Αιτήματα εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας Ελασσόνας για τη διετή φοίτηση στο νηπιαγωγείο

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ

Για την εφαρμογή της υποχρεωτικής δίχρονης φοίτησης στο νηπιαγωγείο

Οι Εκπαιδευτικοί Π.Ε Ελασσόνας προτάσσουμε το θέμα της προσχολικής αγωγής και εκπαίδευσης και την ανάγκη 14χρονης δημόσιας δωρεάν υποχρεωτικής εκπαίδευσης και της δίχρονης υποχρεωτικής φοίτησης στο δημόσιο νηπιαγωγείο ως βασική  διεκδίκηση του εκπαιδευτικού κινήματος.
Χαιρετήσαμε  τη θεσμοθέτηση της Δίχρονης Υποχρεωτικής φοίτησης των παιδιών ηλικίας 4-6 ετών στο νηπιαγωγείο από την παρούσα κυβέρνηση, ως μέρος της δημόσιας και δωρεάν υποχρεωτικής εκπαίδευσης (άρθρο 33 νόμος 4521/2018.
Χαιρετίζουμε και την έναρξη της εφαρμογής του νόμου από τη νέα σχολική χρονιά για την δίχρονη υποχρεωτική φοίτηση στα νηπιαγωγεία των 184 δήμων-δημάρχων που προσήλθαν με θετική ψήφο στις τριμερείς επιτροπές .
Όμως,  δεν αποδεχόμαστε την  απόφαση του Υπουργείου Παιδείας να μη ισχύσει από φέτος ο νόμος (άρθρο 33 νόμος 4521/2018) και σε εκείνους τους Δήμους που  οι τριμερείς επιτροπές  εισηγήθηκαν θετικά την εφαρμογή του.
Καλούμε το Υπουργείο Παιδείας να προχωρήσει άμεσα σε   νέα υπουργική απόφαση και να επεκτείνει την εφαρμογή του νόμου και στους Δήμους που οι  τριμελείς επιτροπές είχαν θετική εισήγηση,  και να εφαρμόσει τον νόμο  που μόλις 2 μήνες πριν ο ψηφίστηκε στη βουλή.
Καλούμε την Κυβέρνηση να δει το θέμα σοβαρά και να εκπονήσει σχέδιο με βάση της ανάγκες των νηπιαγωγείων που θα συνοδεύεται από γενναία χρηματοδότηση.
Διεκδικούμε:
-Εφαρμογή της 2χρονης Υποχρεωτικής φοίτησης στα νηπιαγωγεία  και στους δήμους που είχαν θετική εισήγηση οι τριμελείς επιτροπές(2-1) και μόνο αν αποδεδειγμένα σε κάποιους από αυτούς δεν είναι δυνατόν να εφαρμοστεί λόγω προβλημάτων σχολικής στέγης, τα οποία δεν μπορούν να αρθούν άμεσα, μόνο για φέτος να εξαιρεθούν. 
-Αύξηση της χρηματοδότησης στα νηπιαγωγεία, ώστε τα  υλικά που είναι απαραίτητα για  εποπτικά μέσα και για τις δραστηριότητες που επιλέγονται να καλύπτονται εξολοκλήρου από τις δημόσιες δαπάνες.
-Εγγραφή  όσων νηπίων επιθυμούν στο ολοήμερο πρόγραμμα μόνο με αίτηση των γονέων και κηδεμόνων.
-Μείωση του αριθμού των νηπίων ανά τμήμα (15/τμήμα)
-Ανέγερση νέων κτιριακών υποδομών, ικανών να ανταποκριθούν στις σύγχρονες ανάγκες.  Νέος σύγχρονος εξοπλισμός για τα όλα τα νηπιαγωγεία.
-Μόνιμους Μαζικούς διορισμούς στα νηπιαγωγεία. Πλήρης στήριξη των αναγκών για ειδική αγωγή στα νηπιαγωγεία με  μόνιμο διορισμό όλων των αναγκαίων εκπαιδευτικών ειδικής αγωγής.
-Ικανός αριθμός νηπιαγωγών στη διάθεση της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης που θα καλύπτουν έκτακτες ανάγκες.
-Διορισμό – πρόσληψη  επιστημονικού και βοηθητικού προσωπικού.

Add Comment