Το Φθινόπωρο 2017 το 2ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ψηφιοποίησης Πολιτιστικής Κληρονομιάς

Άμεση η ανάγκη Εθνικού Επιχειρησιακού Σχεδίου για την Ψηφιοποίηση
Διοργανωτές Φορείς από την Ελλάδα και την Κύπρο
Μια μεγάλη πρωτοβουλία του ΤΕΠΑΚ , του ΑΕΙ Πειραιά Τ.Τ. και του Δικτύου “ΠΕΡΡΑΙΒΙΑ”
Πολιτισμός, παιδεία, έρευνα, καινοτομία, ψηφιακές τεχνολογίες, τουρισμός


 
Ολοκληρώνονται οι διαδικασίες για την ανακοίνωση του 2ου συνεδρίου Ψηφιοποίησης Πολιτιστικής Κληρονομιάς 2017 , που έχει θεσμοθετηθεί και διοργανώνεται στην Ελλάδα κάθε δύο (2) χρόνια ,από τους αρχικούς διοργανωτές των συνεδρίων αυτών ,που είναι το Εργαστήριο Ψηφιακής Πολιτιστικής Κληρονομιάς του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου (ΤΕ.ΠΑ.Κ.) , το Εργαστήριο Μη Καταστροφικών Τεχνικών Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών ΑΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ Τεχνολογικού Τομέα και ο Εθελοντικός Φορέας Πολιτισμού και Επιστημών – Δίκτυο ‘ΠΕΡΡΑΙΒΙΑ” από την Ελλάδα, που υποστηρίχτηκαν ,κατά τη διοργάνωση του 1ου Συνεδρίου , από το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας και πάρα πολλούς άλλους φορείς από την Ελλάδα και το εξωτερικό.
Πρόκειται για το 2ο, κατά σειρά, Πανελλήνιο Συνέδριο Ψηφιοποίησης Πολιτιστικής  Κληρονομιάς – 2017 “-Pan-Hellenic Conference on Digital  Cultural Heritage-2017”, που θα διοργανωθεί στην Ελλάδα ,το φθινόπωρο του 2017 , σε συνεργασία των παραπάνω Φορέων με Ελληνικά Πανεπιστημιακά Ιδρύματα , με τα οποία ,ήδη ,οι συνεννοήσεις ολοκληρώνονται και οι λεπτομέρειες της διοργάνωσης ( χώρος ,χρόνος κλπ) θα ανακοινωθούν σύντομα .
Να σημειωθεί ,ότι στο πρώτο για την Ελλάδα Συνέδριο Ψηφιοποίησης Πολιτιστικής Κληρονομιάς ,που διοργανώθηκε με εξαιρετική επιτυχία στις 24-26 Σεπτεμβρίου 2015 στο Βόλο-Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας , συμμετείχαν 500 σύνεδροι ,παρουσιάστηκαν ογδόντα(80) πολύ σημαντικές ανακοινώσεις και συμμετείχαν πρωτοπόροι εισηγητές παρουσιάζοντας καινοτόμες πρακτικές .
Εκεί διαπιστώθηκε η ανάγκη τέτοιων μεγάλων επιστημονικών συναντήσεων , που να φέρνουν κοντά τους επιστήμονες όλων των ειδικοτήτων , που εμπλέκονται με τον οιονδήποτε τρόπο ,στο μεγάλο κεφάλαιο της μελέτης ,της έρευνας ,της καταγραφής, της διάσωσης ,της ψηφιοποίησης και της ανάδειξης της πολιτιστικής κληρονομιάς ,μέσα από τη χρήση Νέων Τεχνολογιών .
Να σημειωθεί ότι η οργανωτική επιτροπή του 1ου Συνεδρίου έχει προτείνει σε σχετική Στρογγυλή Τράπεζα ,που διοργανώθηκε στην Κυπριακή Πρεσβεία – Σπίτι της Κύπρου στην Αθήνα(3/6/2016), τη σύσταση εθνικής επιτροπής για τη σύνταξη ενός Εθνικού Επιχειρησιακού Σχεδίου Ψηφιοποίησης Πολιτιστικής Κληρονομιάς ,αλλά και τη διακρατική συνεργασία Ελλάδας -Κύπρου στην προστασία και ανάδειξη του Ελληνικού Πολιτισμού μέσω της Ψηφιοποίησης.
Στα πλαίσια του 2ου κατά σειρά Συνεδρίου προσκαλείται όλη η επιστημονική και ερευνητική κοινότητα, από την Ελλάδα και την Κύπρο, καθώς και όλοι οι Έλληνες και Κύπριοι ερευνητές ανά την υφήλιο , να υποβάλλουν τις εισηγήσεις και τα Posters τους ,μέσω της επίσημης ιστοσελίδας του Συνεδρίου που θα ενεργοποιηθεί σύντομα.
Το Συνέδριο Ψηφιοποίησης Πολιτιστικής Κληρονομιάς απευθύνεται στο :
1.Επιστημονικό δυναμικό των Πανεπιστημίων, Ιδρυμάτων και Ινστιτούτων  , όλων των βαθμίδων ,  με ειδίκευση στην Αρχαιολογία ,Ιστορία, Γεωλογία, Βιολογία ,Ανθρωπολογία ,Χημεία, Πληροφορική ,Φυσική ,Μαθηματικά ,Πολιτισμική Πληροφορική, Πολυτεχνεία (Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί, Πολιτικοί Μηχανικοί ,Αρχιτέκτονες κ.ά. ) , Συντηρητές Ανασκαφικών Ευρημάτων και Έργων Τέχνης ,Γραφιστικές Τέχνες  κ.α. ,ειδικότητες δηλ. που εμπλέκονται με οποιονδήποτε τρόπο στο μεγάλο  θέμα της Ψηφιοποίησης της Πολιτιστικής Κληρονομιάς.
2.Στελεχιακό δυναμικό του Υπουργείου Παιδείας, Πολιτισμού και Θρησκευμάτων, του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού , Εφορειών Αρχαιοτήτων ,ICOMOS, Μουσείων ,Γενικών Αρχείων του Κράτους ,κρατικών και ιδιωτικών βιβλιοθηκών ,Ιερών Μητροπόλεων της Εκκλησίας της Ελλάδος και άλλων Εκκλησιών, Oμοσπονδιών, Συλλόγων Επιστημόνων , Ένωση Ελλήνων Συντηρητών, Ελληνική Αρχαιομετρική Εταιρεία, Ένωση Αρχαιολόγων, Σύλλογο Αρχιτεκτόνων, ΙCOM Ελλάδος και Κύπρου, Συλλογικοτήτων ,Μελετητικών Εταιριών, Φορείς υλοποίησης Εθνικών και Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων,  Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων κ.ά. όπως και τους  αντίστοιχους Φορείς της Κύπρου.
3.Στελέχη άλλων Υπουργείων και ΟΤΑ Α’ και Β΄ Βαθμού
4.Έλληνες και Κύπριους που εργάζονται σε Ελληνικά και Ξένα Πανεπιστήμια, Ερευνητικά Κέντρα σχετικά με τον Πολιτισμό
5.Έλληνες και Κύπριους Φοιτητές Ελληνικών και Ξένων Πανεπιστημίων
6.Ανεξάρτητους Επιστήμονες και Ερευνητές στην Ελλάδα,  Κύπρο και όλο τον κόσμο
7.Γενικά ,κάθε ενδιαφερόμενο σε θέματα ψηφιοποίησης της Πολιτιστικής Κληρονομιάς
Στο συνέδριο θα εξετασθούν θέματα όπως οι Νέες ψηφιακές τεχνολογίες στις ανθρωπιστικές επιστήμες ,η ψηφιοποίηση στην Αρχαιολογία και τον τουρισμό, η Ψηφιακή Πολιτιστική κληρονομιά και η διαχείριση της, η Συντήρηση, Προστασία  και ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς στο ψηφιακό πολυμεσικό περιβάλλον και διαδίκτυο (Εκπαίδευση, Τουρισμό, κτλ),το Νομικό πλαίσιο και ψηφιοποίηση της Πολιτιστικής Κληρονομίας (συμβάσεις, προγράμματα, πνευματικά δικαιώματα) , οι Εμπειρίες, νέες προκλήσεις και προοπτικές για την ψηφιακή κοινωνία της Πολιτιστικής Κληρονομιάς και πολλά άλλα.

Η αξιολόγηση των υπαρχόντων ερευνητικών υποδομών και των αποτελεσμάτων τους, η παρουσίαση ιδεών και οραμάτων για νέες ψηφιακές μεθόδους, η συζήτηση για την καθιέρωση μοντέλων και προτύπων στον τομέα της πολιτιστικής κληρονομιάς, η εξέταση του σχετικού νομοθετικού πλαισίου που αφορά στην πολιτιστική κληρονομιά, την πολιτισμική διαχείριση και τη συντήρηση αρχαιοτήτων και έργων τέχνης, η διερεύνηση του ρόλου των τρεχόντων εξελίξεων στις διεθνείς δραστηριότητες, τις συμφωνίες και τις συνεργασίες σε θέματα πολιτιστικής κληρονομιάς και της ψηφιοποίησής της, η αναζήτηση των ηθικών διαστάσεων του τομέα των πληροφοριακών συστημάτων για την πολιτιστική κληρονομιά, είναι ορισμένοι μόνον από τους τομείς στους οποίους σκοπεύει να επικεντρωθεί το συνέδριο.

Για συμπληρωματικές πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκέπτονται τον αποκλειστικό  ιστότοπο του συνεδρίου : www.euromed2015.eu ,www.euromed2017.eu, μέσα από τον οποίο θα λαμβάνουν όλη την ενημέρωση  για κάθε τι νεώτερο που θα  αφορά τη Διοργάνωση του συνεδρίου και τους συνέδρους ( θα ενεργοποιηθεί σύντομα). Πληροφορίες : Δίκτυο “ΠΕΡΡΑΙΒΙΑ” -Κων. Σκριάπας Τηλέφ. 6974-881944

Add Comment