Μετά από πρόσκληση των Οικολόγων-Πράσινων για θέματα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης

Ένα ιδιαίτερα σημαντικό ταξίδι θα πραγματοποιήσουν κατά το χρονικό διάστημα 26-29 Ιουνίου 2011, στελέχη του Δικτύου «ΠΕΡΡΑΙΒΙΑ» προκειμένου να έλθουν σε επαφή με τις αρμόδιες υπηρεσίες των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, μετά από πρόσκληση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου μέσω των Οικολόγων –Πράσινων και του Ευρωβουλευτή κ. Μιχ. Τρεμόπουλου.

Είναι μια τιμητική για το Δίκτυο «ΠΕΡΡΑΙΒΙΑ» πρόσκληση ,η οποία προήλθε από την ιδιαίτερη εκτίμηση και σεβασμό,που τυγχάνει το Δίκτυο ,εντός και εκτός Ελλάδος και αφορά τις πρωτοβουλίες του και τις παρεμβάσεις του ,αλλά ιδιαίτερα τις προσπάθειές του για μεταφορά της τεχνογνωσίας του και των καλών πρακτικών του σε άλλα υπό ίδρυση Δίκτυα Εθελοντικών Οργανώσεων , σε όλη την Ελλάδα.
Τα  αντικείμενα  που θα εξετασθούν ,στην παρούσα επίσκεψη (γιατί  θα υπάρξει και επόμενη με μεγαλύτερο κλιμάκιο)  ,είναι περιβαλλοντικά ζητήματα  και ιδιαίτερα θέματα  που αφορούν την περιβαλλοντική Εκπαίδευση στις χώρες της Ευρωπαϊκής Κοινότητας των 27 και έτσι ,πέρα από την γνωριμία με τον τρόπο λειτουργίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ,θα γίνουν και οι απαραίτητες συναντήσεις και συνεργασίες με τις αρμόδιες Διευθύνσεις που ασχολούνται με τα θέματα Περιβάλλοντος και Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης. Για τον λόγο αυτό ,στη συγκεκριμένη αποστολή θα συμμετέχουν  από πλευράς Δικτύου ο κ.  Φουρκιώτης Κων (Στρατιωτικός ε.α.- Υπεύθυνος Περιβάλλοντος και Ανάπτυξης Αθλημάτων Βουνού του Δικτύου ) ,όπως επίσης και ο Διευθυντής του ΚΠΕ Ελασσόνας ,Περιβαλλοντολόγος κ. Σπ. Αναγνωστάκης ,που είναι και υπεύθυνος της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης της Επαρχίας Ελασσόνας ,αλλά ταυτόχρονα και μέλος της Επιτροπής Περιβάλλοντος του Δικτύου «ΠΕΡΡΑΙΒΙΑ» ,που λειτουργεί υπό την εποπτεία του Καθηγητή Δασολογίας του ΑΠΘ κ. Θεοχ. Ζάγκα.

Η επίσκεψη εργασίας   στις Βρυξέλλες, ανταποκρίνεται πλήρως στην εξωστρεφή πολιτική του Δικτύου «ΠΕΡΡΑΙΒΙΑ» και της φιλοπεριβαλλοντικής του πολιτικής , το οποίο πιστεύει ότι ένα από τα βασικότερα προβλήματα σήμερα για την ανάπτυξη της Ελλάδος ,αλλά ιδιαίτερα της περιφέρειας , είναι η έλλειψη ολοκληρωμένων και ώριμων μελετών, που δεν μας επιτρέπει να απορροφήσουμε τα σχετικά κονδύλια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κυρίαρχος στόχος θα πρέπει να  είναι η αξιοποίηση του μηχανισμού που μας παρέχεται από την ΕΕ για την απορρόφηση αυτών των κοινοτικών κονδυλίων μέσα από ολοκληρωμένες μελέτες.

Το Δίκτυο «ΠΕΡΡΑΙΒΙΑ» ,που έχει έδρα την Ελασσόνα, πιστεύει ότι η επαρχία Ελασσόνας ,και  το μυθικό βουνό,ο Όλυμπος, μπορούν  με τις κατάλληλες φιλοπεριβαλλοντικές  παρεμβάσεις για την προστασία του βουνού και την κατάλληλη αξιοποίηση Εθνικών και Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων , να μετατραπεί σε έναν αγαπημένο τόπο προορισμού των φίλων της Φύσης και των αθλητών βουνού από όλο τον κόσμο,διοργανώνοντας μεγάλες και σπουδαίες δράσεις με τους δραστήριους ορειβατικούς Συλλόγους της περιοχής ,ιδιαίτερα τώρα ,που διαφαίνεται η μετατροπή των Κατασκηνώσεων Κοκκινοπηλού σε «ΠΡΟΤΥΠΟ ΟΡΕΙΒΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΟΛΥΜΠΟΥ –ΚΟΚΚΙΝΟΠΗΛΟΣ»  και σε Κέντρο Εκπαίδευσης Αθλητών Βουνού.

Για τον λόγο αυτό ,κατά την διάρκεια της επίσκεψης σκοπός του Δικτύου είναι να  γίνουν επαφές με στελέχη της Ευρωπαϊκής Ένωσης που διαχειρίζονται αναπτυξιακά κονδύλια, αλλά και με τους Έλληνες Ευρωβουλευτές. Σημειώνεται ,επίσης ,ότι μετά από πρωτοβουλία  του προέδρου του Δικτύου κ. Κων. Σκριάπα ,θα γίνει συνάντηση των Εκπροσώπων του Δικτύου με την Ομοσπονδία Ελληνικών Κοινοτήτων Βελγίου , όπως ,επίσης και με την Ελληνική Κοινότητα Βρυξελλών με σκοπό  να ξεκινήσουν συνεργασίες και ανταλλαγή επισκέψεων και δράσεων. Σημειώνεται ότι η Πρόεδρος της Ομοσπονδίας Ελληνικών Κοινοτήτων Βελγίου κ. Τεγγελίδου Γ. ,που εργάζεται στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα θα υποδεχτεί τους εκπροσώπους του Δικτύου και θα συμβάλει έτσι ώστε η επίσκεψη αυτή στις Βρυξέλλες να αποβεί και χρήσιμη και αποτελεσματική.

Θέματα #Βρυξέλλες #Δίκτυο Περραιβία #Ευρωκοινοβούλιο