Σε ευρωπαϊκό πρόγραμμα συμμετέχει η Λαογραφική Εταιρία

Η Λαογραφική – Αρχαιολογική Εταιρία Ελασσόνας συμμετέχει στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα που έχει τίτλο «2IN pHIL» που στόχο έχει την προώθηση της ιδέας της αδελφοποίησης πόλεων που υλοποιείται από τον ECOSE και 20 περίπου φορείς από όλη την Ευρώπη.

«Αδελφοποίηση είναι η προσέγγιση δύο κοινοτήτων που επιδιώκουν με αυτό τον τρόπο να λειτουργήσουν με ευρωπαϊκή προοπτική, προκειμένου να αντιμετωπίζουν τα προβλήματά τους και να αναπτύσσουν μεταξύ τους ολοένα στενότερους δεσμούς φιλίας». Αυτός ήταν ο ορισμός που έδωσε για την αδελφοποίηση μετά το Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο ο Jean Bareth, ένας απόους ιδρυτές του Συμβουλίου Ευρωπαϊκών Δήμων και Περιφερειών (CEMR).

«2IN pHIL»

Το έργο “2IN pHIL” θα προωθήσει σε μεγάλο βαθμό την ιδέα της αδελφοποίησης πόλεων και θα συμμετάσχουν σε αυτό όλα τα είδη των πολιτών μέσα από μια σειρά από δραστηριότητες όπως :

Συνεργασία με τουλάχιστον 20 τοπικούς οργανισμούς από όλη την Ευρώπη, στους τομείς του πολιτισμού, του αθλητισμού, της οικονομίας, της εργασίας, της κοινωνικής δραστηριότητας από περίπου 15 κράτη μέλη της ΕΕ. Οι οργανισμοί θα δημιουργήσουν μια Τοπική Συντονιστική Επιτροπή στην οποία θα συμμετέχουν νέοι (και όχι μόνο) μόνιμοι κάτοικοι. Η επιτροπή αυτή θα προωθήσει την ιδέα της αδελφοποίησης των πόλεων και την αύξηση της ευαισθητοποίησης ή αναζωογόνησης του ενδιαφέροντος των ντόπιων πολιτικών για την έναρξη ή την ενίσχυση της ποιότητας των δεσμών αδελφοποίησης.

Κάθε Τοπική Συντονιστική Επιτροπή θα αναπτύξει τους λόγους για τους οποίους η αδελφοποίηση έχει μεγάλη σημασία  για τους ίδιους και για το περιβάλλον τους καθώς και να αναπτύξει ένα νέο σχέδιο που θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί μεταξύ νέων αδελφοποιημένων περιοχών ή σε ήδη υφιστάμενους δεσμούς αδελφοποίησης με την ουσιαστική συμμετοχή των πολιτών.

Η Τοπική Συντονιστική Επιτροπή θα υλοποιήσει εκδηλώσεις για την προώθηση της ιδέας και της σημασίας της αδελφοποίησης των πόλεων και θα αναπτύξει ιδέες για τις ενέργειες διάδοσης και προώθησης των προϊόντων και αποτελεσμάτων του έργου στο διαδίκτυο, τα μέσα ενημέρωσης και τις τοπικές και περιφερειακές αρχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Add Comment