Νέο σεμινάριο ενηλίκων από το ΚΠΕ Ελασσόνας

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή σε επιμορφωτικό σεμινάριο δια βίου μάθησης ενηλίκων

Το ΚΠΕ Κισσάβου – Ελασσόνας στο πλαίσιο της Δια Βίου Μάθησης και της Εκπαίδευσης για την Αειφορία και το Περιβάλλον θα οργανώσει επιμορφωτικό πρόγραμμα για ενηλίκους διάρκειας 9 ωρών με θέμα «Δάσος, περιήγηση στον κόσμο των μανιταριών». Με το πρόγραμμα αυτό το ΚΠΕ Κισσάβου – Ελασσόνας επιδιώκει τη γνωριμία, την ενημέρωση και την ευαισθητοποίηση του κοινού επάνω στα δασικά οικοσυστήματα της χώρας μας και στα περιεχόμενά τους, καθώς και στην ανάγκη προστασίας και αειφορικής διαχείρισής τους. Οι εκπαιδευτικές δραστηριότητες του προγράμματος θα πραγματοποιηθούν το Σάββατο, 3 Νοεμβρίου 2012 στις εγκαταστάσεις του ΚΠΕ στην Αγιά (κτήριο Γυμνασίου Αγιάς), καθώς και σε δασικό πεδίο παρακισσάβιας περιοχής, ώρες 09.00-18.00.
Θέματα που θα αναπτυχθούν είναι, μεταξύ άλλων: οικολογία του δάσους και του μανιταριού, αξιοποίηση και προστασία αυτοφυών μανιταριών, συστηματική καλλιέργεια, επεξεργασία και εμπορία μανιταριών, αξιοποίηση μανιταριών στην ελληνική διατροφή.
Η οργάνωση του επιμορφωτικού προγράμματος θα τελέσει υπό την αιγίδα του Δήμου Αγιάς και θα υποστηριχθεί από διάφορους τοπικούς εκπαιδευτικούς, περιβαλλοντικούς και κοινωνικούς φορείς, όπως ο Όμιλος φίλων του δάσους και της μυκητοχλωρίδας (Μανιταρόφιλοι Θεσσαλίας) κ.ά.
Το επιμορφωτικό πρόγραμμα απευθύνεται σε ενηλίκους της τοπικής και ευρύτερης κοινωνίας (έως 40 άτομα), που ευαισθητοποιούνται στην κατεύθυνση της επίτευξης βιώσιμης ανάπτυξης μέσα από την ανάδειξη και τη διατήρηση του φυσικού πλούτου της χώρας μας. Οι επιμορφούμενοι θα επιλεγούν σύμφωνα με τη σειρά υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής, ενώ προτεραιότητα θα δοθεί σε όσους δεν έχουν συμμετάσχει κατά το παρελθόν σε σεμινάριο του ΚΠΕ Κισσάβου-Ελασσόνας. Οι συμμετέχοντες θα λάβουν βεβαίωση συμμετοχής.
Μέσα από το ΤΔΕ ή τη Διαχειριστική Επιτροπή του ΚΠΕ Κισσάβου – Ελασσόνας θα καλυφθούν:
α) τα έξοδα μετακίνησης, διαμονής και διατροφής των εισηγητών
β) τα έξοδα μετακίνησης των συμμετεχόντων στο πεδίο από το χώρο διεξαγωγής του σεμιναρίου (κτήριο Γυμνασίου Αγιάς)
γ) τα έξοδα διατροφής των συμμετεχόντων (ένα γεύμα ή δείπνο)
δ) τα έξοδα προβολής και διαφήμισης, καθώς και οι λειτουργικές δαπάνες του προγράμματος (δαπάνες διαλέξεων, εκπαιδευτικό υλικό, αναλώσιμα, έξοδα καθαριότητας).
Δεδομένου ότι το βιωματικό μέρος του προγράμματος θα διεξαχθεί στην ύπαιθρο, οι συμμετέχοντες καλούνται να έχουν ανάλογο ρουχισμό και υποδήματα.
Οι ενδιαφερόμενοι για συμμετοχή στο σεμινάριο θα πρέπει να συμπληρώσουν τη σχετική αίτηση που έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του ΚΠΕ Κισσάβου – Ελασσόνας (http://thess.pde.sch.gr/kpe) και να τη στείλουν είτε ηλεκτρονικά στη διεύθυνση email: kpe@ thess.pde.sch.gr) είτε με φαξ (24930-29570) έως Παρασκευή, 5 Οκτωβρίου 2012.

Add Comment