ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΕΛΑΣΣΩΝΟΣ
ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΟΣ
ΣΠΑΡΜΟΥ ΟΛΥΜΠΟΥ

Ἐν Ὀλύµπῳ τῇ 22/4/2018

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Ι Σ

Τό Σάββατον 28 Ἀπριλίου καί ὥρα 6.00 τό ἀπόγευµα θά τελεσθῇ εἰς τήν Ἱεράν Μονήν Ἁγίας
Τριάδος Σπαρµοῦ Ὀλύµπου Κουρά Μοναχοῦ. Ἐπίσης, τό πρωί τῆς ἑποµένης ἡµέρας, Κυριακή 29
Ἀπριλίου, θά τελεσθῇ Ἀρχιερατική Θεία Λειτουργία καί ἡ εἰς Διάκονον Χειροτονία τοῦ νέου Μοναχοῦ.
Προσκαλοῦνται ὅλοι οἱ φιλοµόναχοι πιστοί νά συµµετάσχουν εἰς τάς ἱεράς Ἀκολουθίας, διά νά
συµπροσευχηθοῦµε εἰς τόν Τριαδικόν µας Θεόν ὑπέρ φωτισµοῦ καί ἐνισχύσεως τοῦ χειροτονουµένου.

Ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μονῆς

Θέματα #ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ #λειτουργία #Μητρόπολη Ελασσόνας #ΜΟΝΑΧΟΣ #Σπαρμός Ελασσόνας #χειροτονία