Αθ. Παιδής: “Να ιδρυθεί παράρτημα του φορέα διαχείρισης του Ολύμπου στην Ελασσόνα”

«Οι φορείς διαχείρισης στις χώρες του εξωτερικού πέρα από τη συμβολή τους στην προστασία των περιοχών είναι σημαντικά εργαλεία ήπιας τουριστικής ανάπτυξης. Το ίδιο πρέπει να γίνει και στη χώρα μας.

Δυστυχώς μέχρι σήμερα οι Φορείς Διαχείρισης δεν έχουν ξεκάθαρο θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας και είναι τελείως αποκομμένοι από τη σύνδεσή τους με τις τοπικές κοινωνίες τόσο όσον αφορά στην προστασία του Περιβάλλοντος όσο και την ανάπτυξη της κάθε περιοχής».

Αυτό δηλώνει ο πρώην αντιπεριφερειάρχης Θανάσης Παιδής, με αφορμή σχετική συζήτηση που έγινε στη συνεδρίαση της Επιτροπής Παραγωγής και Εμπορίου της Βουλής (ακρόαση φορέων), επί του νομοσχεδίου του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας «Φορείς διαχείρισης προστατευόμενων περιοχών (ΦΔΠΠ) και άλλες διατάξεις».

Ο κ. Θανάσης Παιδής σημειώνει με έμφαση ότι «θα πρέπει να υπάρχει διοικητικό παράρτημα του ΦΔΠΠ σε κάθε Περιφέρεια, όταν γεωγραφικά περιλαμβάνονται πάνω από μια Περιφέρειες. Για παράδειγμα είναι αδιανόητο να μην υπάρχει παράρτημα του φορέα Διαχείρισης Ολύμπου στην Π.Ε. Λάρισας, στην περιοχή της Ελασσόνας». Προσθέτει δε πως «ο ΦΔΠΠ θα πρέπει να περιλαμβάνεται στον τουριστικό σχεδιασμό κάθε περιφέρειας ενώ σε συνεργασία με τον ΣΕΥΔ θα μπορούσαν να δημιουργηθούν ειδικά προγράμματα αναψυχής και υπαιθρίων δραστηριοτήτων εντός περιοχής των ΦΔΠΠ».

Σύμφωνα με τον Ελασσονίτη περιφερειακό σύμβουλο κ .Θανάση Παιδή «η επέκταση των ΦΔΠΠ σε όλες τις περιοχές Natura, ήτοι στο 24% της ελληνικής επικράτειας, θα παραμείνει κενό γράμμα αν δεν συνδυαστεί με ένα αποτελεσματικό πολύμορφο -και κυρίως που θα μπορεί να εφαρμοστεί εύκολα στην πράξη- σύνολο κινήτρων/αντικινήτρων για τους χρήστες. Αν το θεσμικό πλαίσιο διαχείρισης παραμείνει στη λογική της άμεσης ρύθμισης και των διοικητικών παρεμβάσεων τότε είναι καταδικασμένο να αποτύχει. Ενώ αναγνωρίζεται η ανάγκη ευελιξίας των ΦΔΠΠ (εξ ου και ΝΠΙΔ) το τελικό σχήμα είναι περίπλοκο και άτολμο. Τι σημαίνει στην πράξη «εποπτεία από το ΥΠΕΝ»; Θέλοντας να εποπτεύουμε και να ελέγχουμε τους ΦΔΠΠ με αυτό τον τρόπο τους αφήνουμε προσδεδεμένους στην κεντρική διοίκηση!

Καταλήγοντας ο κ. Παιδής αναρωτιέται «γιατί να μην αποτελούν συστατικό μέρος των Περιφερειών στα πλαίσια μιας πραγματικής αποκέντρωσης του κράτους; Οι ΦΔΠΠ πρέπει να καταρτίζουν οι ίδιοι τα σχέδια διαχείρισης, όχι απλά να τα υλοποιούν! Τι είδους ΝΠΙΔ είναι όταν ουσιαστικά θα υλοποιούν σχέδια τα οποία συντάσσονται και αποφασίζονται από άλλο φορέα; Ακόμη το εύρος του πεδίου δραστηριοποίησης των ΦΔΠΠ απαιτεί ένα συντονιστικό δευτεροβάθμιο όργανο. Αυτό θα εκμεταλλεύεται οικονομίες κλίμακας στη διερεύνηση στρατηγικών εξεύρεσης πόρων, θα ανταλλάσσει τεχνογνωσία και θα μοιράζεται – όπου είναι αυτό δυνατόν – υποδομές και άλλους πόρους. Πρέπει να δοθεί μεγαλύτερη σημασία στην δυνατότητα οικοτουρισμού και τον ρόλο των ΦΔΠΠ! Να ενταχθεί στο κείμενο του νόμου η ανάγκη συνεργασίας ΦΔΠΠ με ΕΟΤ, Ενώσεις Ξενοδόχων, κτλ».

Add Comment