Πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα 23-25 Ιουνίου, η 87η Γενική Συνέλευση της Διδασκαλικής Ομοσπονδίας Ελλάδας με τη συμμετοχή 607 αντιπροσώπων από τους Διδασκαλικούς Συλλόγους της χώρας. Τον σύλλογο Ελασσόνας εκπροσώπησε η πρόεδρος του Συλλόγου Εκπ/κών Ελασσόνας.
Συζητήθηκε και αποφασίστηκε η διεκδίκηση πραγματοποίησης μαζικών, μόνιμων διορισμών εκπαιδευτικών για το σχολικό έτος 2018-19,καθώς και η διεκδίκηση θεσμοθέτησης ενός νομικού πλαισίου ικανού να διασφαλίσει ίσους όρους εργασίας για  αναπληρωτές και μόνιμους εκπαιδευτικούς. Δίχρονη υποχρεωτική προσχολική εκπαίδευση άμεσα σε όλη τη χώρα και Επιμόρφωση όλων των εκπ/κών με ευθύνη της πολιτείας.
Στην τοποθέτησή της η αντιπρόσωπος του Συλλόγου Ελασσόνας μεταξύ άλλων τόνισε την ανάγκη της στελέχωσης για την κάλυψη όλων των αναγκών της εκπαίδευσης πριν την έναρξη του σχολικού έτους.
Τα σχολεία της ορεινής επαρχίας μας κάθε χρόνο εμφανίζουν μεγάλο αριθμό κενών. Χαρακτηριστικά το 6/θέσιο σχολείο της Βερδικούσας ( το θέμα του οποίου φέτος έφτασε στη Βουλή) ξεκινά σχεδόν κάθε χρόνο τη λειτουργία του με πολλά κενά, καθώς λόγω της ορεινότητας της περιοχής κανείς δεν δέχεται την τοποθέτησή του εκεί. Φτάσαμε στις 10 Νοέμβρη για να ξεκινήσει φέτος να λειτουργεί κανονικά. Το ίδιο συμβαίνει και με άλλα ορεινά της περιοχής κι αυτός ήταν κυρίως ο λόγος που ο Σύλλογός μας είχε ζητήσει μεγαλύτερη μοριοδότηση γι’ αυτά τα σχολεία.
Η εκπαίδευση βρίσκεται σε μειονεκτική θέση, όταν προβαίνουμε σε σχεδιασμούς και πειραματισμούς από τους οποίους απουσιάζουν η χαρτογράφηση και η αξιολόγηση των υφιστάμενων δομών και θεσμών και, επομένως, απουσιάζει η επαρκής τεκμηρίωση των νέων μέτρων.

Διεκδικούμε:
-Μόνιμους Μαζικούς διορισμούς στα σχολεία. 
-Καθολική εφαρμογή της δίχρονης προσχολικής αγωγής σε όλους τους Δήμους. Τα προνήπια – νήπια στα Δημόσια Νηπιαγωγεία.
-Να μην εφαρμοστεί ο Νόμος για τις «νέες δομές καθώς εντείνεται ο βαθμός συγκέντρωσης του εκπ/κού συστήματος
-Μείωση του αριθμού των μαθητών ανά τμήμα (1/15 για νηπιαγωγεία και 1/20 δημοτικό)
-Ανέγερση νέων κτιριακών υποδομών, ικανών να ανταποκριθούν στις σύγχρονες ανάγκες. Νέος σύγχρονος εξοπλισμός για τα όλα τα σχολεία.
-Αύξηση της χρηματοδότησης στα σχολεία, ώστε τα υλικά που είναι απαραίτητα για εποπτικά μέσα και για τις δραστηριότητες που επιλέγονται να καλύπτονται εξολοκλήρου από τις δημόσιες δαπάνες.
-Ικανός αριθμός εκπαιδευτικών στη διάθεση της κάθε Διεύθυνσης Εκπαίδευσης που θα καλύπτουν έκτακτες ανάγκες.
-Κάλυψη όλων των κενών με βάση τις πραγματικές ανάγκες, κάλυψη όλων των ωρών με τις αντίστοιχές ειδικότητες εκπαιδευτικών, πλήρης επαναλειτουργία της Ενισχυτικής Διδασκαλίας και της Πρόσθετης Διδακτικής Στήριξης με διαφανείς προσλήψεις από τους πίνακες αναπληρωτών, λειτουργία όλων των αναγκαίων τμημάτων ένταξης, 1 εκπ/κός παράλληλης στήριξης για κάθε μαθητή/τρια που τον έχει ανάγκη, καμία συγχώνευση τμήματος. 
-Διορισμό – πρόσληψη επιστημονικού και βοηθητικού προσωπικού.

Η Πρόεδρος του Συλλόγου Εκπ/κών Ελασσόνας

Ευαγγελία Παπαδοπούλου

Θέματα #Γενική Συνέλευση #ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ #ΔΟΕ #Ελασσόνα #ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ #ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ