Σοβαρές αντιρρήσεις του Δικτύου για τον τρόπο υλοποίησης του Προγράμματος του Υπουργείου Εργασίας

Με απόλυτη επιτυχία πραγματοποιήθηκε  η έκτακτη  Ενημερωτική Ημερίδα του  Δικτύου  «ΠΕΡΡΑΙΒΙΑ» με τους  Συλλόγους –Μέλη του σε, την περασμένη Δευτέρα 4/7/ 2011 στο Δημαρχείο ,στην αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Ελασσόνας ,προκειμένου να ενημερωθούν στα εξής θέματα:
1. Πρόγραμμα Κοινωφελούς Εργασίας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης ,που βρίσκεται σε εξέλιξη και λήγει η προθεσμία υποβολής προτάσεων στις 30/7/2011 και έχει ως τελικούς δικαιούχους τις ΜΚΟ.
2. Ενημέρωση από στελέχη της Α.Ε.ΝΟ.Λ. Α.Ε. για την έναρξη εφαρμογής του πρoγράμματος LEADER ,με θέμα: «Πρόγραμμα LEADER και αξιοποίησή του από τους Συλλόγους-Μέλη  του Δικτύου «ΠΕΡΡΑΙΒΙΑ»

Εξετάστηκαν αλλά και αναλύθηκαν από στελέχη της ΑΕΝΟΛ Α.Ε. όλες οι δυνατότητες  αξιοποίησης του Προγράμματος LEADER στα πλαίσια του Άξονα 4, από τις Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις –Μέλη του Δικτύου Συλλόγων Επαρχίας Ελασσόνας και Αποδήμων «ΠΕΡΡΑΙΒΙΑ» ,αλλά και μεταφορά της εμπειρίας και των καλών πρακτικών στα μέλη του Δικτύου από τα στελέχη της παραπάνω αναπτυξιακής εταιρίας .
Όπως είναι γνωστό η Α.Ε.ΝΟ.Λ.  Α.Ε. διαθέτει την τεχνογνωσία αλλά και την εμπειρία, να διαχειριστεί και να υλοποιήσει το εγκεκριμένο τοπικό πρόγραμμα LEADER στα πλαίσια του Άξονα 4- Εφαρμογή της προσέγγισης LEADER για την περίοδο 2007-2013 για το σύνολο του Νομού Λάρισας,το οποίο ήδη βρίσκεται σε εξέλιξη.
Στην Ημερίδα ,έκαναν εισηγήσεις ,εκτός από τον πρόεδρο του Δικτύου κ. Κων. Σκριάπα , ο πρόεδρος της ΑΕΝΟΛ Α.Ε. κ. Θ.Μηνάς .το στέλεχος κ. Βασδέκη-Λόλα  Σεβαστή,όπως ,επίσης και ο Δημοτικός Σύμβουλος και Πρόεδρος του Οργανισμού Κοινωνικής Αλληλεγγύης Δήμου Ελασσόνας κ Γ. Πετσέτας.

Πρόγραμμα Κοινωφελούς Εργασίας –Προσπάθεια για αξιοποίηση επιστημονικού δυναμικού από το  Δίκτυο  «ΠΕΡΡΑΙΒΙΑ»

Σε ότι αφορά το πρόγραμμα Κοινωφελούς Εργασίας που προωθεί το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, αυτό βρίσκεται σε πλήρη  εξέλιξη  με την πρόσκληση υποβολής προτάσεων από τους τοπικούς φορείς , με τελικούς ,όμως, δικαιούχους τις Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις με διαχειριστική επάρκεια  , διαδικασία που λήγει για τη Θεσσαλία ,μετά από παράταση, στις 30/7/2011.

Η διαδικασία ξεκινά με την υποβολή των προτάσεων, οι οποίες μπορούν να αφορούν έργα για το Φυσικό περιβάλλον,Αστικό περιβάλλον,     Κοινωνικό τομέα,Υγειονομικές υπηρεσίες ,Εκπαίδευση,  Πολιτισμό, Στήριξη της εργασίας κ.ά.
Το Δίκτυο «ΠΕΡΡΑΙΒΙΑ» κάλεσε  τους εκπροσώπους των  Συλλόγων –Μελών του  να ετοιμάσουν  συγκεκριμένες προτάσεις ,στα πλαίσια των παραπάνω προγραμμάτων ,ιδιαίτερα για το πρόγραμμα απασχόλησης Ανέργων του Υπουργείου Εργασίας ,που λήγει σε λίγες μέρες.
Παράλληλα εκφράζει τη δυσφορία του και τις κάθετες ενστάσεις του  για τον τρόπο που δρομολογείται η εφαρμογή του προγράμματος αυτού Πανελλαδικά , στερώντας από την Ελλάδα ,μια ,ακόμα, αναπτυξιακή ευκαιρία.
Και αυτό γιατί  αντί να αφεθούν οι ΜΚΟ να ετοιμάσουν τις δικές τους προτάσεις ,πάνω σε θέματα πολιτισμού ,περιβάλλοντος ,κοινωνικής αλληλεγγύης  κ.ά. ,όπως αυτές τα αντιλαμβάνονται ,έρχονται οι Δήμοι σε όλη την Ελλάδα  ,χωρίς καμία ,τις περισσότερες φορές με τις κατά τόπο ΜΚΟ ,συνεργασία και διεκδικούν όλες τις θέσεις για να καλύψουν δικές τους και μόνο ανάγκες ,χωρίς να επιτυγχάνεται ο στόχος του προγράμματος ,που πρέεπι να έχει αναπτυξιακή δυναμική..
Για τον λόγο αυτό ,όλες οι ΜΚΟ του Εθνικού Παρατηρητήριου ,αντιδρούν και προειδοποιούν ότι θα προσφύγουν στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα ,για την απώλεια  ,για μια ακόμα φορά ,μιας αναπτυξιακής ευκαιρίας για την Ελλάδα.

Θέματα #Δίκτυο Περραιβία #Ελασσόνα #ημερίδα