Στους δρόμους Γλαύκη-Νάματα και Αγναντερή –Κιλελέρ

Επιτόπιους ελέγχους σε δρόμους  που κατασκευάζει η Περιφερειακή Ενότητα Λάρισας πραγματοποίησε η αντιπεριφερειάρχης Λάρισας κ. Ρένα Καραλαριώτου που βρέθηκε, πιο συγκεκριμένα, στους δρόμους Γλαύκης – Ναμάτων και Αγναντερής – Κιλελέρ, με κλιμάκιο της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Λάρισας, προκειμένου να ενημερωθεί για την πορεία των εργασιών βελτίωσης που πραγματοποιούνται εκεί.
Συνοδευόμενη από τον διευθυντή Τεχνικών Έργων κ. Χρ. Λυτροκάπη, τον Περιφερειακό Σύμβουλο κ. Κ. Δεσπόπουλο και τους επιβλέποντες  μηχανικούς κ. Χρ. Αντωνίου και Ευφροσύνη Γαλάτου, η κ. Καραλαριώτου επιθεώρησε τα έργα βελτίωσης των δρόμων, διαπιστώνοντας την άρτια και έγκαιρη υλοποίησή τους και  διαβεβαίωσε ότι «μέλημα της Αντιπεριφέρειας Λάρισας είναι να δοθούν οι παραπάνω δρόμοι στην κυκλοφορία σύγχρονοι και ασφαλείς.  Η παρέμβαση αυτή  εντάσσεται στο γενικότερο σχεδιασμό της Αντιπεριφέρειας Λάρισας για την αναβάθμιση του οδικού δικτύου του νομού, τη βελτίωση των συγκοινωνιακών όρων, τη δημιουργία συνθηκών ασφαλούς οδήγησης και την καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών στις μετακινήσεις τους».
Πιο συγκεκριμένα, οι εργασίες που πραγματοποιήθηκαν αλλά και αυτές που έπονται είναι οι εξής:

Δρόμος Γλαύκης – Ναμάτων
Αντικείμενο του έργου είναι η διαπλάτυνση και ανακατασκευή της κεντρικής οδού που συνδέει τον οικισμό Γλαύκης με τον οικισμό Ναμάτων.
Πραγματοποιήθηκε  διαπλάτυνση (πλάτους περίπου 3 μέτρων) της υπάρχουσας οδού σε μήκος περίπου 3,2 χλμ και ανακατασκευή του υπάρχοντος δρόμου  με επέκταση των υπαρχουσών τεχνικών, αποξήλωση του ασφαλτικού οδοστρώματος σε σημεία όπου παρουσιάστηκαν καθιζήσεις και ρηγματώσεις  και έγινε ανακατασκευή της οδοστρωσίας.
Αναμένεται η  μετατόπιση στύλων της ΔΕΗ, η ασφαλτόστρωση της οδού και η  τοποθέτηση στηθαίων ασφαλείας, καθώς και της απαραίτητης οριζόντιας και κάθετης σήμανσης.
Το έργο είναι συνολικού  προϋπολογισμού 750.000, ενώ το  ποσό της σύμβασης μετά την έκπτωση από τον εργολάβο είναι 262.305,78 ευρώ.
Παράλληλα, προκειμένου να αντιμετωπισθεί το πρόβλημα με τη σκόνη που υπάρχει λόγω των εκτελούμενων εργασιών, η αντιπεριφερειάρχης έδωσε εντολή να προχωρήσει άμεσα  ο εμποτισμός της οδού με ασφαλτικό γαλάκτωμα.

Δρόμος Αγναντερή – Κιλελέρ

Το συγκεκριμένο έργο αφορά στην ολοκλήρωση του υφιστάμενου δρόμου από την Αγναντερή προς το Κιλελέρ και οι εργασίες πραγματοποιούνται σε μήκος περίπου 5 χλμ.
Αναλυτικότερα, πραγματοποιήθηκε  διαπλάτυνση του δρόμου στα σημεία όπου κρίθηκε απαραίτητο, κατασκευάστηκαν τα απαραίτητα επιχώματα και  διαστρώθηκαν ήδη δύο στρώσεις οδοστρωσίας σε όλο το μήκος της οδού, ενώ προοδευτικά διαστρώνεται ασφαλτική στρώση, πλάτους 6 μέτρων.
Αναμένεται η ολοκλήρωση της  ασφαλτόστρωσης της οδού και η διαγράμμιση στον άξονα του οδοστρώματος.
Το έργο είναι συνολικού  προϋπολογισμού 700.000 ενώ το ποσό της σύμβασης μετά την έκπτωση από τον εργολάβο είναι 284.287,65 ευρώ.

Η συμβατική προθεσμία περαίωσης  των εργασιών, που εξελίσσονται εντός χρονοδιαγράμματος και στους δύο δρόμους, λήγει στις 30 Σεπτεμβρίου.
Σημειώνεται ότι τα δύο αυτά έργα είχαν εγκριθεί από την τελευταία Νομαρχιακή Αρχή ενώ με νέα απόφασή της, η Περιφερειακή πλέον Αρχή,  ενέκρινε την πραγματοποίησή τους.

Θέματα #Αντιπεριφέρεια #Καραλαριώτου #Λάρισας