ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΑ ΤΣΑΡΙΤΣΑΝΗΣ ΚΑΙ ΑΔΙΑΦΑΝΕΙΑ………1 !!!

Υπάρχουν πολλοί συμπολίτες μας ,που αισθάνονται την ανάγκη να είναι
χρήσιμοι στον τόπο τους και μετά τον θάνατο τους ,παραμένουν όμως
σχετικά άγνωστοι και αμνημόνευτοι αντί τιμής και ευγνωμοσύνης για την
προσφορά στον τόπο τους. Πιθανόν να συμβάλουν σε αυτό και εκείνοι που
ανέλαβαν να εκτελέσουν τις επιθυμίες τους και αισθάνονται άβολα από
την μη εφαρμογή τους.

Θα ξεκινήσουμε από τον συμπολίτη μας Δαλδόγιαννο Ιωάννη του Κων/νου ο
όποιος κληροδότησε ένα διαμέρισμα στην κοινότητα Τσαριτσάνης με σκοπό
την διαμονή απόρων σπουδαστών κατά την φοίτηση τους, σε ανωτέρα η
ανώτατα σπουδαστικά ιδρύματα ,με την προϋπόθεση ότι οι γονείς θα
κατάγονται και θα είναι μόνιμοι κάτοικοι Τσαριτσάνης ,σε περίπτωση δε,
μη υπάρξεως σπουδαστών να μισθώνεται και τα μισθώματα να κατατίθενται σε λογαριασμέ με σκοπό την
διαμόρφωση μιας αίθουσας στο υπό ανέγερση πνευματικό κέντρο
Τσαριτσάνης.

Δεν είναι η μοναδική περίπτωση την οποία πέπλο αδιαφάνειας σκεπάζει
πράξεις και ενέργειες συμπατριωτών μας ,που η επιθυμίας τους είτε δεν
γίνεται σεβαστή, είτε στο περιθώριο τέτοιων δωρεών ανθούν άλλες
πράξεις , ξένες τις περισσότερες φόρες προς την επιθυμία του
αποβιώσαντος . Πράξεις εν κρύπτω χωρίς ανακοινώσεις και επεξηγήσεις,
ενέργειες απαραίτητες σε όλες τις δημοσιές πράξεις, γράφτηκε π.χ.
ότι τμήμα των μισθωμάτων δόθηκαν στη Μονή Αγίου Δημητρίου(Βαλέτσικο)
,είναι αρκετό αυτό για να είναι συμβατό με όσα αναφέρονται παραπάνω.

Το δημόσιο συμφέρον εκφράζει τον συμφέρον της ολότητας του κοινωνικού
συνόλου και σίγουρα είναι ασύμβατο να καθορίζουν κάποιοι το τελικό
περιεχόμενο πράξεων κατά πως φαίνεται οτι τους συμφέρει , όταν οι
ενέργειες και τα καθήκοντα περιγράφονται ειδικευμένα ,αλλιώς η αρχή
της νομιμότητας ,αρχίζει σταδιακά να παραχωρεί τη θέση της σε άλλες
καταστάσεις.

Κίνηση Πολιτών Τσαριτσάνης

Κληροδοτήματα Τσαριτσάνης …Αδιαφάνειας….. Συνέχεια 2

Mια διαθήκη με μεγάλο ενδιαφέρον.
Πρέπει τελικά να πιστέψουμε ότι ζούμε σε ένα παράλληλο συμπάν και όπως
το περιγράφει η σχετική θεωρία υπάρχει ένας κόσμος αντίγραφο σαν τον
δικό μας και μάλιστα υπάρχουμε και εμείς ,ωστόσο δεν το
αντιλαμβανόμαστε. Άλλη εξήγηση σίγουρα δεν υπάρχει, αν κατά λάθος
υπάρχει πρέπει να ξυπνήσουμε όλοι και αυτή την φορά την αρχή πρέπει
να την κάνουν οι σύλλογοι γονέων και κηδεμόνων , αν πούμε ότι οι
θεσμοί, απλώς κοιμούνται, θα είμαστε από κάπου αλλού ,εξωγήινοι ας
πούμε….

Κίνηση Πολιτών Τσαριτσάνης.

Θέματα #κίνηση πολιτών Τσαριτσάνης #ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΑ #Τσαριτσάνη