Συνεχίζεται το πρόγραμμα του Κέντρου Δια Βίου Μάθησης Ελασσόνας

diavioumathisi

Ενημερώνουμε όλους τους/τις ενδιαφερόμενους/ες ότι ο Δήμος Ελασσόνας και το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων (διά της Γενικής Γραμματείας Διά Βίου Μάθησης και του Ιδρύματος Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης) συνεχίζουν επιτυχώς τη λειτουργία του Κ.Δ.Β.Μ του Δήμου Ελασσόνας, στο οποίο υλοποιούνται εκπαιδευτικά προγράμματα Γενικής Εκπαίδευσης Ενηλίκων.

Τα Κέντρα Δια Βίου Μάθησης και τα υλοποιούμενα από αυτά προγράμματα που προσφέρονται στους ενήλικες παράγουν πολλαπλά οφέλη οικονομικού και κοινωνικού χαρακτήρα, τόσο με τη διασφάλιση θέσεων εργασίας εκατοντάδων στελεχών και χιλιάδων εκπαιδευτών ωρομίσθιας απασχόλησης, όσο και με την ενίσχυση της τοπικής οικονομίας. Η Δια Βίου Μάθηση παρέχει τη δυνατότητα αναβάθμισης, προόδου και ανέλιξης για τους εργαζομένους και τους άνεργους και δημιουργεί όρους αποδοτικότερης λειτουργίας της αγοράς. Από τη φύση της συνδέεται άμεσα με τις οικονομικές λειτουργίες και τις κοινωνικές προσαρμογές που είναι αναγκαίες λόγω δομικών αλλαγών στην παραγωγή αγαθών ή υπηρεσιών. Σημαντική είναι η συμβολή της Δια Βίου Μάθησης και στην αντιμετώπιση του κοινωνικού αποκλεισμού, ιδιαίτερα ευαίσθητων κατηγοριών πληθυσμού, καθώς και στην προώθηση της ενεργού συμμετοχής των πολιτών στο κοινωνικό γίγνεσθαι.

Το εν λόγω έργο εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων με τίτλο Πράξεων «Κέντρα Διά Βίου Μάθησης – Προγράμματα Εθνικής Εμβέλειας & Προγράμματα Τοπικής Εμβέλειας» ΑΠ7 και «Κέντρα Διά Βίου Μάθησης – Προγράμματα Εθνικής Εμβέλειας & Προγράμματα Τοπικής Εμβέλειας» ΑΠ8, που συγχρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους .

Το ΚΔΒΜ Ελασσόνας βρίσκεται στο κτίριο που στεγάζεται η ΚΕΔΕ – ΔΕΥΑΕΛ. Για οποιαδήποτε πληροφορία και για την παραλαβή βεβαιώσεων το ΚΔΒΜ λειτουργεί κάθε Δευτέρα και Τετάρτη 9:30 – 12:30.

Τηλ. Επικοινωνίας: Κατερίνα Βουρονίκου (6943607730), Υπεύθυνη Οργάνωσης
Δέσποινα Μήτσιου (6937117594 ), Υπεύθυνη Εκπαίδευσης, Ανάπτυξης και Διασφάλισης Ποιότητας.
E- mail: kdvm151@gmail.com

Add Comment