Γενική Συνέλευση συγκαλεί ο Εμπορικός Σύλλογος Ελασσόνας

ΑΡΧΕΙΟ ΓΙΑΝΝΗ ΜΟΥΚΙΔΗ
ΑΡΧΕΙΟ ΓΙΑΝΝΗ ΜΟΥΚΙΔΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 2016

Ο Πρόεδρος και το Δ.Σ. του Εμπορικού Συλλόγου Ελασσόνας, σύμφωνα με το άρθρο 9 του ισχύοντος Καταστατικού του Συλλόγου, καλεί τα μέλη του σε Τακτική Γενική Συνέλευση που θα πραγματοποιηθεί στα γραφεία του συλλόγου (Γ. Ολυμπίου & Αλαμάνας).
Η πρώτη σύγκληση έχει οριστεί για την Τρίτη 14 Ιουνίου 2016 και ώρα 19:00, εάν δεν επιτευχθεί η απαιτούμενη από τον νόμο απαρτία, η Γενική Συνέλευση θα επαναληφθεί την Τρίτη 21 Ιουνίου, την ίδια ώρα, στον ίδιο χώρο. Εάν και κατά τη δεύτερη σύγκληση δεν επιτευχθεί η απαιτούμενη απαρτία, η τρίτη και καταληκτική Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 28 Ιουνίου 2016 και ώρα 19:00 στα γραφεία του συλλόγου, με οποιοδήποτε αριθμό μελών.

Η Ημερήσια Διάταξη της Γενικής Συνέλευσης έχει ως ακολούθως:

1.Παρουσίαση Διοικητικού & Οικονομικού Απολογισμού
2.Έγκριση της έκθεσης της ελεγκτικής επιτροπής για τον οικονομικό απολογισμό και απαλλαγής αυτής από πάσα ευθύνη
3.Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. από πάσα διαχειριστική ευθύνη
4.Άλλα θέματα
5.Συζήτηση – τοποθετήσεις – προτάσεις

Το Διοικητικό Συμβούλιο

του Εμπορικού Συλλόγου Ελασσόνας

Add Comment