Διώτη: Παράνομη η επιχείρηση μεταφοράς του ΚΕΔΔΥ στον Αμπελώνα

ΕΡΩΤΗΣΗ Η. ΔΙΩΤΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΥΓΕΙΑΣ

Ερώτηση, σχετικά με την «αυθαίρετη και παράτυπη απόφαση» όπως την χαρακτηρίζει, απόφαση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Θεσσαλίας «να μετακινήσει το ΚΕΔΔΥ καθώς και το ΕΕΕΕΚ Λάρισας (υπαγόμενα αμφότερα στο Υπουργείο Παιδείας, με έδρα το Δήμο Λαρισαίων) στις εγκαταστάσεις του Θεραπευτηρίου Χρονίων Παθήσεων Λάρισας «Ο ΑΡΙΣΤΕΥΣ» (Θ.Χ.Π.Λ.), που υπάγεται στο Υπουργείο Υγείας, με έδρα τον Αμπελώνα Δ. Τυρνάβου, κατέθεσε η βουλευτής Λάρισας του ΣΥΡΙΖΑ Ηρώ Διώτη, προς τα συναρμόδια Υπουργεία.
«Η συλλογιστική της Περ/κής Δ/νσης Εκπ/σης Θεσσαλίας εκπλήσσει, διότι το ΚΕΔΔΥ και το ΕΕΕΕΚ, μολονότι συστεγάζονται, είναι δύο τελείως διαφορετικές και ανεξάρτητες μεταξύ τους υπηρεσίες/δομές. Επιπλέον, η απόφασή της έρχεται σε ευθεία σύγκρουση με το νόμο» σημειώνει η βουλευτής, παραθέτοντας τόσο τον Ν. 2817/2000 για την ίδρυση των ΚΔΑΥ, όσο και αυτόν για την ίδρυση των ΚΕΔΔΥ (3699/2008), που σαφώς ορίζουν ότι τα Κέντρα ιδρύονται στις έδρες των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων και της Λάρισας, πρέπει να έχει έδρα την πόλη.
Όπως επισημαίνει, «η όποια μετακίνηση δυσχεραίνει σημαντικά τόσο την πρόσβαση των ενδιαφερόμενων επαγγελματιών και πολιτών, όσο και το έργο του ΚΕΔΔΥ και την άμεση αλληλεπίδραση με τις σχολικές μονάδες, ενώ η συστέγαση οποιασδήποτε άλλης δομής θα διατάρασσε την εύρυθμη λειτουργία του ΘΧΠΛ».
Για τα παραπάνω, ζήτησε να ενημερωθεί «βάσει ποιου σκεπτικού και ποιας νομοθεσίας ελήφθη η απόφαση μετακίνησης, εάν τα Υπουργεία προτίθενται να παρέμβουν για την ακύρωση της απόφασης αλλά κι αν εξετάζεται το ενδεχόμενο μετακίνησης του ΚΕΔΔΥ εντός της ιστού της πόλης της Λάρισας».
«Το ΚΕΔΔΥ Λάρισας, όπως και τα υπόλοιπα Κέντρα ανά την Ελλάδα, παλεύει υποστελεχωμένο να επιτελέσει ορθά το ρόλο του. Οι εργαζόμενοι του ΚΕΔΔΥ δε ρωτήθηκαν αφενός κι αφετέρου διαφωνούν με τη μετακίνηση στον Αμπελώνα» κατέληξε η βουλευτής, υποστηρίζοντας ότι «η απόφαση για μετακίνηση παραβαίνει κατάφωρα το Ν.3699/2008, ενώ η μεταφορά στον Αμπελώνα δυσχεραίνει ακόμη περισσότερο την προσβασιμότητα των οικογενειών που έχουν στους κόλπους τους παιδί με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες».

Το πλήρες κείμενο της ερώτησης (για ενημέρωσή σας) είναι το ακόλουθο:

ΕΡΩΤΗΣΗ
Προς τους Υπουργούς
-Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων
-Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης

19.05.2011

ΘΕΜΑ: Απόφαση μετακίνησης του ΚΕΔΔΥ και του ΕΕΕΕΚ Λάρισας στον Αμπελώνα

Με μία παντελώς αυθαίρετη και παράτυπη απόφαση, η Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Θεσσαλίας, επιχειρεί να μετακινήσει το Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης, Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕΔΔΥ) Ειδικών Εκπαιδευτικών Αναγκών καθώς και το Εργαστήριο Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΕΕΕΕΚ) Λάρισας (υπαγόμενα αμφότερα στο Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, με έδρα το Δήμο Λαρισαίων) στις εγκαταστάσεις του Θεραπευτηρίου Χρονίων Παθήσεων Λάρισας «Ο ΑΡΙΣΤΕΥΣ» (Θ.Χ.Π.Λ.), που υπάγεται στο Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και εδρεύει στον Αμπελώνα Δήμου Τυρνάβου.
Η συλλογιστική της Περ/κής Δ/νσης Εκπ/σης Θεσσαλίας εκπλήσσει, διότι το ΚΕΔΔΥ και το ΕΕΕΕΚ, μολονότι συστεγάζονται, είναι δύο τελείως διαφορετικές και ανεξάρτητες μεταξύ τους υπηρεσίες/δομές. Επιπλέον, η απόφασή της έρχεται σε ευθεία σύγκρουση με το νόμο.
Η μετακίνηση του ΚΕΔΔΥ από το Δήμο Λαρισαίων στο Δήμο Τυρνάβου αντιβαίνει σε δύο νόμους: στον παλιότερο Νόμο 2817/2000, όπου σε ό,τι αφορά στα Κέντρα, Διάγνωσης Αξιολόγησης και Υποστήριξης (ΚΔΑΥ) -των οποίων μετεξέλιξη υπήρξαν τα ΚΕΔΔΥ- στο άρθρο 2, παρ. 1 προβλέπεται ότι τα ΚΔΑΥ ιδρύονται και λειτουργούν στις έδρες των νομών και νομαρχιών, ως αποκεντρωμένες δημόσιες υπηρεσίες, τα οποία υπάγονται απευθείας στο Υπουργείο Παιδείας. Αλλά και στον Ν.3699/2008, όπου στο άρθρο 12 «Ίδρυση και οργάνωση των ΚΕΔΔΥ», στην παρ. 1 προβλέπεται ότι «στις έδρες των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων και των Νομαρχιακών Διαμερισμάτων ιδρύονται ΚΕΔΔΥ που αποτελούν αποκεντρωμένες δημόσιες υπηρεσίες και υπάγονται στον Περιφερειακό Διευθυντή Εκπαίδευσης», ενώ στην παρ. 2 σαφώς ορίζεται ότι στη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Λάρισας ιδρύεται ΚΕΔΔΥ με έδρα τη Λάρισα.
Ο σκοπός ίδρυσης και λειτουργίας των ΚΕΔΔΥ, δε, όπως ορίζεται και πάλι με την παρ. 1 του άρθρου 12 του ως άνω νόμου, είναι «η προσφορά υπηρεσιών διάγνωσης, αξιολόγησης και υποστήριξης των μαθητών και κυρίως εκείνων που έχουν ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, καθώς και υποστήριξης, πληροφόρησης και ευαισθητοποίησης των εκπαιδευτικών, των γονέων και της κοινωνίας». Από τα παραπάνω, καθίσταται σαφές ότι η όποια μετακίνηση μακριά από το κέντρο της πόλης, στην έδρα διαμερίσματος του διευρυμένου Δήμου Τυρνάβου το οποίο απέχει 15 χιλιόμετρα από τη Λάρισα, δυσχεραίνει σημαντικά τόσο την πρόσβαση των ενδιαφερόμενων επαγγελματιών και πολιτών, όσο και το έργο του ΚΕΔΔΥ και την άμεση αλληλεπίδρασή του με τις σχολικές μονάδες.
Τέλος, το υπαγόμενο στην 5η Υγειονομική Περιφέρεια Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας Θεραπευτήριο, όπου φιλοξενούνται άτομα χρονίως πάσχοντα, κατάκοιτα ή ημικατάκοιτα, σύμφωνα με το Προεδρικό Διάταγμα σύστασής του, όπως φαίνεται έχει τελείως άλλη αποστολή και ρόλο. Η συστέγαση οποιασδήποτε άλλης δομής θα διατάρασσε την εύρυθμη λειτουργία του ΘΧΠΛ «Ο Αριστεύς».
Επειδή το ΚΕΔΔΥ Λάρισας, όπως και τα υπόλοιπα Κέντρα ανά την Ελλάδα, παλεύει υποστελεχωμένο να επιτελέσει ορθά το ρόλο του.
Επειδή οι εργαζόμενοι του ΚΕΔΔΥ δε ρωτήθηκαν αφενός κι αφετέρου διαφωνούν με τη μετακίνηση στον Αμπελώνα.
Επειδή ο χώρος όπου συστεγάζεται με το ΕΕΕΕΚ Λάρισας δεν είναι ιδανικός, όμως η μεταφορά του σε τοποθεσία απόστασης 15 χιλιομέτρων από τη Λάρισα δυσχεραίνει ακόμη περισσότερο την προσβασιμότητα των οικογενειών που έχουν στους κόλπους τους παιδί με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες.
Επειδή, τέλος, η απόφαση για μετακίνηση παραβαίνει κατάφωρα το Ν.3699/2008.

Με βάση τα παραπάνω,
ερωτώνται οι κκ. Υπουργοί:

1.Βάση ποιου σκεπτικού και ποιας νομοθεσίας ελήφθη η απόφαση μετακίνησης από τη Λάρισα των συστεγαζόμενων ΚΕΔΔΥ και ΕΕΕΕΚ Λάρισας στον ΘΧΠΛ «Ο Αριστεύς» στον Αμπελώνα;
2.Προτίθενται να παρέμβουν για την ακύρωση της απόφασης της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Θεσσαλίας;
3.Εξετάζουν το ενδεχόμενο μετακίνησης του ΚΕΔΔΥ εντός της ιστού της πόλης της Λάρισας;

Η ερωτώσα βουλευτής

Ηρώ Διώτη

Add Comment