Αγροτικός Συνεταιρισμός Ομαδικών Καλλιεργειών «Η ΜΕΛΟΥΝΑ ΟΛΥΜΠΟΥ»

Αγαπητοί μέτοχοι – μέλη και πολίτες

Η κατάσταση του Συνεταιρισμού, εδώ και χρόνια, είναι στάσιμη και σε
υπολειτουργία. Κρίσιμες λανθασμένες επιλογές, όσων διοίκησαν τα
τελευταία χρόνια, τον απαξίωσαν στους μετόχους και την κοινωνία.
Άραγε από άγνοια, από αμέλεια ή κάτι άλλο;

Με βάση το καταστατικό και το νέο Νόμο 4384 ο
Αγροτικός Συνεταιρισμός είναι σε λύση, διότι έληξε ο χρόνος διάρκειάς
του και μετά την παράταση από τον Απρίλιο του 2012.

Και συνεπώς όλες οι αποφάσεις, συνεδριάσεις Δ.Σ. και Γενικές
Συνελεύσεις είναι άκυρες.

Όπως φυσικά και οι ενστάσεις κάποιων μελών ήταν άνευ αντικειμένου.
Γεννιέται όμως ένα ερώτημα, οι μέχρι τώρα διοικούντες και οι νομικοί
σύμβουλοι του Συνεταιρισμού δεν τα γνώριζαν αυτά; Γιατί επέμεναν
διαδοχικά σε λάθος δρόμο; Ας απαντήσουν με ειλικρίνεια, στα
εκατοντάδες μέλη, είτε δεν γνώριζαν τους νόμους και τις διαδικασίες,
είτε δεν φρόντισαν έγκαιρα και έγκυρα να ενεργήσουν ή συμβαίνει κάτι
άλλο. Θα ήταν δείγμα εντιμότητας και θάρρους να αναγνωρίσουν δημόσια
ότι πήραν λάθος δρόμο και να συνταχθούν στην κοινή προσπάθεια για
την αναβίωση του Συνεταιρισμού.

Τα επόμενα βήματα λοιπόν είναι : Η έγκυρη και σωστή
ενημέρωση για τη σημερινή πραγματική κατάστασή του. Οι διαδικασίες
για την αναβίωση του και τα πολλαπλά οφέλη για τους μετόχους, την
τοπική κοινωνία και τη χώρα. Καθώς και τις καταστροφικές συνέπειες,
σε περίπτωση λύσης του Α.Σ.

Αγαπητοί μέτοχοι – μέλη και πολίτες

Η τυχόν επιλογή της λύσης του Α.Σ. θα είναι καταστροφικές για όλους
διότι: Σύμφωνα με το άρθρο 27 του Ν. 4384: 1 ) Τη λύση του Α.Σ.
ακολουθεί το στάδιο της εκκαθάρισης .2) ο διορισμός εκκαθαριστών
συνεπάγεται αυτοδικαίως την παύση της εξουσίας του διοικητικού
συμβουλίου . 3) οι εκκαθαριστές έχουν υποχρέωση να κάνουν απογραφή
της περιουσίας του Α. Σ. και να συντάσσουν απολογισμό κάθε χρόνο. 4)
οι εκκαθαριστές μπορούν να εκποιήσουν τα ακίνητα του Α. Σ. και να
μετατρέπουν σε χρήμα τη συνεταιριστική περιουσία. 5) Από το προΪόν
της εκκαθάρισης τα χρέη, αμοιβές, αγορές κλπ και το υπόλοιπο του
ενεργητικού που απομένει διατίθεται σε άλλον Α.Σ. ή για άλλο
κοινωνικό σκοπό και δεν διανέμεται στα μέλη (παράγραφος 12) 6) Εάν
το στάδιο της εκκαθάρισης υπερβεί τα 5 έτη ο εκκαθαριστής
υποχρεούται να συγκαλέσει γενική συνέλευση, στην οποία υποβάλλει
σχέδιο επιτάχυνσης και περάτωσης της εκκαθάρισης ( παρ 13) 7)
Επίσης απαιτείται μεγάλο χρονικό διάστημα για συμβιβασμούς και
διαπραγματεύσεις , καταγγελίες συμβάσεων ή και σύναψη νέων ( παρ 13 )
και τέλος άλλες διατάξεις που κάνουν ανέφικτη τη λύση του Α.Σ. Αν
ποτέ τελειώσει αυτό το στάδιο, θα πρέπει να γίνει ο αναδασμός του
κτήματος. Και αυτό σημαίνει , από την εμπειρία του καθένα, άλλα 8- 10
χρόνια για να τελειώσει, με χωράφια κουτσουρεμένα σε τ,μ. ή
στρέμματα ανάλογα, , και σε διαφορετικές κτηματικές περιοχές και
λόγω κληρονομιών και ενστάσεων θα πάρει αρκετά χρόνια. Ζήσε το Μάη να
φας τριφύλλι, λέει μία παροιμία.

Αγαπητοί μέτοχοι – μέλη και πολίτες

Είναι ξεκάθαρο ότι η μόνη διέξοδος, νόμιμη και έγκυρη είναι η
εφαρμογή του νέου Νόμου 4384/φεκ 78/26-4-16 για τους Α.Σ. και
συγκεκριμένα το άρθρο 26 παρ. 3, δίνει τη δυνατότητα, όσοι
Συνεταιρισμοί είναι σε λύση, λόγω λήξης της χρονικής διάρκειάς τους ,
να γίνει αναβίωση με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που συγκαλείται
από το ένα πέμπτο των μελών του Α.Σ. Η απόφαση της γενικής
συνέλευσης λαμβάνεται με την απαρτία της παραγράφου 3 του άρθρου 13
και με την πλειοψηφία της παραγράφου 2 του άρθρου 14. Σε περίπτωση
αναβίωσης λογίζεται ότι ο Α.Σ δεν είχε ποτέ λυθεί. Η αναβίωση
αποκλείεται όταν έχει αρχίσει η διανομή της περιουσίας του Α.Σ.
Σημειωτέον την αναβίωση με τις διαδικασίες του παραπάνω νόμου
προτείνει και η Νομική Σύμβουλος της ΠΑΣΕΓΕΣ «Αννα Μητροπούλου.

Αγαπητοί μέτοχοι – μέλη και πολίτες

Μάγοι και Σωτήρες δεν υπάρχουν πουθενά. Να πάρουμε τον Α,Σ. στα χέρια
μας, χωρίς να κάνουμε ανάθεση σε άλλους, τα ίδια τα μέλη συλλογικά με
δημοκρατικές και διαφανείς διαδικασίες, με νου και όραμα να επιλέξουμε
και να στηρίξουμε άτομα για το Δ.Σ και το Ε.Σ. με ικανότητες,
γνώσεις και ανιδιοτέλεια που να μπορούν να ανταποκριθούν στις
απαιτήσεις της οργάνωσης και λειτουργίας του Α.Σ, για την ανάπτυξη
του τόπου, με τη δημιουργία εκατοντάδων θέσεων εργασίας σε μία
περίοδο μάλιστα οικονομικής και κοινωνικής κρίσης.

Να μην περάσει ένα κλίμα απαξίωσης του Α.Σ. που καλλιεργείται από
κάποιους, με ιδιοτελείς σκοπούς, τη λεγόμενη νέο- τσιφλικάδικη
αντίληψη. Απαξιώνω – αγανακτώ – πουλάω – αγοράζω . Να σταματήσουν τα
διπλά παιχνίδια, και με τον αστυφύλαξ και με τον χωροφύλαξ. Να
αναλάβουν τις ευθύνες όλοι. Ενωμένοι και έγκυρα ενημερωμένοι τα
μέλη του Α.Σ. τον αγώνα της αναβίωσης, τη μοναδική θετική
διέξοδο, για να τιμήσουμε τους πρωτεργάτες και τα μέλη της σύστασης
του πρώην Ομαδικού Αμπελώνα και προπαντός να αφήσουμε στους νέους
μια παρακαταθήκη και προοπτική ανάπτυξης του τόπου και της
κοινωνίας. Το χρωστάμε ! Τιμούμε ! και δεν Ξεχνάμε!

Κίνηση μελών και πολιτών για την Αναβίωση του Αγροτικού
Συνεταιρισμού Ομαδικών Καλλιεργειών Τσαριτσάνης – Γαλανόβρυσης –
Αετοράχης

« Η Μελούνα Ολύμπου»

Θέματα #ΑΣΟΚ #επιστολή #μέλη #ΜΕΛΟΥΝΑ ΟΛΥΜΠΟΥ #Τσαριτσάνη