Επιστρέφει στην εργασία της η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Επιστρέφει τελικά στην εργασία της στο Κέντρο Υγείας Ελασσόνας η πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Ελασσόνας κ. Νέλλη Ρέικου – Καφφέ, μετά την τροπολογία που ψηφίστηκε στη Βουλή και εξαιρεί τους γιατρούς του ΕΣΥ από την υποχρεωτική άδεια από την εργασία τους, από τη στιγμή που έχουν εκλεγεί πρόεδροι δημοτικών συμβουλίων.

Ο Δήμαρχος Ελασσόνας κ. Γιώργος Πασχόπουλος, απαντώντας σε ενστάσεις δημοτικών συμβούλων της μειοψηφίας, είχε από την αρχή διαβεβαιώσει το Δημοτικό Συμβούλιο ότι η ρύθμιση θα ερχόταν στη Βουλή ως τροπολογία και ενημέρωσε το σώμα ότι η Πρόεδρος του δημοτικού συμβουλίου θα αμοίβεται αποκλειστικά από τη θέση της ως γιατρού στο Κέντρο Υγείας.

Ικανοποίηση επικρατεί στις τάξεις της δημοτικής αρχής, μετά την ρύθμιση του θέματος για τους ιατρούς του ΕΣΥ, καθώς η πρόεδρος του δημοτικού συμβουλίου δεν επιθυμούσε να της χορηγηθεί ειδική άδεια από την εργασία της, αφού μπορούσε να ανταποκριθεί στα καθήκοντά της ως προέδρου του ΔΣ χωρίς να λαμβάνει την δημοτική αντιμισθία και παράλληλα να προσφέρει τις ιατρικές της υπηρεσίες στο Κέντρο Υγείας Ελασσόνας.

Μετά την τροπολογία, η νέα ρύθμιση του Α.93 παρ. 2 του Ν. 3852/2010 έχει ως εξής:

2. Την ειδική άδεια του παρόντος άρθρου λαμβάνουν υποχρεωτικά τα ανωτέρω πρόσωπα ανεξαρτήτως υποβολής σχετικής αίτησης, εκτός των δημάρχων και αντιδημάρχων, οι οποίοι είναι ιατροί του Ε.Σ.Υ. σε δήμους κάτω των πέντε χιλιάδων κατοίκων, καθώς και των προέδρων δημοτικών συμβουλίων όλων των δήμων και των προέδρων συνδέσμων. Το χρονικό διάστημα χρήσης της θεωρείται πραγματικός χρόνος υπηρεσίας για όλα τα υπαλληλικά, εργασιακά και ασφαλιστικά δικαιώματα που απορρέουν. Τα ανωτέρω πρόσωπα στην περίπτωση που δεν λάβουν την ειδική άδεια κατά τα ανωτέρω, επιλέγουν είτε την αντιμισθία είτε το μισθό της θέσης τους.

Add Comment