Πρόσκληση Συνεδρίασης ΔΣ 24-10-2014 ώρα 13:30

Φωτό: Γιάννης Μουκίδης

Σας καλούμε στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ελασσόνας, που θα γίνει στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος την 24η του μηνός Οκτωβρίου του έτους 2014, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:30 με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Έγκριση αναμόρφωσης του προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων έτους 2014. Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Δημήτριος Λέκκας.

2. Έγκριση τροποποίησης του τεχνικού προγράμματος έτους 2014. Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Δημήτριος Λέκκας.

3. Έγκριση διενέργειας της προμήθειας καυσίμων του Δήμου, των Νομικών του Προσώπων και της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης – Αποχέτευσης. Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Δημήτριος Λέκκας.

4. Έγκριση διενέργειας της προμήθειας τροφίμων για τις ανάγκες των Παιδικών Σταθμών. Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Δημήτριος Λέκκας.

5. Έγκριση επιχορήγησης του Οργανισμού Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης & Παιδείας. Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Δημήτριος Λέκκας.

6. Έγκριση διάθεσης πίστωσης για την κάλυψη της δαπάνης εορτασμού της 28ης Οκτωβρίου. Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Δημήτριος Λέκκας.

7. Εξέταση αιτήματος της ΒΙΓΛΑ ΟΛΥΜΠΟΥ ΑΕΒΕ για μείωση του μισθώματος δημοτικής έκτασης. Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Δημήτριος Λέκκας.

8. Έγκριση απολογισμού εσόδων – εξόδων έτους 2013 της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης. Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Δημήτριος Λέκκας.

9. Έγκριση απολογισμού εσόδων – εξόδων έτους 2013 της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Δημήτριος Λέκκας.

10. Έγκριση διαγραφής και παραγραφής οφειλών του Δήμου. Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Δημήτριος Λέκκας.

11. Έγκριση εκμίσθωσης του δημοτικού ξενώνα Λιβαδίου. Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Δημήτριος Λέκκας.

12. Έγκριση μετακινήσεων του Δημάρχου για τις ανάγκες του Δήμου. Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Δημήτριος Λέκκας.

13. Εκλογή εκπροσώπων του Δήμου στο Διοικητικό Συμβούλιο του Ενιαίου Συνδέσμου Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Δήμων Ν. Λάρισας. Εισηγητής ο Δήμαρχος κ. Νικόλαος Ευαγγέλου

14. Αποδοχή παραίτησης των εκπροσώπων του Δήμου στο Δ.Σ. της «Σφαγεία Ολύμπου Α.Ε.». Ορισμός νέων εκπροσώπων. Εισηγητής ο Δήμαρχος κ. Νικόλαος Ευαγγέλου.

15. Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου με τον αναπληρωτή του στο Δ.Σ. του Φορέα Διαχείρισης του Εθνικού Δρυμού Ολύμπου. Εισηγητής ο Δήμαρχος κ. Νικόλαος Ευαγγέλου.

16. Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου με τον αναπληρωτή του ως Προέδρου στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της Προγραμματικής Σύμβασης με την Περιφέρεια Θεσσαλίας για την υλοποίηση της Πράξης «Ανέγερση 1ου 12/θέσιου Δημοτικού Σχολείου Ελασσόνας». Εισηγητής ο Δήμαρχος κ. Νικόλαος Ευαγγέλου.

17. Έγκριση υποβολής αιτήματος για την έκδοση ρυθμιστικής διάταξης καυσοξύλευσης. Εισηγητής η Αντιδήμαρχος κ. Χρυσούλα Προβίδα.

18. Παροχή γνωμοδότησης για την απαγόρευση βόσκησης σε τμήματα του δάσους «Παληάσκα – Παλαιά – Συκιά» της Ι. Μ. Αναλήψεως του Σωτήρως. Εισηγητής η Αντιδήμαρχος κ. Χρυσούλα Προβίδα.

19. Έγκριση απ’ ευθείας αγοράς ιδιωτικού αγροτεμαχίου στην Δ.Κ. Λιβαδίου εμβαδού 4.500 τ.μ. για την υλοποίηση του έργου «Κατασκευή φράγματος στη θέση «Τσαϊρια» της Δ.Ε. Λιβαδίου». Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Ανέστης Σερετίδης.

20. Έγκριση 3ου ΑΠΕ του έργου «Ασφαλτοστρώσεις δρόμων κοινοτικών διαμερισμάτων (Β’ φάση)». Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Ανέστης Σερετίδης.

21. Έγκριση της με αριθμό 10/2014 μελέτης του έργου «Κατασκευή τεχνικού στην ΤΚ Σκοπιάς». Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Ανέστης Σερετίδης.

22. Σύσταση επιτροπής για την προσωρινή και οριστική παραλαβή του έργου «Κατασκευή ράμπας και W.C. για πρόσβαση ΑΜΕΑ στο Δημοτικό Σχολείο Λυκουδίου» και κλήρωση Δ.Σ. για την συμμετοχή του σε αυτή. Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Ανέστης Σερετίδης.

23. Αποδοχή ένταξης της πράξης «Αγροτική παραγωγή – Τουρισμός (Ανάδειξη Ευκαιριών) Δήμου Ελασσόνας στο Ε.Π. Ψηφιακή Σύγκλιση 2007 – 2013. Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Ανέστης Σερετίδης.

24. Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης με την Ι. Μ. Ελασσόνας για την υλοποίηση της Πράξης «Ανάπτυξη ψηφιακών υπηρεσιών για την Ιερά Μητρόπολη Ελασσώνος». Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Ανέστης Σερετίδης.

25. Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης με την Ι. Μ. Λαρίσης & Τυρνάβου για την υλοποίηση της πράξης «Ανάπτυξη ψηφιακών υπηρεσιών για την Ιερά Μητρόπολη Λαρίσης & Τυρνάβου». Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Ανέστης Σερετίδης.

26. Εξέταση αιτήματος του κ. Α. Σανίδα για ανέγερση ναΐσκου και δημιουργία παιδικής χαράς σε δημοτική έκταση της Τ.Κ. Ευαγγελισμού με σκοπό την κοινή χρήση και τη δωρεά τους στον Δήμο. Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Ανέστης Σερετίδης.

27. Έγκριση τροποποίησης του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου πόλης Ελασσόνας. Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Ανέστης Σερετίδης.

28. Εξέταση αιτήματος του κ. Αθανασίου Κωσταφάκα για μίσθωση δημοτικής έκτασης στον Οικισμό Ασπροχώματος με σκοπό την εγκατάσταση της κτηνοτροφικής του μονάδας. Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Ανέστης Σερετίδης.

29. Εξέταση αιτήσεων των κ.κ. Κωνσταντίνου και Θεοκλή Ντέρκου για παροχή γνωμοδότησης για την κατά παρέκκλιση ανέγερση κτηνοτροφικών κτιρίων τους στις Τ.Κ. Ολυμπιάδας και Φλάμπουρου. Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Ανέστης Σερετίδης.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΜΠΙΣΜΠΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ

Θέματα #Δήμος Ελασσόνας #Δημοτικό Συμβούλιο #Ελασσόνα #συνεδρίαση