Το ΚΠΕ Κισσάβου – Ελασσόνας στο πλαίσιο της Δια Βίου Μάθησης θα οργανώσει διήμερο επιμορφωτικό πρόγραμμα ενηλίκων 12 ωρών. Με το πρόγραμμα αυτό επιδιώκει την ευαισθητοποίηση και την ενημέρωση των πολιτών για τις διατροφικές πρακτικές με επίκαιρες αναφορές σε θέματα υγείας και γενικότερα, ποιότητας ζωής, υιοθετώντας το πλαίσιο της εκπαίδευσης για την αειφορία και το περιβάλλον. Τα μαθήματα του προγράμματος θα διεξάγονται  από την Παρασκευή 13 Ιανουαρίου 2012 (απόγευμα) έως το Σάββατο  14 Ιανουαρίου 2012 (μεσημέρι) στις εγκαταστάσεις του Κέντρου, στη διεύθυνση Χρ. Βλαχοδήμου 1 (Κτίριο ΚΕΔΕ) στην Ελασσόνα.
Το περιεχόμενο του προγράμματος θα υπηρετεί τις αρχές και τη μεθοδολογία της εκπαίδευσης ενηλίκων και θα πραγματεύεται θέματα, όπως η διατροφική ποιότητα και ασφάλεια, τα διατροφικά προβλήματα υγείας, διατροφή και εκπαίδευση κ.ά.
Η ανάπτυξη του επιμορφωτικού προγράμματος θα υποστηριχθεί από ειδικούς επιστήμονες, που δραστηριοποιούνται στο χώρο της υγείας, της εκπαίδευσης, καθώς και στο πεδίο της διατροφής και της διαιτολογίας.
Στο επιμορφωτικό πρόγραμμα θα συμμετάσχουν σαράντα (40) ενήλικες, εκ των οποίων οι τριάντα (30) θα είναι εκπαιδευτικοί και οι δέκα (10) ενήλικοι πολίτες. Οι συμμετέχοντες θα λάβουν βεβαίωση συμμετοχής. Για τους εκπαιδευτικούς η συμμετοχή στο πρόγραμμα αποτελεί στοιχείο το οποίο θα υποστηρίξει την εγγραφή τους σε μητρώο εκπαιδευτών με δυνατότητα συντονισμού σχολικής περιβαλλοντικής ομάδας  που θα συμμετέχει σε προγράμματα των ΚΠΕ. Από τους ενδιαφερόμενους εκπαιδευτικούς θα προτιμηθούν αυτοί που προτίθενται να εκπονήσουν σχολικά προγράμματα σχετικά με τη θεματολογία των προγραμμάτων του ΚΠΕ Κισσάβου – Ελασσόνας.
Η συμμετοχή στο πρόγραμμα θα είναι υποχρεωτική και για τις δύο ημέρες των μαθημάτων.
Μέσα από το ΤΔΕ του ΚΠΕ Κισσάβου – Ελασσόνας θα καλυφθούν: α) τα έξοδα διαλέξεων, μετακίνησης, διαμονής και διατροφής των εισηγητών β) τα έξοδα διαμονής των εκπαιδευτικών και των πολιτών που απέχουν πάνω από 40 χιλιόμετρα από την έδρα του Κέντρου γ) τα έξοδα διατροφής των συμμετεχόντων (ένα γεύμα ή δείπνο ανά ημέρα προγράμματος) και δ) τα έξοδα προβολής και διαφήμισης, καθώς και οι λειτουργικές δαπάνες του προγράμματος (εκπαιδευτικό υλικό, αναλώσιμα, έξοδα καθαριότητας).
Οι ενδιαφερόμενοι να συμμετάσχουν στο σεμινάριο θα πρέπει να συμπληρώσουν τη σχετική αίτηση που έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του ΚΠΕ Κισσάβου – Ελασσόνας (http://thess.pde.sch.gr/kpe) και να τη στείλουν ηλεκτρονικά στη διεύθυνση email: kpe@ thess.pde.sch.gr) ή με φαξ (24930-29570), μέχρι την Τετάρτη 14 Δεκεμβρίου 2011.
Ο Υπεύθυνος του ΚΠΕ
Σπύρος Αναγνωστάκης

Θέματα #Ελασσόνα #ΚΠΕ #σεμινάριο