15 προτάσεις υποβλήθηκαν στην 5η προκήρυξη του LEADER

leader-logo

 ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ 5ης ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER 2007-2013 ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΛΑΡΙΣΑΣ

Έληξε την Δευτέρα 17 Αυγούστου 2015 η προθεσμία υποβολής προτάσεων στα πλαίσια της 5ης Προκήρυξης του Τοπικού προγράμματος LEADER για το Νομό Λάρισας.

Υποβλήθηκαν 15 προτάσεις συνολικού προϋπολογισμού 2.836.680,88€ (Δημόσια Δαπάνη 1.729.037,09€) στην ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΝΟΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ Α.Ε. – ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Ο.Τ.Α. (ΑΕΝΟΛ Α.Ε.),που αποτελεί την Ομάδα Τοπικής Δράσης (ΟΤΔ), για την υλοποίηση του Τοπικού Προγράμματος Προσέγγισης LEADER στο Νομό Λάρισας .

Στον πίνακα που ακολουθεί περιγράφονται τα στοιχεία των προτάσεων που υποβλήθηκαν ανά Δράση  (πλήθος φακέλων, Π/Υ & Δ.Δ.)

ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΡΑΣΗΣ

ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΗΣ

ΠΛΗΘΟΣ ΦΑΚΕΛΩΝ

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠ/ΣΜΟΣ

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ

L123α

Αύξηση της αξίας των γεωργικών προϊόντων

7

1.958.570,85

979.285,43

L312-3

Ιδρύσεις, επεκτάσεις και εκσυγχρονισμοί επιχειρήσεων παραγωγής ειδών διατροφής μετά την α΄ μεταποίηση

1

57.779,32

28.889,66

L313-6

Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισμοί χώρων εστίασης και αναψυχής

2

198.937,40

99.468,70

L321-2

Χώροι άσκησης πολιτιστικών, αθλητικών, εκπαιδευτικών, περιβαλλοντικών δραστηριοτήτων, καθώς και δραστηριοτήτων κοινωνικής προστασίας και αλληλεγγύης, όπως κέντρα φροντίδας παιδιών προσχολικής ηλικίας, δημοτικές βιβλιοθήκες, ωδεία, κλπ.

5

621.393,31

621.393,31

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

15

2.836.680,88

1.729.037,09

Οι προτάσεις αυτές θα αξιολογηθούν από την Επιτροπή Αξιολόγησης Επενδυτικών Σχεδίων.

Η Επιτροπή αυτή θα υποβάλει σχετικές εισηγήσεις στην Επιτροπή Διαχείρισης του Προγράμματος (ΕΔΠ) LEADER 2007-2013, η οποία και θα λάβει τις τελικές αποφάσεις ένταξης των επενδύσεων στο πρόγραμμα.

Η διαδικασία αξιολόγησης των επενδύσεων αναμένεται να ξεκινήσει άμεσα. Τα αποτελέσματα της αξιολόγησης, καθώς και το αναλυτικό δελτίο αξιολόγησης κάθε πρότασης θα κοινοποιηθούν με συστημένη επιστολή στους υποψήφιους ενδιαφερόμενους, οπότε και θα ακολουθήσει η διαδικασία εξέτασης ενδεχόμενων ενστάσεων και υπογραφής των συμβάσεων για την έναρξη υλοποίησης των επενδύσεων.

Ο Πρόεδρος της “Α.Ε.ΝΟ.Λ. Α.Ε.”, Δήμαρχος Ελασσόνας κ. Νίκος Ευαγγέλου, έκανε την ακόλουθη δήλωση:

Οι  προτάσεις συνολικού προϋπολογισμού  2.836.680,88€  που υποβλήθηκαν  στην ΑΕΝΟΛ  στο πλαίσιο της υλοποίησης του Τοπικού Προγράμματος Προσέγγισης LEADER για το Νομό Λάρισας, τη δεδομένη χρονική στιγμή, με την κατάσταση που επικρατεί στη αγορά αποτελούν πρώτη προτεραιότητά μας , ως προς την τάχιστη αξιολόγηση και υλοποίηση τους. 

Η ΑΕΝΟΛ θα συνεχίσει να βρίσκεται στο πλευρό των ενδιαφερομένων επενδυτών οι οποίοι αγωνιούν και προσπαθούν να δώσουν επιπρόσθετη αξία σε προϊόντα και υπηρεσίες, κάτι που έχει τόσο ανάγκη η τοπική μας οικονομία αλλά και η χώρα γενικότερα.  

Για την ΑΕΝΟΛ Α.Ε.

Add Comment