Ο Εμπορικός Σύλλογος καλεί τους εμπόρους τροφίμων να δέχονται την Κάρτα Αλληλεγγύης

καρτα αλληλεγγυης

Ελασσόνα, 30 Ιουνίου 2015
Προς: Καταστήµατα εµπορίας τροφίµων (παντοπωλεία, µανάβικα, µίνι µάρκετ,
ζαχαροπλαστεία, αρτοποιεία, κ.α.)
ΘΕΜΑ: Προώθηση της Κάρτας Αλληλεγγύης
Αγαπητοί Συνάδελφοι,
Σ’ αυτή την κρίσιµη συγκυρία εµείς που συναπαρτίζουµε τον εµπορικό και
επιχειρηµατικό κόσµο της χώρας οφείλουµε να συµβάλουµε µε όλες µας τις δυνάµεις
στην ανακούφιση µερίδας συµπολιτών µας που διαβιούν σε συνθήκες ακραίας
φτώχειας και υποφέρουν. Στο πλαίσιο αυτό σχεδιάστηκε η Κάρτα Αλληλεγγύης, µια
πρωτοβουλία που εντάσσεται στο πλαίσιο του Προγράµµατος Αντιµετώπισης της
Ανθρωπιστικής Κρίσης (Ν.4320/2015), από το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής
Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης µε τη συνδροµή της Εθνικής Τράπεζας και
απευθύνεται σε περίπου 150.000 δικαιούχους του επιδόµατος σίτισης. Είναι
ονοµαστική, µε λειτουργικότητα προπληρωµένης κάρτας και υποστηρίζει µόνο
συναλλαγές άµεσης χρέωσης, χωρίς συνδροµή ή άλλες επιβαρύνσεις για τον
κάτοχο. Οι πιστώσεις θα εκτελούνται αποκλειστικά από το Υπουργείο Εργασίας,
Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης σε µηνιαία βάση και η
Τράπεζα θα εισπράττει την προµήθεια που ορίζεται ίση µε την υφιστάµενη
προµήθεια που παρακρατά για την εκκαθάριση συναλλαγών χρεωστικών καρτών
Εθνοcash Plus Maestro.
Η ΕΣΕΕ , το ανώτερο συνδικαλιστικό µας όργανο εξασφάλισε, για όσες
επιχειρήσεις εµπορίας τροφίµων δεν διαθέτουν τερµατικές συσκευές αποδοχής
καρτών POS, τη δυνατότητα να αποκτήσουν µε προνοµιακούς όρους για να
συµµετάσχουν στο δίκτυο επιχειρήσεων που αποδέχεται την Κάρτα Αλληλεγγύης,
απολαµβάνοντας ταυτόχρονα όλα τα οφέλη ενός σύγχρονου και διαρκώς
εξελισσόµενου ηλεκτρονικού συστήµατος συναλλαγών (όπως αναλυτικά αναφέρεται
στην επιστολή της Εθνικής Τράπεζας που επισυνάπτεται).
Στόχος µας είναι να µπορέσουµε να διασφαλίσουµε τη µέγιστη δυνατή
εξυπηρέτηση από τα καταστήµατα εµπορίας τροφίµων για τους συµπολίτες µας που
σήµερα δεν έχουν καµία άλλη παροχή κοινωνικού ή προνοιακού χαρακτήρα και
έχουν άµεση ανάγκη από την αγορά βασικών αγαθών. Η συµµετοχή σας σε αυτό το
εγχείρηµα είναι πολύτιµη, καθώς µπορεί να συµβολίσει την επαγρύπνηση που
βρίσκονται οι µικροµεσαίοι της αγοράς για να ανταποκριθούν στις συνέπειες της
κρίσης που βαραίνουν δυσανάλογα τις ευάλωτες κοινωνικές οµάδες της χώρας µας.
Συνάδελφοι σας καλούµε να στηρίξετε όλοι την Κάρτα Αλληλεγγύης .
Για το ∆.Σ. Του Εµπορικού Συλλόγου Ελασσόνας
Ο Πρόεδρος Η Γεν. Γραµµατέας
Οικονόµου ∆ηµήτριος Τσάτσου Κλαίρη

Add Comment