ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σας καλούµε στη συνεδρίαση του Δηµοτικού Συµβουλίου Ελασσόνας, που θα γίνει στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δηµοτικού Καταστήµατος την 28η του µηνός Ιουλίου του έτους 2011, ηµέρα

Πέµπτη και ώρα 19:00 µε τα παρακάτω θέµατα ηµερήσιας διάταξης:

1. Έγκριση προϋπολογισµού εσόδων – εξόδων οικ. έτους 2011 του Οργανισµού Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης και Παιδείας του Δήµου Ελασσόνας.
2. Έγκριση διενέργειας διεθνούς διαγωνισµού για την προµήθεια καυσίµων.
3. Έγκριση κανονισµού χρήσης παραχωρούµενων κοινόχρηστων χώρων.
4. Έγκριση κανονισµού λειτουργίας λαϊκών αγορών.
5. Έγκριση κανονισµού εσωτερικών υπηρεσιών της ΚΕΔΕ.
6. Έγκριση κανονισµού προσωπικού της ΚΕΔΕ.
7. Έγκριση κανονισµού οικονοµικής διαχείρισης της ΚΕΔΕ.
8. Έγκριση εκµίσθωσης του χώρου διενέργειας της ετήσιας εµποροπανήγυρης Ελασσόνας.
9. Έγκριση εκµίσθωσης των αγροτεµαχίων Κλεισούρας.
10. Ορισµός υπαλλήλων και έγκριση καταβολής επιδοµάτων στους υπαλλήλους που απασχολήθηκαν στην εξυπηρέτηση υπηκόων τρίτων χωρών κατά το έτος 2010.
11. Έγκριση οριστικής παραλαβής της “Γεωτεχνικής µελέτης του Δηµοτικού Σχολείου Αµπελοκήπων Δήµου Ελασσόνας”.
12. Εγκριση οριστικής παραλαβής της “Γεωτεχνικής µελέτης του Νηπιαγωγείου Αµπελοκήπων Δήµου Ελασσόνας”.
13. Εγκριση οριστικής παραλαβής της µελέτης “Σύνταξη πράξης αναλογισµού ιδιοκτησίας Μιαρίτη”.
14. Εγκριση πρωτοκόλλων προσωρινής και οριστικής παραλαβής έργων.
15. Εγκριση παράτασης συµβατικής προθεσµίας του έργου “Κατασκευή δεξαµενής άρδευσης στο Δ.Δ. Συκέας Δήµου Ποταµιάς”.
16. Εγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου “Ασφαλτόστρωση κοινοτικών δρόµων Β’ Φάση”.
17. Εγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου “Αξιοποίηση αρδευτικής γεώτρησης Δ.Δ. Μαγούλας”.
18. Εγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου “Ασφαλτόστρωση δρόµου Δολίχης”.
19. Έγκριση 1ου AΠΕ του έργου “Υδραυλικές εργασίες σε δεξαµενές ύδρευσης στο Τ.Δ. Σαρανταπόρου”.
20. Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου “Διάνοιξη οδού Κ. Καραµανλή στη συµβολή της µε την οδό Κ. Οικονόµου”.
21. Εγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου “Επέκταση εγκατάστασης κεντρικής θέρµανσης δηµαρχείου Ελασσόνας”.
22. Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου “Ανακατασκευή κλιµακοστασίου και αποθηκευτικού χώρου δηµοτικού καταστήµατος”.
23. Έγκριση 2ου AΠΕ του έργου “Κατασκευή δικτύου άρδευσης στο Τ.Δ. Βαλανίδας”.
24. Παροχή σύµφωνης γνώµης για την εγκατάσταση και λειτουργία υδροτριβείου στην τ.κ. Κεφαλοβρύσου.
25. Παροχή σύµφωνης γνώµης για την εγκατάσταση κτηνοτροφικών µονάδων σε δηµόσιες δασικές εκτάσεις.
26. Εξέταση αιτήµατος µίσθωσης δηµοτικής έκτασης στον οικισµό Αγιονερίου µε σκοπό την εγκατάσταση κτηνοτροφικής µονάδας.
27. 0ρισµός της Οργανωτικής Επιτροπής των Εκδηλώσεων για τον εορτασµό των 100 χρόνων από την Απελευθέρωση του Δήµου Ελασσόνας.