Ημερίδες για την Έρευνα και την Καινοτομία στη Λάρισα και το Βόλο

Ημερίδες του Περιφερειακού Συμβουλίου Έρευνας & Καινοτομίας ΠΣΕΚ – Θεσσαλίας
Τετάρτη 9 & Πέμπτη 10 Μαΐου 2018

Θέμα ημερίδων:
«Έρευνα – Καινοτομία – Δημιουργία και
Έξυπνη Εξειδίκευση στην Περιφέρεια Θεσσαλίας»

Το Περιφερειακό Συμβούλιο Έρευνας και Καινοτομίας της Περιφέρειας Θεσσαλίας συνδιοργανώνει με το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, το ΑΤΕΙ – Θεσσαλίας και το ΙΒΟ/ΕΚΕΤΑ Θεσσαλίας δύο ημερίδες με θέμα την Έρευνα, την Καινοτομία και την Δημιουργία στο πλαίσιο της Στρατηγικής της Έξυπνης Εξειδίκευσης – RIS3, όπως αυτή εκφράζεται στην Περιφέρεια Θεσσαλίας και αλληλοεπιδρά με την Εθνική Στρατηγική Έρευνας και Καινοτομίας.

Οι ημερίδες θα πραγματοποιηθούν ως ακολούθως:

Η πρώτη στο Βόλο την Τετάρτη 9 Μαΐου 2018, ώρα 16:00, στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του Συγκροτήματος Τσαλαπάτα
Γιαννιτσών & Λαχανά – Βόλος Παλαιά, Συγκρότημα Τσαλαπάτα, ΤΚ 38334 – Βόλος

Η δεύτερη στη Λάρισα την Πέμπτη 10 Μαΐου 2018, ώρα 16:00 στο αμφιθέατρο ΔΔΕ – ΑΤΕΙ Θεσσαλίας,
Περιφερειακή Οδός Λάρισας – Τρικάλων

Ημερίδες ΠΣΕΚ – Θεσσαλίας, Τετάρτη 9 & Πέμπτη 10 Μαΐου 2018

Θέμα «Έρευνα – Καινοτομία – Δημιουργία και Έξυπνη Εξειδίκευση στην Περιφέρεια Θεσσαλίας»
Πρόγραμμα ημερίδων
16:00 – 16:30 Χαιρετισμοί

16:30 – 16:45 Ο Ρόλος του ΠΣΕΚ Θεσσαλίας
Ζήσης Μαμούρης – Πρόεδρος ΠΣΕΚ Θεσσαλίας
Καθηγητής πανεπιστημίου Θεσσαλίας

16:45-17:30 Η Εθνική Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης – RIS3
Αστέριος Χατζηπαραδείσης
Προϊστάμενος Τμήματος Σχεδιασμού & Προγραμματισμού – ΓΓΕΤ

17:30-18:00 Διάλλειμα – Καφές

18:00-18:30 Η Περιφερειακή Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης – RIS3
Μελπομένη Σαραφίδου
Προϊσταμένη Ειδικής Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής Περ. Θεσσαλίας

18:30-19:00 Παρουσίαση Αποτελεσμάτων Δράσης Ακαδημαϊκών Ιδρυμάτων
& Ερευνητικών Ινστιτούτων της Περιφέρειας Θεσσαλίας,
Α’ Κύκλος Ερευνώ-Δημιουργώ-Καινοτομώ
Δρ. Θωμάς Θ. Θωμαΐδης – Γραφείο Υποστήριξης Έρευνας &
Αξιοποίησης Αποτελεσμάτων ΕΛΚΕ – Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

19:00-20:00 Παρουσίαση από τα μέλη του ΠΣΕΚ–Θεσσαλίας των Ερευνητικών
Προτεραιοτήτων του Β’ Κύκλου Ερευνώ-Δημιουργώ-Καινοτομώ,
στους τομείς : Αγροδιατροφή, Υγεία-Φάρμακα, Ενέργεια, Υλικά ,
Περιβάλλον, Πολιτισμός-Τουρισμός, Μεταφορές, ΤΠΕ
Συντονιστής Δρ. Θωμάς Μπαρτζάνας

20:00-20:30 Ερωτήσεις και Ανοικτή συζήτηση με τους παρευρισκόμενους.

Add Comment