Δίκτυο Περραιβία: Δύο υποτροφίες από το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου

Δίκτυο Περραιβία λογότυπο

Σας προωθούμε δύο (2) Προκηρύξεις θέσεων υψηλής εξειδίκευσης επιστημονικού προσωπικού (Υποτροφία ) ,που κυκλοφόρησε το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου ,Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών και Πληροφορικής, στα πλαίσια Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων που αυτό υλοποιεί.
Η Απασχόληση για μεν την πρώτη θέση είναι 12 μήνες ,ενώ για τη δεύτερη είναι 15 μήνες, με έναρξη εργασίας από 16 Μαΐου 2016.
Εξαιρετικές συνθήκες δουλειάς , με υψηλές αμοιβές , πλήρη ασφάλιση και συνεργασία με πολλές Ευρωπαϊκές χώρες.
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων μέχρι 21 Μαρτίου 2016 και ώρα 24.00

1η θέση
Η Υποτροφία δίδεται από το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου στη Λεμεσό, για διάρκεια των 12 μηνών υπό πλήρη σύμβαση εργασίας. Ο υπότροφος ER θα εργαστεί για: την ανάπτυξη καινοτόμων μεθοδολογιών για την αυτόματη επαναχρησιμοποίηση των δεδομένων από ψηφιακές βιβλιοθήκες (π.χ. εγκυκλοπαίδειες πολυμέσων).
Επιπλέον, η υποτροφία θα επικεντρωθεί στους ακόλουθους στόχους:
 Μελέτη και ανάλυση της κατάστασης της τέχνης για την περαιτέρω χρήση των ψηφιακών βιβλιοθηκών περιεχομένου  Ταξινόμηση των σεναρίων εφαρμογής στον τομέα της εκπαίδευσης (e-learning, on-line εφαρμογές ως εργαλείο για τους εκπαιδευτικούς, ερευνητές, φοιτητές, ευρύ κοινό).  Ανάπτυξη καινοτόμων μεθοδολογιών για την επαναχρησιμοποίηση τέτοιων πολύπλοκων δομών από τις ψηφιακές βιβλιοθήκες.
Ερευνητικά πεδία
Επιστήμη των Υπολογιστών, Μηχανικών Γεωπληροφορικής, Φωτογραμμετρίας, Computer Vision, Computer Graphics, Big Data

2η Θέση Υποτροφίας
Ένας Υπότροφος θα προσληφθεί από το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου στη Λεμεσό, για διάρκεια εργασίας 15 μηνών υπό πλήρη σύμβαση εργασίας. Ο υπότροφος ER θα εργαστεί για: Μηχανική μάθηση στην επεξεργασία 2D / 3D / 4D πολιτιστικών αγαθών.
Επιπλέον, η ερευνητική υποτροφία κατάρτισης θα επικεντρωθεί στους ακόλουθους στόχους:
 Μελέτη και ανάλυση της κατάστασης της τέχνης μηχανικής μάθησης (χωρίς επιτήρηση, ημι επόπτευση, υπό την επίβλεψη) για σύνοψη, ταξινόμηση, και την αναγνώριση σε εφαρμογές πολιτιστικής κληρονομιάς  Η κατάταξη του σχετικού περιεχομένου σε χρονική διάσταση των πολιτιστικών μνημείων (4D)  πολυμέσα σε 4 διαστάσεις.
Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών και Πληροφορικής ,Marie Curie Εμπειρία Ερευνητής θέση (Er3) στον τομέα της μάθησης στην επεξεργασία 2D / 3D / 4D πολιτιστικών αγαθών.
Οι αιτήσεις από υποψηφίους που κατέχουν τα απαιτούμενα προσόντα για την πλήρωση μίας (1) πλήρους απασχόλησης Marie Curie Εμπειρία Ερευνητής (ER) Fellow Θέση στην Ψηφιακή Κληρονομιά Research Lab της Κύπρου Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο (ΤΕΠΑΚ) στους τομείς της έρευνας των 2D / 3D / 4D Ψηφιοποίηση (αυτοματοποιημένες μεθοδολογίες για 2D και 3D απόκτηση δεδομένων: φωτογραμμετρίας, Laser Scanning, αισθητήρες βάθος κάμερα, SFM κλπ), Computer Vision (επεξεργασία εικόνας, γεωμετρικά αμετάβλητες οπτικά χαρακτηριστικά, δεδομένων προεπεξεργασίας / φιλτράρισμα, αναγνώριση προτύπων), εφαρμογές γραφικά υπολογιστών (modeling), Μεταδεδομένα εμπλουτισμού για υλική και άυλη Πολιτιστική Κληρονομιά (CH), Big Data και Cloud Computing στην CH).
Ερευνητικά πεδία
Επιστήμη των Υπολογιστών, Μηχανικών Γεωπληροφορικής, Φωτογραμμετρίας, Computer Vision, Computer Graphics, Big Data
Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε να επικοινωνήστε με τον
Δρ Μαρίνο Ιωαννίδη (ΤΕΠΑΚ) ,
E-Mail: marinos.ioannides@cut.ac.cy
Mobile : + 357-25-002020 ή
επισκεφθείτε την ιστοσελίδα www.itn-dch.eu και www.itn-dch.org.

Συνημμένες οι δύο (2) Προκηρύξεις των θέσεων

ITN_DCH_Call_ER3_Second_Fellowship (1)

ITN_DCH_Call_ER2_first_Fellowship (2)

Add Comment