπορέσουν να συμπληρώσουν ωράριο στο ίδιο σχολείο και δεν θα χρειάζεται να μετακινούνται σε άλλα σχολεία για συμπλήρωση ωραρίου.

7.Ομοιόμορφη ανάπτυξη των τμημάτων λόγω ισοκατανομής σε τμήματα με ανώτατο όριο τους 28 μαθητές όπως ορίζει ο υπάρχων νόμος.

8.Για την τυχόν  αύξηση φαινομένων βίας που θα προκληθεί με την συγχώνευση των μαθητών από 200 σε 400 και που βρίσκονται  στο ίδιο κτήριο σημειώνουμε τα εξής :
Σήμερα οι μαθητές του Γυμνασίου (200περίπου) και του Λυκείου (200 περίπου) σε σύνολο δηλαδή 400 περίπου ελέγχονται από δύο Διευθυντές τον σύλλογο διδασκόντων  και κανένα υποδιευθυντή.
Στο ενιαίο σχολείο των 400 περίπου μαθητών θα υπάρχουν ένας διευθυντής, δύο υποδιευθυντές και ο σύλλογος  διδασκόντων.
Είναι στο χέρι της σχολικής κοινότητας να διαχειριστεί με τον καλύτερο τρόπο τέτοιες παραβατικές συμπεριφορές ώστε να αποτελούν μεμονωμένα περιστατικά.

9.Θα αποφευχθεί ο διαχωρισμός των συμμαθητών της ΣΤ΄ Δημοτικού στα δύο γυμνάσια. Ξέρουμε ότι τα παιδιά της ΣΤ΄ Δημοτικού διαχωρίζονται αλφαβητικά στα δυο γυμνάσια. Αυτή η διαίρεση σε πολλά παιδιά δημιουργεί μια  συναισθηματική πληγή επειδή χωρίζονται από φίλους γεγονός το οποίο αρκετοί γονείς ζήσαμε και δυσκολευτήκαμε να αντιμετωπίσουμε.

Σύμφωνα με το άρθρο 2ο παρ.5 του καταστατικού της Ένωσης Γονέων μέλημα των γονιών είναι  η αναμόρφωση της δομής της εκπαίδευσης και των αναλυτικών προγραμμάτων, ώστε να    παρέχεται ουσιαστική γενική μόρφωση και επαγγελματικές γνώσεις .
Εξάλλου ένας από τους βασικούς στόχους της σύστασης της Ένωσης είναι και ο συνεχής αγώνας για γόνιμες  αλλαγές   της  δομής στο χώρο της εκπαίδευσης ώστε να παρέχεται καλύτερη εκπαίδευση στα παιδιά μας στο Δημόσιο σχολείο.

Ευχόμαστε δε αυτός ο αγώνας  να συνεχιστεί και από το επόμενο συμβούλιο της Ένωσης Γονέων του Καλλικρατικού πλέον Δήμου Ελασσόνας και τα παιδιά μας να έχουν την καλύτερη δυνατή εκπαίδευση στο Δημόσιο Σχολείο .

Ελασσόνα 5-5-2011

Ένωση Συλλόγων Γονέων Μαθητών
Δήμου Ελασσόνας.                        Ελασσόνα 20-5-2011

Θέμα : “ Eπιστολή της Ένωσης Συλλόγων Γονέων Μαθητών πρώην Δήμου Ελασσόνας σχετικά με τις συγχωνεύσεις, προς το Υ.Π.Δ.Β.Μ & Θ. »

Σχετικά με τις τελευταίες εξελίξεις που αφορούν την λειτουργία και δράση του απερχόμενου Δ.Σ.   της Ένωσης Συλλόγων Γονέων Μαθητών  πρώην Δήμου Ελασσόνας σας γνωρίζουμε ότι:
Το πρακτικό με αρ. 15/6-4-2011 της Ένωσης Γονέων  που αφορούσε πρόταση για διαβούλευση σχετικά με τις συγχωνεύσεις σχολείων, αποφασίστηκε και υπογράφτηκε ομόφωνα από τους παρευρισκομένους του Δ.Σ. και μέλη της Ένωσης.
Συμφωνούμε ότι το κείμενο αυτό ήταν καθαρά μια πρόταση για διαβούλευση στην τοπική κοινωνία των μελών του Δ.Σ. της Ένωσης και δεν αφορούσε γενική απόφαση όλων των συλλόγων Γονέων του Καλλικρατικού Δήμου Ελασσόνας.
Το κείμενο αυτό, με πρωτοβουλία και προσωπική ευθύνη του προέδρου, και χωρίς να ενημερωθούν όλα τα μέλη του Δ.Σ.  κοινοποιήθηκε στο Υ.Π.Δ.Β.Μ.&Θ. Το αποτέλεσμα της διαβούλευσης που έγινε  ήταν αρνητικό.
Τονίζουμε ότι δεν πληρούνται οι  απαραίτητες προϋποθέσεις  για  τη συγχώνευση των σχολείων που είναι:
Η επάρκεια των κτηριακών εγκαταστάσεων  και της υλικοτεχνικής υποδομής.
Η ασφαλής και δωρεάν μεταφορά των παιδιών.
Η μεταφορά με σχολικά οχήματα που θα τηρούν τις προδιαγραφές όπως ορίζει ο νόμος, γρήγορα χωρίς χρονική ταλαιπωρία.
Η πρόβλεψη και εξασφάλιση όλων των παραμέτρων εκείνων που θα συντελέσουν στην άνετη, φιλόξενη και δημιουργική παραμονή των παιδιών στο χώρο του σχολείου.
Συνεπώς μετά την διαβούλευση και την καθολική αρνητική απάντηση των συλλόγων που εκπροσωπούμε ακυρώνουμε την προαναφερθείσα επιστολή και  παρακαλούμε να μην τη λάβετε υπόψη.
Παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες.

O Πρόεδρος

ΓΚΟΥΝΤΟΥΡΑΣ ΧΑΡΙΣΙΟΣ

Η Γραμματέας

ΦΤΙΚΑ ΖΩΗ

Τα μέλη
ΚΑΖΑΝΤΖΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΚΑΤΣΙΑΝΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΜΗΝΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΜΙΧΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΟΥΤΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ
ΑΡΣΕΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

 

 

Θέματα #απολογισμός #Ελασσόνα #Ένωση Γονέων