DIKTYO-PERRAIVIA2

Μια ιδιαίτερα σημαντική συνεργασία ενώνει ,πλέον , το Δίκτυο “ΠΕΡΡΑΙΒΙΑ” και το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου (ΤΕΠΑΚ) ,αφού έχει υπογραφεί από την Πρύτανη του ΤΕΠΑΚ Καθηγήτρια κ. Ελπίδα Κεραυνού – Παπαηλιού και τον Πρόεδρο Δ.Σ. του Δικτύου ‘ΠΕΡΡΑΙΒΙΑ” Οικονομολόγο κ. Κωνσταντίνο Α. Σκριάπα ,Σύμφωνο Συνεργασίας για κοινές δράσεις και εμβάθυνση των σχέσεων μεταξύ Κύπρου και Ελλάδας ,πάνω σε θέματα διάσωσης υλικής και άϋλης πολιτιστικής κληρονομιάς ,αλλά και σε θέματα Επιστημών .
Συγκεκριμένα , η σημαντική αυτή διεθνής συνεργασία μεταξύ του Τεχνολογικού Παν/μιου Κύπρου (Λεμεσός) και του Δικτύου “ΠΕΡΡΑΙΒΙΑ” (Θεσσαλία) ,που είναι η πολυβραβευμένη Δευτεροβάθμια Εθελοντική Οργάνωση (Ομοσπονδία) των Συλλόγων Ελασσονιτών απ’ όλο τον κόσμο , έχει ως όραμα την εμβάθυνση των σχέσεων μεταξύ των δύο Φορέων και την κοινή προσπάθεια για αμοιβαία συνεργασία και την ανάληψη και υλοποίηση κοινών μορφωτικών και πολιτιστικών δράσεων .

Αξίζει να σημειωθεί ότι στην τελική ευθεία βρίσκονται οι προετοιμασίες διοργάνωσης στην Κύπρο του Παγκόσμιου Συνεδρίου για το Πολιτισμό EuroMed 2014 (Νοέμβριος 2014), με οργανωτικό υπεύθυνο τον Ph.D κ. Μαρ. Ιωαννίδη ,ένας θεσμός που ενδιαφέρει ιδιαίτερα το Δίκτυο ‘ΠΕΡΡΑΙΒΙΑ” ,το οποίο σχεδιάζει ανάλογο Παγκόσμιο Επιστημονικό Συνέδριο στην Ελλάδα ,με τη στήριξη ,φυσικά, του ΤΕΠΑΚ, του Υπουργείου Πολιτισμού ,της Περιφέρειας ,του Πανεπιστήμιου και άλλων Φορέων.

Ο Πρόεδρος του Δικτύου κ. Κ. Σκριάπας και οι Αντιπρόεδροι κ.κ. Θ. Αστερίου και Κ. Φουρκιώτης δήλωσαν ότι “η συνεργασία αυτή με το Τεχνολογικό Παν/μιο Κύπρου είναι τιμητική για το Δίκτυο ,είναι αποτέλεσμα της έντονης πολιτιστικής και επιστημονικής δράσης του και αποδεικνύει την εξωστρέφεια των μελών του ΔΣ για μια Ευρώπη των λαών ,της Επιστήμης και του Πολιτισμού ,που απαιτεί διαπολιτισμικές συνεργασίες σε υψηλό επιστημονικό επίπεδο “.(www.diktioelassonas.gr)

Κοινές Δράσεις με επίκεντρο τον Παγκόσμιο Πολιτισμό
Η συνεργασία που έχει τεθεί ,ήδη, σε εφαρμογή υλοποιείται με τις εξής δραστηριότητες:
(i)Διάχυση Τεχνογνωσίας στην Έρευνα, Διάσωση και Ανάδειξη της Υλικής και Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς.
(ii)Συμμετοχή σε χρηματοδοτούμενες δράσεις για την Προστασία, Επικοινωνία και Διατήρηση της Πολιτιστικής Κληρονομιάς.
(iii)Κοινές πολιτιστικές διοργανώσεις (σεμινάρια, διημερίδες, εργαστήρια, συνέδρια κ.ά.)

Μια συνεργασία με υψηλούς στόχους

Η συνεργασία των δύο Φορέων έχει ως στοχευμένες τις παρακάτω έννοιες: τον Άνθρωπο, τον Πολιτισμό, το Περιβάλλον, την Κοινωνική Αλληλεγγύη, την Κοινωνική Αλληλέγγυα Οικονομία, τις Επιστήμες, τις Τέχνες, τα Γράμματα, τη Νέα Γενιά, την Πρόοδο, την Αειφορία, τη Βιώσιμη ανάπτυξη, την Ισοπολιτεία, τη Συνεργασία και την Αλληλοκατανόηση των λαών της Ευρώπης και του κόσμου.
Κοινές Επιστημονικές Ομάδες Εργασίας

Το Σύμφωνο προβλέπει τη σύσταση κοινών Ομάδων Εργασίας, οι οποίες θα καθορίζονται από το ΤΕΠΑΚ και τον Δευτεροβάθμιο Μη Κυβερνητικό Οργανισμό “Δίκτυο Περραιβία” για τη μελέτη, την επιστημονική προσέγγιση και τον γόνιμο προβληματισμό, όπου θα συναντώνται άνθρωποι του Πνεύματος, των Τεχνών, του Πολιτισμού, της Διανόησης και των Επιστημών, προκειμένου να ανταλλάξουν απόψεις, να οραματιστούν, αλλά κυρίως να καθορίσουν δράσεις και πρωτοβουλίες, τις οποίες, μάλιστα, θα υλοποιούν με τον καλύτερο τρόπο.

Αφορμή για τη συνεργασία η Στρογγυλή Τράπεζα για τον Πολιτισμό

Αξίζει να σημειωθεί ότι η απαρχή της σπουδαίας αυτής διεθνούς συνεργασίας ,ανάγεται στην στρογγυλή Τράπεζα που διοργάνωσε το Δίκτυο ‘ΠΕΡΡΑΙΒΙΑ ” τον περασμένο Αύγουστο στη Λάρισα ,σε συνεργασία με την Περιφέρεια Θεσσαλίας (Περ/ρχης κ. Κ. Αγοραστός ) και το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας -Αντιπρυτανεία Δημοσίων και Διεθνών Σχέσεων ,Εξωστρέφειας ,Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας (Αντιπρυτ. κ. Δημ Κουρέτας) , η οποία είχε ως θέμα: “ΘΕΣΣΑΛΙΑ 2014-2020:Η Ψηφιοποίηση της Πολιτιστικής Κληρονομιάς-Νέες προκλήσεις, νέες προοπτικές και πιθανές επιπτώσεις” και συμμετείχαν σπουδαίοι επιστήμονες από όλη την Ελλάδα (Υπουργείο Πολιτισμού, Εφορείες Αρχαιοτήτων, Πανεπιστημιακοί, ICOMOS,MKO κ.ά.) ,ενώ από πλευράς Τεχν. Παν/μιου Κύπρου ,επίσημος καλεσμένος και κεντρικός Ομιλητής ήταν ο κ. Μαρίνος Ιωαννίδης,Ph.D, Λέκτορας, στο Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου, Γεν. Γραμματέας ICOMOS Κύπρου και Πρόεδρος της Εθνικής Επιτροπής για την Ψηφιοποίηση και την Ανάδειξη της Πολιτιστικής Κληρονομίας του Υπουργείο Παιδείας Κύπρου.

Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου

Το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου ιδρύθηκε με Νόμο το Δεκέμβρη του 2003 και δέχθηκε τους πρώτους φοιτητές του το Σεπτέμβρη του 2007.  Είναι ένα νέο, δημόσιο και αυτόνομο Πανεπιστήμιο, ισότιμο με το Πανεπιστήμιο Κύπρου και με αντίστοιχες αρχές ως προς τον ακαδημαϊκό χαρακτήρα, το νομικό καθεστώς, την οργανωτική και διοικητική δομή, τα υψηλά επίπεδα στην επιλογή προσωπικού, και τις σχέσεις του με την πολιτεία.  
Έδρα του Πανεπιστημίου είναι η Λεμεσός όπου λειτουργούν και οι έξι Σχολές του.
( http://www.cut.ac.cy/university/vision )

DIKTYO-PERRAIVIADIKTYO-PERRAIVIA2