ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

“Non-formal and Formal Partnership in Adult Education”
«Μη τυπική και τυπική Συνεργασία στην εκπαίδευση Ενηλίκων»

Τη συνέχεια του διετούς Ευρωπαϊκού Προγράμματος με τίτλο «Non formal and formal Partnership in Adult Education» στο οποίο συμμετέχει, έχει τη χαρά να φιλοξενήσει η Λαογραφική Αρχαιολογική Εταιρεία Ελασσόνας από 22 ως 25 Οκτωβρίου 2014. Στο ευρωπαϊκό αυτό πρόγραμμα που ξεκίνησε το 2013 και ολοκληρώνεται το 2015, συμμετέχουν φορείς από τη Ρουμανία, την Πολωνία και την Λετονία.
Το πρόγραμμα έχει ως στόχο τη συγκριτική αξιολόγηση των μη τυπικών μεθόδων εκπαίδευσης στην τυπική εκπαίδευση αλλά και την αύξηση της χρήσης των μη τυπικών μεθόδων, τεχνικών και μέσων στην τυπική εκπαίδευση ενηλίκων .
Στο τριήμερο σεμινάριο θα παρουσιαστούν τα αποτελέσματα των σεμιναρίων που έχουν γίνει σε τοπικό επίπεδο τους προηγούμενους μήνες και θα συνεργαστούν οι συμμετέχοντες στην δημιουργία ενός πρακτικού οδηγού εφαρμογής και χρήσης των μη τυπικών μεθόδων, τεχνικών και μέσων στην τυπική εκπαίδευση ενηλίκων. Κατά την παραμονή τους θα επισκεφθούν τον Όλυμπο και άλλα αξιόλογο μνημεία της περιοχής και θα γευτούν τα παραδοσιακά προϊόντα του Ολύμπου και της Ελασσόνας.
Οι εργασίες του σεμιναρίου θα διεξαχθούν στο Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Ελασσόνας, το οποίο υποστηρίζει τις δράσεις του προγράμματος από την έναρξή του μέχρι τώρα, θα ξεναγήσει τους συμμετέχοντες σε μονοπάτια του Ολύμπου και γενικότερα είναι αρωγός στις εκδηλώσεις της Λαογραφικής Αρχαιολογικής Εταιρείας Ελασσόνας.

Συμμετέχοντες Εταίροι :
Asociatia Română de Consiliere si Sprijin – ARCS , Ρουμανία
Centrum Edukacji Nieformalnej Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Człowieka , Πολωνία
Γυμνάσιο της πόλης Malta – Rezekne, Λετονία
Λαογραφική Αρχαιολογική Εταιρεία Ελασσόνας, Ελλάδα

Θέματα #αποστολές #εκπαιδευτικό πρόγραμμα #Ελασσόνα #Ελλάδα #Λαογραφική #Λαογραφική Ελασσόνας #Λετονία #Πολωνία #Ρουμανία