Φωτό: Γιάννης Μουκίδης

Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ελασσόνας, θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος την 1η Απριλίου 2015, ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:00 με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

1.Έγκριση αναμόρφωσης του προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων έτους 2015. Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Δημήτριος Λέκκας.
2.Έγκριση τροποποίησης του τεχνικού προγράμματος. Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Ανέστης Σερετίδης.
3.Έγκριση κατανομής πιστώσεων ΣΑΤΑ. Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Δημήτριος Λέκκας.
4.Έγκριση προγραμματισμού πρόσληψης προσωπικού έτους 2015. Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Ιωάννης Σαπουνάς.
5.Έγκριση εξωδικαστικού συμβιβασμού για την εξόφληση της δαπάνης του έργου «Διαμόρφωση γραφείων στην έδρα του Καλλικρατικού Δήμου Ελασσόνας». Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Δημήτριος Λέκκας.
6.Έγκριση της υπ’ αριθμό 5/2015 μελέτης του έργου «Κατασκευή κιγκλιδωμάτων και βοηθητικού χώρου στο ειδικό σχολείο Γαλανόβρυσης». Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Ανέστης Σερετίδης.
7.Έγκριση της υπ’ αριθμό 6/2015 μελέτης του έργου «Κατασκευή τοιχίου αντιστήριξης, θέσεων ταφής, οστεοφυλακείων και συντήρηση λοιπών εγκαταστάσεων εντός κοιμητηρίου Δ.Κ Τσαριτσάνης». Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Ανέστης Σερετίδης.
8.Έγκριση της υπ’ αριθμό 7/2015 μελέτης του έργου «Διαμόρφωση – αποπεράτωση γραφείων στο Δημαρχείο Ελασσόνας». Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Ανέστης Σερετίδης.
9.Έγκριση 2ου ΑΠΕ του έργου «Βιολογικός καθαρισμός λυμάτων στο Δ.Δ. Λιβαδίου». Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Ανέστης Σερετίδης.
10.Έγκριση οριστικής παραλαβής της μελέτης «Περιβαλλοντική Αποκατάσταση – Διαμόρφωση κοινοχρήστου χώρου στο Ο.Τ. Γ321». Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Ανέστης Σερετίδης.
11.Παροχή γνωμοδότησης για τον ανώτατο αριθμό αδειών υπαίθριου πλανόδιου εμπορίου έτους 2015. Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Διονύσιος Μπαλούκας.
12.Ορισμός εκπροσώπου στην Επιτροπή καθορισμού κατάλληλων χώρων για την οργανωμένη εγκατάσταση πλανοδίων. Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Διονύσιος Μπαλούκας.
13.Εξέταση αιτήματος για μείωση του μισθώματος του κυλικείου του Επιβατικού Σταθμού Ελασσόνας. Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Δημήτριος Λέκκας.
14.Εξέταση αιτήματος του Μορφωτικού και Κοινωνικού Συλλόγου Ελασσόνας «Η ΠΕΡΡΑΙΒΙΑ» για οικονομική ενίσχυση. Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Δημήτριος Λέκκας.
15.Εξέταση αιτήματος της Ακαδημίας Έρευνας Παραδοσιακών Χορών για οικονομική ενίσχυση. Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Δημήτριος Λέκκας.
16.Εξέταση αιτήματος απ’ ευθείας μίσθωσης δημοτικού αγροτεμαχίου στη θέση «Παλιάμπελα» της Τ.Κ. Μαγούλας μετά από άγονο διαγωνισμό. Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Δημήτριος Λέκκας.
17.Εξέταση αίτησης του κ. Χρήστου Τουλίκα για μίσθωση δημοτικής έκτασης στην Τ.Κ.Δρυμού με σκοπό την αδειοδότηση υφιστάμενης κτηνοτροφικής μονάδας. Εισηγητής η Αντιδήμαρχος κ. Χρυσούλα Προβίδα.
18.Παροχή γνωμοδότησης για την απαγόρευση βόσκησης σε συστάδες του δημόσιου δάσους Κοκκινοπηλού που πρόκειται να υλοτομηθούν. Εισηγητής η Αντιδήμαρχος κ. Χρυσούλα Προβίδα.