Εκλογές στο Χιονοδρομικό Ορειβατικό Σύλλογο Σπαρμού Ελασσόνας

ΧΙΟΝΟΔΡΟΜΙΚΟΣ-ΟΡΕΙΒΑΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ
ΣΠΑΡΜΟΥ «Ο ΟΛΥΜΠΟΣ»
ΣΠΑΡΜΟΣ ΕΛΑΣΣΟΝΟΣ
e-mail: xossparmos@gmail.com
Τηλ.: 6937261789 / Fax: 24930 24514

Ετήσια Γενική Συνέλευση και οι εκλογές του Συλλόγου μας
Το Διοικητικό Συμβούλιο του Χιονοδρομικού- Ορειβατικού- Περιβαλλοντολογικού Σύλλογο Σπαρμού, με την υπ΄αριθμό 10/25/03/2018 πράξη του και έχοντας υπόψη του τα άρθρα 11 και 12 του ισχύοντος καταστατικού του Συλλόγου, αποφάσισε ομόφωνα την προκήρυξη της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης στην οποία θα πραγματοποιηθούν και οι Αρχαιρεσίες για την ανάδειξη του νέου Διοικητικού Συμβουλίου και της νέας Εξελεγκτικής Επιτροπής, όπως προβλέπεται κάθε τέσσερα (4) χρόνια από το Καταστατικό και καλεί  όλα τα μέλη του συλλόγου να δώσουν το παρόν.
Η πρώτη συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί την ΚΥΡΙΑΚΗ 1 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2018 και ώρα 17:00 μ.μ., στα γραφεία του Συλλόγου στον Σπαρμού, εφ’ όσον υπάρχει η απαιτούμενη απαρτία. Σε περίπτωση μη απαρτίας, η Δεύτερη Επαναληπτική Τελική Συνεδρίαση, θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 8 Απριλίου και ώρα 17:00 μ.μ., στον ίδιο χώρο ανεξαρτήτως αριθμού των παρόντων μελών.
Στην Ημερήσια Διάταξη περιλαμβάνονται τα εξής:
1. Εκλογή Προεδρείου Γενικής Συνέλευσης
2. Εκλογή Εφορευτικής Επιτροπής
3. Διοικητικός απολογισμός απερχόμενου Διοικητικού Συμβουλίου
4. Οικονομικός απολογισμός απερχόμενου Διοικητικού Συμβουλίου
5. Έκθεση Εξελεγκτικής Επιτροπής
6. Απαλλαγή του Δ.Σ. από τις ευθύνες για το έτος που πέρασε
7. Άλλα θέματα-προτάσεις
8. Τακτοποίηση της ετήσιας συνδρομής και εγγραφή νέων μελών
9. Αρχαιρεσίες για την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου και νέας Εξελεγκτικής Επιτροπής.

Το δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι το έχουν μόνο τα οικονομικά τακτοποιημένα μέλη. 

Για το Δ.Σ. του ΧΟΣ ΣΠΑΡΜΟΥ
 
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΒΙΚΤΩΡΙΑ ΝΙΚΟΥ

Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ ΦΟΥΝΤΑΡΛΗ

Add Comment