ΜΕ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ
Του Γιάννη Μουκίδη

ecar

«Πράσινο φως» άναψε στο Δήμο Ελασσόνας για την προμήθεια τριών ηλεκτροκίνητων οχημάτων, το αμέσως επόμενο διάστημα, στο πλαίσιο του χρηματοδοτικού Προγράμματος «Αστική Αναζωογόνηση 2012 – 2015» του Πράσινου Ταμείου. Η προϋπολογισμένη δαπάνη του έργου ανέρχεται συνολικά στα 109,716 ευρώ και χρηματοδοτείται εξ ολοκλήρου από το Πράσινο Ταμείο.
Να σημειωθεί πως με απόφαση του Πράσινου Ταμείου έγινε δεκτή η αντικατάσταση του έργου του Δήμου Ελασσόνας με τον τίτλο «Προμήθεια απορριμματοφόρου οχήματος ανακύκλωσης» με το έργο «Προμήθεια τριών ηλεκτροκίνητων οχημάτων», που είχε προταθεί με προηγούμενη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Σε πρόσφατη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ελασσόνας, το όλο θέμα ήρθε προς συζήτηση εκτός ημερησίας διάταξης.
Εκεί, ο αρμόδιος αντιδήμαρχος κ. Δημ. Λέκκας εισηγήθηκε το θέμα και ενημέρωσε το σώμα για την σχετική απόφαση της 7ης Ιουλίου του 2015 του Πράσινου Ταμείου, που έκανε δεκτή την αντικατάσταση του έργου του Δήμου Ελασσόνας(…αντί για προμήθεια απορριμματοφόρου οχήματος ανακύκλωσης σε προμήθεια 3 ηλεκτροκίνητων οχημάτων).
Όπως χαρακτηριστικά επεσήμανε ο δήμαρχος κ. Νικ. Ευαγγέλου, «τα οχήματα θα είναι μικρά, ευέλικτα και οικολογικά οχήματα, που θα χρησιμοποιηθούν για την καθαριότητα και γενικά την καθημερινότητα του Δήμου».
Μετά από σχετική συζήτηση, αποφασίστηκε η αποδοχή της αντικατάστασης του έργου από το Πράσινο Ταμείο και εξουσιοδοτήθηκε ο δήμαρχος Ελασσόνας να προχωρήσει στην υπογραφή του Συμφώνου αποδοχής των όρων της απόφασης ένταξης της σχετικής πράξης.

[wpg_thumb]

Θέματα #αυτοκίνητα #Δήμος Ελασσόνας #ηλεκτροκίνητα #πράσινο ταμείο #χρηματοδότηση