Θα περιμένει το έργο «Κέντρο Τουριστικής Προβολής Δήμου Ελασσόνας»

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΑΠΕΝΤΑΞΗ TOY ΑΠΟ ΤΟ LEADER
Του Γιάννη Μουκίδη

ΦΩΤΟ - ΜΟΥΣΕΙΟ ΦΥΣ. ΙΣΤΟΡΙΑΣ 1 [800x600]

Θα χρειαστεί να περιμένει η εκτέλεση του έργου «Κέντρο Τουριστικής Προβολής Δήμου Ελασσόνας», αφού σε πρόσφατη συνεδρίαση του το Δημοτικό Συμβούλιο Ελασσόνας αποφάσισε κατά πλειοψηφία την απένταξη του συγκεκριμένου έργου από το πρόγραμμα LEADER. Και βέβαια, ο Δήμος Ελασσόνας σκοπεύει να επαναφέρει και να υποβάλει τη σχετική πρόταση για την υλοποίηση του συγκεκριμένου έργου στη νέα προγραμματική περίοδο, αφού το έργο θεωρείται ώριμο.
Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά ο αρμόδιος αντιδήμαρχος κ. Νικ. Γκουτζουρέλας, στο σχετικό πρακτικό της Επιτροπής Διαχείρισης του Προγράμματος LEADER της Αναπτυξιακής Εταιρείας Νομού Λάρισας αναφέρεται ότι το έργο απεντάσεται από το συγκεκριμένο πρόγραμμα χρηματοδότησης, αφού δεν υποβλήθηκε έγκαιρα αίτημα μερικής πληρωμής εναρμονισμένο με τα όσα προβλέπονται στο θεσμικό πλαίσιο. Για την ώρα, και έως ότου εξασφαλιστεί χρηματοδότηση από κάποιο πρόγραμμα, αποφασίστηκε η απένταξη του έργου.

Να υπενθυμίσουμε ότι η πρόταση του Δήμου Ελασσόνας αφορά την υλοποίηση δράσεων για την οργάνωση και δημιουργία υποδομών τουριστικής προβολής και ενημέρωσης των επισκεπτών της περιοχής του Δήμου Ελασσόνας. Έτσι, πάνω σ΄ αυτό το πλαίσιο θα οργανωθούν και θα λειτουργήσουν δύο χώροι στον πρώτο όροφο του κτιρίου, όπου σήμερα στεγάζεται το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας, ως χώροι προβολής της ευρύτερης περιοχής του Δήμου Ελασσόνας. Σε αυτούς τους χώρους θα οργανωθεί Έκθεση Ερμηνείας, με τρόπο ώστε να προβάλλει και να «φωτίζει» όλες τις πτυχές του Δήμου Ελασσόνας, που αποτελούν αξιοθέατα για τον κάθε επισκέπτη(σημαντικές περιοχές φυσικού περιβάλλοντος, ιστορικά και πολιτιστικά μνημεία, χώροι θρησκευτικού ενδιαφέροντος, κ.ά.). Και όλα αυτά με σειρά υπηρεσιών και τον απαραίτητο εξοπλισμό για την απρόσκοπτη εξυπηρέτηση των επισκεπτών. Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στα 247.000 ευρώ.
Το συγκεκριμένο έργο ήταν ιδιάζουσας μορφής σε σχέση με τα συνηθισμένα. Ο ανάδοχος που θα προέκυπτε από την δημοπράτηση θα αναλάμβανε ταυτόχρονα την εκπόνηση της οριστικής μελέτης του και την κατασκευή του. Η όλη διαδικασία και οι εγκρίσεις του ήταν χρονοβόρες, με αποτέλεσμα το έργο να μην προλάβει να συμβασιοποιηθεί με τον ανάδοχο και να έχει απορρόφηση. Το έργο δημοπρατήθηκε αλλά…δεν πρόλαβε να συμβασιοποιηθεί και να έχει απορρόφηση μέσα στο 2015 .
[wpg_thumb]
Στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, ενημερώνοντας το σώμα, ο δήμαρχος Ελασσόνας κ. Νικ. Ευαγγέλου «κατέθεσε» την όλη διαδικασία που ακολουθήθηκε με συγκεκριμένες ημερομηνίες για να «τρέξει» το έργο, κάνοντας λόγο για ελλείψεις της προηγούμενης δημοτικής αρχής στην όλη προετοιμασία. «13 Ιουνίου 2014 η έγκριση του έργου, 4 Νοεμβρίου 2014 η ένταξη του έργου, 7 Ιανουαρίου 2015 η υπογραφή σύμβασης μεταξύ Δήμου Ελασσόνας και ΑΕΝΟΛ . Υπάρχει η δυνατότητα μελλοντικής επανένταξης του έργου στη νέα προγραμματική περίοδο στο νέο κύκλο του προγράμματος η σε άλλο πρόγραμμα χρηματοδότησης».
Από την πλευρά του, ο πρ. δήμαρχος κ. Γεώργ. Πασχόπουλος υποστήριξε ότι υπήρχε χρόνος περίπου 15 μηνών για να προχωρήσει η διαδικασία δημοπράτησης και έναρξης των εργασιών, έτσι ώστε το έργο να συνεχίσει να είναι στο πρόγραμμα, κάνοντας λόγο για καθυστέρηση από τη δημοτική αρχή και ευθύνες.
Τελικά, στην πρόσφατη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου αποφασίστηκε κατά πλειοψηφία(μειοψήφισαν οι πτέρυγες της αντιπολίτευσης) η απένταξη του έργου «Κέντρο Τουριστικής Προβολής Δήμου Ελασσόνας» από το πρόγραμμα χρηματοδότησης LEADER.

Add Comment