φωτο1 (2) [8]

Επίσκεψη στο Περιφερειακό Εργαστήριο Γεωργικών Εφαρμογών και Ανάλυσης Λιπασμάτων Λάρισας πραγματοποίησε κλιμάκιο του ΣΥΡΙΖΑ Λάρισας, αποτελούμενο από τον βουλευτή Δημήτρη Γελαλή, τον γεωπόνο Γιώργο Κωσταρόπουλο και μέλη της οργάνωσης Λάρισας.
Ο προϊστάμενος του ΠΕΓΕΑΛ κ. Ιωάννης Βαρβαρούσης ενημέρωσε τον βουλευτή για θέματα που αφορούν την ορθή λειτουργία των σύγχρονων υπηρεσιών γεωργικών εφαρμογών και τη στροφή που παρατηρείται τα τελευταία από αγρότες της περιοχής στις νέες γεωργικές εφαρμογές αποκομίζοντας ανάλογα οφέλη (χαμηλό κόστος, ισορροπημένη λίπανση, παραγωγή ποιοτικών προϊόντων, προστασία της υγείας παραγωγού και καταναλωτή). Τόνισε το μεγάλο αριθμό παραγωγών που εξυπηρετούν ετησίως στο διαπιστευμένο εργαστήριο της υπηρεσίας, μοναδικό σε κάποιες εξιδανικευμένες αναλύσεις στην Ελλάδα καθώς και τη συνεργασία με αντίστοιχα εργαστήρια του εξωτερικού. Επιπλέον, επισήμανε την ανάγκη στήριξης από την πολιτεία των αγροπεριβαλλοντικών προγραμμάτων μείωσης της νιτρορύπανσης, που συμβάλλουν στην προστασία των ευαίσθητων περιβαλλοντικά περιοχών και στην εξοικονόμηση νερού, ιδιαίτερα στη Θεσσαλία, τη μοναδική λεκάνη με τα μεγαλύτερα προβλήματα έλλειψης νερού.
Ο βουλευτής είχε την ευκαιρία να μιλήσει με τους εργαζόμενους της υπηρεσίας, μόνιμο και εποχιακό προσωπικό, οι οποίοι όπως ανέφεραν δίνουν τον καλύτερο εαυτό για να λειτουργήσει η υπηρεσία παρά τις εργασιακές συνθήκες και το μόνιμο άγχος κάθε χρονιά αν θα ανανεωθούν ή όχι οι συμβάσεις εργασίας. Τόνισαν την υπηρεσιακή ανάγκη πρόσληψης μόνιμου εξιδανικευμένου προσωπικού που θα καλύψει πλήρως σε ότι αφορά τις ανάγκες για τεχνική και επιστημονική υποστήριξη στα πολύ σοβαρά θέματα της προστασίας του περιβάλλοντος και της υγείας των ανθρώπων.
Ο βουλευτής από τη μεριά του υποστήριξε ότι ο πρωτογενής τομέας είναι αυτός που θα συμβάλλει στην παραγωγική ανασυγκρότηση του τόπου και ανέδειξε τις ευθύνες της συγκυβέρνησης που επέδειξαν «αδυναμία» στη χάραξη μιας πολιτικής φιλική στον αγρότη, αποδυναμώνοντας όργανα ή θεσμούς στήριξής της, τονίζοντας ότι: «Είναι απαίτηση, ειδικά για την περιοχή μας, η ενίσχυση σύγχρονων γεωργικών δημόσιων υπηρεσιών με πολλαπλές απολαβές τόσο για τον αγρότη όσο και για τον καταναλωτή. Καλούμε το ΥΠΑΑΤ να προβεί άμεσα σε προσλήψεις μόνιμου επιστημονικού προσωπικού σε όλες της υπηρεσίες προκειμένου να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις της εποχής» κατέληξε ο βουλευτής.

φωτο1 (1) [7]φωτο1 (2) [8]
Θέματα #αγροτικά #Δημήτρης Γελαλής #εργαστήριο γεωργικών εφαρμογών #ΣΥΡΙΖΑ