Όπως δημοσιεύει η ιστοσελίδα aftodioikisi.gr, έγινε η κατανομή των θέσεων του προγράμματος Κοινωφελούς Εργασίας του υπουργείου Εργασίας για το Δήμο Ελασσόνας ανά ειδικότητα και βαθμίδα εκπαίδευσης. Το πρόγραμμα αναμένεται να ανακοινωθεί τις επόμενες ημέρες (εντός Ιουλίου), οπότε θα γίνουν και οι αιτήσεις των δικαιούχων ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα του ΟΑΕΔ.

Οι ωφελούμενοι των προγραμμάτων θα προσληφθούν για οκτώ μήνες, με πλήρη ασφαλιστικά δικαιώματα, ενώ διατηρηθεί και ίσως επεκταθεί το σκέλος της κατάρτισης και πιστοποίησης των ανέργων. Η προκήρυξη θα εκδοθεί από τον ΟΑΕΔ και οι αιτήσεις θα υποβληθούν ηλεκτρονικά.

Οι προϋποθέσεις συμμετοχής των ανέργων

Οι ωφελούμενοι άεργοι που θα έχουν δικαίωμα να διεκδικήσουν μία από τις 29.986 θέσεις εργασίας, απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ και να ανήκουν σε μία τουλάχιστον από τις παρακάτω κατηγορίες:

— Εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, μέλη οικογενειών στις οποίες δεν εργάζεται κανείς και οι σύζυγοι αυτών είναι εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ

— Εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, μέλη μονογονεϊκών οικογενειών στις οποίες δεν εργάζεται κανείς

— Εγγεγραμμένοι μακροχρόνια άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ

— Άνεργοι πτυχιούχοι ΑΕΙ πανεπιστημιακού και τεχνολογικού τομέα, εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων πτυχιούχων του ΟΑΕΔ

— Εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ άνω των 29 ετών

— Εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων ΑμεΑ του ΟΑΕΔ. Υπενθυμίζουμε ότι ποσοστό 15% των θέσεων θα καλυφθεί από ΑμεΑ, βάσει της νέας νομοθεσίας.

Οι άνεργοι – ωφελούμενοι του προγράμματος θα εργαστούν σε διάφορες υπηρεσίες των ΟΤΑ για διάστημα οκτώ μηνών με καθεστώς πλήρους απασχόλησης.

Αντικείμενο της Δράσης είναι η δημιουργία θέσεων πλήρους απασχόλησης μέσω της τοποθέτησης προσωπικού σε Δήμους – Θύλακες Υψηλής Ανεργίας.

Μετά την έκδοση της σχετικής προκήρυξης θα ακολουθήσει άμεσα η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων από τους ενδιαφερόμενους.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ

ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΥΕ ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΩΝ 1
ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 5
ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΣΙΔΗΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 2
ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 31
ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΥΕ ΒΟΗΘΩΝ ΑΣΦΑΛΤΡΟΣΤΩΣΕΩΝ 2
ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΥΕ ΒΟΗΘΩΝ ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΤΩΝ 2
ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΥΕ ΒΟΗΘΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ 1
ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΥΕ ΕΡΓΑΤΕΣ ΥΛΟΤΟΜΟΙΑΣ 1
ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ 10
ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ / ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ / ΕΠΟΠΤΗΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΟΣ / ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΒΟΗΘΩΝ 5
ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ / ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ / ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ / ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 1
ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΩΝ 1
ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΕ ΚΗΠΟΥΡΩΝ 2
ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΕ ΜΑΓΕΙΡΩΝ 2
ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΕ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΕΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 1
ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ Γ’ ή Δ’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 4
ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ ΜΕ ΑΔΕΙΑ ΟΔΗΓΗΣΗΣ Γ’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 1
ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ ΜΕ ΑΔΕΙΑ ΟΔΗΓΗΣΗΣ Δ+Ε ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 1
ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ ΕΛΚΥΣΤΗΡΑ 1
ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ – ΦΟΡΤΩΤΗ -BOBCAT 1
ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ GRADER 1
ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ JCB 1
ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΣΑΡΩΘΡΟΥ 1
ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΤΕ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΩΝ 1
ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΤΕ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ 7
ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΤΕ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ 1
ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 1
ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΤΕ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 1
ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΠΕ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ 1
ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΠΕ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 1
ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΠΕ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΙΑΣ 1
ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ / ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 2
ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΠΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ / ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ / ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 2
ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΠΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 1
ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΠΕ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 2
ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΠΕ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 6

Θέματα #Δήμος Ελασσόνας #Ελασσόνα #ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ #Κοινωφελής εργασία #ΟΑΕΔ #ΟΧΤΑΜΗΝΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ