Ψηφιοποιήθηκε ο «Παλμός Ελασσόνας» της α΄ περιόδου (1983-1994)

Ψηφιοποιήθηκε στα μέσα του Μάη το αρχείο της πρώτης περιόδου (1983-1994) της εφημερίδας «Παλμός Ελασσόνας»,της οποίας εκδότης και διευθυντής ήταν ο Ηλίας Μπαξεβανάκης. Κατά τη διάρκεια της έκδοσης της εφημερίδας το διάστημα 1983-2011 κυκλοφόρησαν 281 φύλλα από τα οποία ψηφιοποιήθηκαν τα 109 της α΄ περιόδου (1983-1994).Παράλληλα με την ψηφιοποίηση έγινε και αποδελτίωση των περιεχόμενων των άρθρων της τοπικής ιστορίας και λαογραφίας της α΄(1983-1994) και της β΄(1996-2011). Η βιβλιογραφική αποδελτίωση και η ψηφιοποίηση της εφημερίδας έγιναν από τον βασίλη Φ.Πλάτανο.